Aircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172P
MSN: F172-2103
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lofoten Flyklubb
Adress: Postboks 78
8320 SKROVA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-09-05
Owner changed
Lofoten Flyklubb
2007-11-28
Owner changed
Lund Tore
2005-04-01
Adress
Sandefjord Motorflyklubb
2003-06-06
Owner changed
Sandefjord Motorflyklubb

Related Youtube videos

LN-ALU data-toggle=

My First Solo Flight (with ATC)

More aircraft owned by Lofoten Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-27 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-05-03 Ulf Christian Ellingsen     24-bits ICAO kode
2021-05-01 Ulf Christian Ellingsen     Søknad om 24 bits ICAO kode
2020-06-03 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-06-03 NLF CAMO     LN-ALU - Ny ARC
2019-09-16 Norges Luftsportforbund     Pantobligasjon
2019-09-12 Lofoten Flyklubb     registrering av eierskifte
2019-09-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-ALU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-09-09 Lofoten Flyklubb     Epost med permanent tillatelse
2019-09-09 Lofoten Flyklubb     permanent tillatelse og følgebrev
2019-09-03 Lofoten Flyklubb     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy - eierskifte
2019-08-26 Lofoten Flyklubb     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2019-05-31 Flyteknisk Notodden AS     ARC - Review Papirer
2018-06-29 Øyvind Vassbotten     ARC 15b 2nd extension signert
2018-05-23 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2017-06-09 Flyteknisk Notodden AS   ARC og ARC Extension
2016-05-25 Flyteknisk Notodden AS   ARC Review
2016-01-15 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-01-07 Flyteknisk Notodden AS   AMP
2015-06-11 Norges Luftsportforbund   Kopi av Form5 og ARC
2014-06-13 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2013-06-04 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2012-05-29 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-06-21 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-06-21 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2010-06-03 Tore Lunde   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-05-27 Helifly Maintenance AS   ARC
2009-08-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-27 Helifly Maintenance AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-19 Helifly Maintenance AS   førstegangs fornyelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) Reims F172 og vedlikeholdsrapport
2008-12-08 Helifly Maintenance AS   godkjennelse av motorjournal
2008-11-14 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-23 Tore Lund   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Tore Lund   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Tore Lund   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-04 Helifly AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-29 Sandefjord Motorflyklubb   registrering av eierskifte
2007-11-23 Arne Fladby   bekreftelse av registrering med organisasjonsnummer
2007-11-13 Sandefjord Motorflyklubb   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-03-26 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-05 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: