LN-ALM

American Champion Aircraft Corp.
8KCAB

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: American Champion Aircraft Corp.
Model: 8KCAB
MSN: 553-79
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet Bellanca
Adress: Jutulveien 14
3122 TØNSBERG

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-12-01
Adress
Sameiet Bellanca
2009-07-01
Adress
Sameiet Bellanca
2007-05-11
Owner changed
Sameiet Bellanca
2007-04-01
Adress
Thoresen Thore Reinhardt
Navelsaker Frode
Rudi Endre
Stangeland Rolf Helge
Wang-Norderud Bjørn Egil
2005-11-01
Adress
Thoresen Thore Reinhardt
Navelsaker Frode
Rudi Endre
Stangeland Rolf Helge
Wang-Norderud Bjørn Egil
2005-06-01
Adress
Thoresen Thore Reinhardt
Navelsaker Frode
Rudi Endre
Stangeland Rolf Helge
Wang-Norderud Bjørn Egil
2002-04-01
Adress
Thoresen Thore Reinhardt
Navelsaker Frode
Rudi Endre
Wang-Norderud Bjørn Egil
Stangeland Rolf Helge
2001-10-01
Adress
Thoresen Thore Reinhardt
Navelsaker Frode
Rudi Endre
Wang-Norderud Bjørn Egil
Stangeland Rolf Helge
2001-02-01
Adress
Thoresen Thore
Navelsaker Frode
Rudi Endre
Wang-Norderud Bjørn Egil
Stangeland Rolf Helge
2000-10-30
Owner changed
Thoresen Thore
Navelsaker Frode
Rudi Endre
Wang-Norderud Bjørn Egil
Stangeland Rolf Helge

Related Youtube videos

LN-ALM data-toggle=

2016 Intermediate Decathlon LN-ALM

LN-ALM data-toggle=

Acro i LN-ALM med Carl Christian

LN-ALM data-toggle=

Jarlsberg med LN-ALM

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-01-08 Flyteknisk Notodden AS     LN-ALM ARC 16/2020
2018-09-12 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC
2017-08-30 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2016-09-06 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC
2016-07-23 Odd-Henrik Aasen   Aasen Odd-Henrik - Ny loggbok for LN-ALM
2015-09-07 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2014-09-10 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC
2013-07-05 Flyteknisk Notodden AS   ARC
2012-06-29 Flyteknisk Notodden AS   ARC og review
2011-07-13 Flyteknisk Notodden AS   kopi av ARC og Review liste
2011-06-03 Ulrik Hasle   AMP godkjent
2011-06-01 Odd-Henrik Aasen   AMP
2010-06-10 Ulrik Hasle   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-05-27 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2010-02-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-02 Statens Havarikommisjon for Transport   vedrørende rapportering luftfartshendelse Sandefjord lufthavn, Torp 16.05.2009
2009-06-26 Sameiet Bellanca   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-06-09 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-11 Jan Hovet   Tildeling av 24 bits ICAO adress
2008-10-25 Sameiet Bellanca   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Sameiet Bellanca   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Sameiet Ballanca   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse på Skien lufthavn Geiteryggen 26.07.2008 8KCAB Bellanca
2008-06-10 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-14 Sameiet Bellanca   Eiendomsoverdragelse
2007-04-30 Sameiet Bellanca   Eierskifte - flyskjøte - dokumentasjon på personopplysninger - firmaattest
2007-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-29 Asbjørn Enge   kopi av kjøpernes id-bevis
2003-02-25 Sameiet Bellanca   retur av skjøte uten dagbokføring
source: caa.no

More information: