LN-OSA

Schweizer Aircraft Corporation
269C

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C
MSN: 400918
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly Maskin AS
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-02-12
Aircraft Deleted
Fonnafly Maskin AS
2014-06-16
Owner changed
Fonnafly Maskin AS
2013-10-17
Owner changed
Sand Heliport Suldal AS
2008-06-30
Owner changed
UnderbakkeVaage AS
2006-09-26
Owner changed
Vaage Arild
2003-06-04
Owner changed
Taxi og Turvogn Grimstad Inge Viktor
2003-06-01
Adress
Taxi og Turvogn Grimstad Inge Viktor

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-03-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-02-15 Fonnafly Maskin AS   Sletting av luftfartøy
2016-02-15 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av heftelse
2016-02-11 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Pantedokument
2016-01-28 Fonnafly Maskin AS   sletting av luftfartøy
2014-06-17 Fonnafly Maskin AS   Eierskifte av luftfartøy
2014-06-17 SpareBank 1 SR-Bank ASA   sletting og registrering av heftelse
2014-06-12 SpareBank 1 SR-Bank ASA   sletting av Pantedokument
2014-05-20 SpareBank 1 SR-Bank ASA   Pantedokument
2014-04-01 Fonnafly AS   flyskjøte
2014-01-22 Fonnafly AS   Norwegian Camo Support - korrigert MP LN-OSA
2014-01-17 Vestlandsfly AS   Vestlandsfly AS - godkjenning av vedlikeholdskontrakt med Fonnafly AS
2014-01-15 Fonnafly AS   Norwegian Camo Support - Gjennomgang MP uklarheter
2014-01-15 Vestlandsfly AS   Vestlandsfly - Søknad om Godkjenning av vedlikeholds avtale med Fonnafly Part 145
2014-01-06 Fonnafly AS   Norwegian Camo support - AMP samlet versjon
2013-11-08 Norwegian Camo Support   Norwegian Camo Support - SAC 269 - individuell MP - maintenance program - task list
2013-10-24 Norwegian Camo Support   Norwegian Camo Support - Søknad om AMP - LN-OSA
2013-10-18 Vestlandsfly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OSA20131018a
2013-10-17 Jämtlands Flyg   Namnändring
2013-10-17 Sand Heliport Suldal AS   oversendelse av nytt registreringsbevis
2013-10-14 Jämtlands Flyg   ARC
2013-07-10 Vestlandsfly AS   Vestlandsfly AS - godkjennelse til å gjenoppta CAMO kontrakt med Jämtlands Flyg AB
2013-06-04 Jämtlands Flyg AB   CAMO ansvar - Vestlandsfly AS
2013-05-23 Jämtlands Flyg AB   Reaktivisering
2012-10-17 Jämtlands Flyg AB   ARC
2011-09-15 Vestlandsfly AS   AMP godkjent
2011-09-15 Vestlandsfly AS   ARC utstedt
2011-09-14 Helge Martinsson   AMP etterlyste rettelser
2011-09-07 Vestlandsfly   AMP vedrørende endring
2011-09-06 Vestlandsfly AS   Godkjent innleie av luftfartøy
2011-08-29 Leif Egil Holmegård   AMP og recommendation
2011-08-26 Kjetil Revheim   LN-OSA tilbakemelding på mangler i Recommendation
2011-08-25 Kjetil Revheim   ARC
2011-05-27 Vestlandsfly AS   Privat bruk
2010-08-26 Helifly AS   1.st extension of EASA ARC
2010-08-24 Helifly AS   1.st extension of EASA ARC
2010-07-20 Helifly Maintenance AS   Underkjent Recommendation repport
2010-07-16 Helifly Maintenance AS   Søknad om utstedelse - fornyelse av EASA ARC
2010-06-30 Helifly AS   Underkjent Recommendation report
2010-06-30 Helifly AS     Underkjent Recommendation report
2010-05-18 Helifly AS   Søknad om utstedelse av N-ARC
2010-03-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-03 UnderbakkeVaage AS   godkjent Endring av bruksområde fra erverv til privat
2009-07-20 UnderbakkeVaage AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-17 UnderbakkeVAAGE AS   Status på Luftfartøy - Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-30 SpareBank 1 SR-Bank   registrert pantobligasjon
2008-06-30 Arild Vaage   overdragelse av luftfartøy - registreringsbevis
2008-06-24 ScanAviation   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-24 SG Equipment Finans AS   sletting av panteheftelser
2008-06-22 ScanAviation AS   Scan Aviation AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-OSA
2008-06-18 SG Equipment Finans AS   Orginalt pantedokument
2008-06-16 SpareBank 1 SR-Bank   panterett i luftfartøy
2008-06-16 SG Equipment Finans AS   sletting av 2 stk pant
2008-06-13 ScanAviation   oppdaterte dokumeter til søknad LDB - ARC
2008-06-01 ScanAviation   søknad ARC
2008-05-16 Arild Vaage   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-08-14 ScanAviation AS avd Sola   Tilsynsrapport
2007-05-21 ScanAviation AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-18 ScanAviation AS   vedlikeholdsrapport (VR) og LDP liste
2006-11-09 SG Equipment Finance   registrering av panterett og påtegning på heftelse
2006-11-06 SG Equipment Finance   Panterett
2006-10-13 Fjellfly   godkjent søknad om innleie etter eierskifte - Fjellfly AS
2006-09-27 Arild Vaage   Registerhjemmel som eier av luftfartøyet overført til Vaage Arild
2006-09-27 SG Finans AS   Registrert pantedokument
2006-09-27 DnB NOR Finans AS   Retur av slettet pantedokument
2006-09-21 DnB NOR Finans AS   Sletting av pantobligasjon
2006-09-11 Arild Vaage   Retur av skjøte uten dagbokføring
2006-09-11 SG Finans AS   Retur av pantedokument uten dagbokføring
2006-09-11 SG Finans AS   Pantedokument
2006-09-06 SG Finans AS   Panterett - Tinglysning
2006-09-06 Fjellfly   søknad om godkjennelse av innleie
2006-09-03 Arild Vaage   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Kjøper Arild Vaage - Selger Taxi & Turvogn Grimstad
2006-09-03 Arild Vaage   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Kjøper Arild Vaage - Selger Taxi & Turvogn Grimstad - Rettelse
2006-05-24 Fjellfly AS   Utsendelse av luftdyktighetsbevis
2006-05-24 Fjellfly AS   Tilsynsrapport
2006-02-17 Fjellfly   Fjellfly AS - Søknad om godkjennelse av motorjournal for LN-OSA
source: caa.no

More information: