LN-OPQ

Airbus Helicopters
SA 365 N1

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SA 365 N1
MSN: 6319
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helicopter Transportation Group AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-09-11
Aircraft Deleted
Helicopter Transportation Group AS
2008-09-05
Aircraft Added
Helicopter Transportation Group AS
2008-09-02
Aircraft Deleted
Helicopter Transportation Group AS
2008-02-01
Adress
Helicopter Transportation Group AS
2007-08-17
Aircraft Added
Helicopter Transportation Group AS
2003-06-18
Aircraft Deleted
Helicopter Transportation Group AS
2001-09-21
Owner changed
Helicopter Transportation Group AS
2001-09-20
Owner changed
Helicopter Transportation Group AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-09-12 Helicopter Transportation group AS   Gjenregistrering og sletting av luftfartøy
2008-09-11 Helicopter Transportation Group   slettelsesattest
2008-09-11 CAA Romania   fax som bekrefter slettelse av fartøyet
2008-09-11 Airlift AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200603766 - 29 DEN 18092008 AV MNE: Bekreftelse flight manual status
2008-09-11 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-11 Airlift AS   ARC og luftdyktighetsbevis
2008-09-11 Airlift AS   Bekreftelse flight manual status
2008-09-10 Airlift AS   eksport
2008-09-10 Airlift AS   eksport
2008-09-08 Airlift AS   ARC
2008-09-05 fax   Faks fra Romania - bekreftelse på at LN-OPQ ikke har vært registrert i Romania
2008-09-05 Airlift AS   eksoprt bevis
2008-09-05 Airlift AS   ARC og luftdyktighetsbevis
2008-09-04 CAA in Romania   Anmodning om slettingsattest fra Romania
2008-09-03 Helicopter Transportation group AS   gjenregistrering av luftfartøy Euricopter AS365N1 S/N 6319 - samt etterfølgende avregistrering til Romania
2008-09-02 Helicopter Transportation Group a.s   Re: sletting av luftfartøy
2008-09-02 Helicopter Transportation Group A.S   Avregistrering av luftfartøy
2008-09-02 Airlift AS   søknad om ARC - modification and repair
2008-08-28 Helicopter Transportation Group A.S   Avregistrering av luftfartøy
2008-08-27 Airlift AS   søknad om ARC - AS365N1-sn6319
2008-08-26 Airlift AS   søknad om ARC - AS365N1-sn6319
2008-08-26 Airlift AS   spørsmål angående ARC
2008-08-25 Helicopter Transportation Group as   slettelse av luftfartøy etter nærmere beskjed
2008-08-21 Airlift AS   søknad om ARC AS365N1 - S/N 6319
2008-08-15 Airlift AS   søknad om permit to fly
2008-08-15 Airlift AS   søknad om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2008-08-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-04 Airlift AS   Søknad om utstedelse av ARC
2007-09-24 Airlift AS   innvilget søknad om luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-09-10 Airlift   Veierapport og Flight Manual
2007-08-28 Airlift AS   vedlikeholdsrapport (VR) og AD status liste
2007-08-17 Airlift AS   klargjøring av opplysninger i egenerklæring
2007-08-17 Helicopter Transportation Group AS   Registrering av luftfartøy
2007-08-16 Nigerian Civil Aviation Authority   utfyllende opplysninger til slettelsesattest fra nigeriansk luftfartøyregister
2007-08-08 Nigerian Civil Aviation Authority   deregistration of Eurocopter SA365N1 reg marks 5N-BFP S/N 6319
2007-08-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutsyr i luftfartøy
2007-08-01 Airlift AS   tildelt ICAO 24 bits kode
2007-07-27 Airlift AS   ICAO-ID 24-bit code
2007-07-27 Airlift AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-27 Airlift AS   søknad on ICAO 24 bits kode
2006-11-07 Airlift AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-09-26 Airlift AS   søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-09-22 Airlift AS   bekreftet reservasjon av registeringsmerke
2006-09-19 Airlift AS   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no