LN-OZH

Robinson Helicopter Company
R44 II

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12017
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly Maskin AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-02-02
Aircraft Deleted
Fonnafly Maskin AS
2015-02-27
Owner changed
Fonnafly Maskin AS
2011-03-21
Owner changed
Haugsland Elektro Mekanisk AS
2007-11-29
Aircraft Added
Skylift Invest AS
2007-11-29
Name
Skylift Invest AS
2007-11-01
Name
Skylift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-02-02 Handelsbanken   Sletting av heftelse
2016-02-02 Fonnafly Maskin AS   sletting av luftfartøy
2016-01-29 Handelsbanken   Sletting av Pantedokument
2016-01-28 Fonnafly Maskin AS   sletting av luftfartøy
2016-01-27 Fonnafly AS   anmodning om slettelse av luftfartøy
2015-06-09 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report ARC for 2015
2015-02-27 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av heftelse
2015-02-27 Handelsbanken   Registrering av heftelse
2015-02-27 Fonnafly Maskin AS   Registrering av eierskifte
2015-02-25 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Pantedokument
2015-02-09 Handelsbanken   Pantedokument
2015-02-09 Handelsbanken   Flyskjøte
2014-06-27 Norwegian Camo Support AS   ARC
2013-07-10 Skytec AS   AMP Rev. 2 godkjent
2013-06-25 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2013-06-24 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev. 2
2013-05-29 Stian Boasson Hagen   Hagen Stian Boasson - kopi av log bok - LN-OZH
2012-11-02 Ola Bjørn Haugsland   forsikringsdokument
2012-10-23 Ola Bjørn Haugsland   anmodning om tilleggsopplysninger
2012-10-15 Thijs Spord Kroondijk   Kroondijk Thijs Spord - redegjørelse over flyging med LN-OZH LT ref 201003238-34/771/IOT
2012-09-10 Ola Bjørn Haugsland   Haugsland Ola Bjørn - angående flyging med LN-OZH
2012-07-12 Skytec AS   AMP Rev 1 godkjent
2012-07-06 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2012-07-05 European Helicopter Center AS   - Avskjermet
2012-06-22 European Helicopter Center AS   Rapport fra eier ved Inconclusive Airworthiness Review
2012-06-20 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP Rev 1
2012-06-20 European Helicopter Center AS   Robinson R44 II - Rapportering om Inconclusive Airworthiness Review
2012-06-15 European Helicopter Center AS   Inconclusive Airworthiness Review - Robinson R44 II
2011-03-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-21 European Helicopter Center AS   Omregistrering av luftfartøy
2011-03-21 European Helicopter Center AS   Registrering av heftelse
2011-03-21 Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg   Sletting av pantedokument
2011-03-18 Sparebank 1 Nøtterøy - Tønsberg   Sletting av pantedokument
2011-03-17 Skytec AS   Bestilling av reisedagbok nr. 1
2011-03-15 Skytec AS   Godkjennelse av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2011-03-11 European Helicopter Center AS   Omregistrering av luftfartøy
2011-03-07 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2010-12-10 European Helicopter Center AS   forlenget Airworthiness Review Certificate ARC
2009-02-06 Pål Pettersen   LN-OZH Tilleggsdokumentasjon ifm ARC
2009-02-06 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-05 Pål Pettersen   tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC
2009-02-05 European Helicopter Center AS   søknad om fornyelse av ARC
2009-01-08 European Helicopter Center AS   Søknad om fornyelse av ARC
2008-04-24 EHC European Helicopter Center   LN-OZH Flåteutvidelse og godkjenning av innleie
2008-04-23 European Helicopter Center AS   venter på godkjenning
2008-04-04 Sparebank 1 Nøtterøy   tinglysing av pantedokument
2008-04-03 Sparebank 1 Nøtterøy   Retur av panterett i tinglyst stand
2008-04-01 European Helicopter Center AS   tilbakemelding til EASA Form 013 for Robinson R44
2008-02-22 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-21 European Helicopter Center AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-08 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-08 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-12-20 European Helicopter Center AS   søknad om permit to fly
2007-12-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-29 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy
2007-11-22 European Helicopter Center AS   luftdyktighetsbevis
2007-11-22 European Helicopter Center AS   Robinson R-44 II - søknad om flåteutvidelse og godkjenning av innleie
2007-11-22 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy - flyskjøte - Apostille - firmaattest
2007-11-08 Det amerikanske luftfartøyregistret   Slettelsesattest
2007-09-25 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2007-06-04 European Helicopter Center AS   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: