LN-AOC

Dassault Aviation S.A
FALCON 900 EX

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dassault Aviation S.A
Model: FALCON 900 EX
MSN: 155
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Aviation Invest DA
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-09-08
Aircraft Deleted
Aviation Invest DA
2007-03-23
Aircraft Added
Aviation Invest DA
2007-03-22
Aircraft Added
Aviation Invest DA

More aircraft owned by Aviation Invest DA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-09-15 Sundt Air AS   Certificate of Export
2008-09-08 Aviation Invest DA   slettelsesattest
2008-09-08 Aviation Invest DA   sletting av luftfartøy
2008-09-04 Aviation Invest DA   sletting av luftfartøy
2008-09-02 Sundt Air   Issue of Certificate of Airworthiness for Export
2008-08-13 Sundt Air AS   søknad om eksportluftdyktighetsbevis, Falcon 900EX
2008-03-27 Sundt Air AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-26 Sundt Air   Sundt Air AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-03 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Sandefjord Lufthavn, Torp - 10.01.2008
2008-02-29 Sundt Air   VS: Fornyelse Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Kopi av brev til Sundt Air - tilbakemelding på innrapportert hendelse 13.05.2007 - USA
2007-04-18 Sundt Air AS   LN-AOC Tillatelse til å utføre monthly inspection
2007-03-27 Sundt Air AS   kopi av utkvittert tilsynsrapport
2007-03-23 Advokatfirmaet Gram, Hambro &Garman   Midlertidig og endelig registrering av luftfartøy
2007-03-22 Dassault Aviation S.A.   Bill of Sale
2007-03-22 Kongelig Norsk Ambassade Paris   melding om midlertidig registrering av fartøy
2007-03-21 FAA Aircraftr Registry AFS-750   slettelsesattest fra fransk register
2007-03-20 Sundt Air AS   Godkjent innleie og utvidelse av fartøyflåten
2007-03-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-03-16 Utenriksdepartementet   Kopi av UDs faks til ambassaden i Paris
2007-03-15 Sundt Air AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis, miljødyktighetsbevis støy og autorisasjonsside til flygehådboken
2007-03-14 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 13.06.2007
2007-03-12 Gram, Hambro & Garman advokatfirma AS   Forhåndsuttalelse om utkast til skjøte
2007-03-12 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy (faks)
2007-03-12 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Den norske ambassaden i Paris, Frankrike
2007-03-09 Gram, Hambro & Garman   Søknad om foreløpig registrering
2007-03-08 Gram, Hambro & Garman advokatfirma as   anmodning om forhåndsuttalelse om utkast til skjøte
2007-02-14 Sundt Air AS   Vedr. søknad øknad om flåteutvidelse og innleiekontrakt
2007-01-04 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-04 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: