LN-OMY

Airbus Helicopters
AS 350 BA

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 BA
MSN: 1017
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske Luftfart AS
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-05-03
Aircraft Deleted
Heliscan AB
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2008-05-14
Owner changed
Helitrans AB
2007-10-23
Owner changed
Helitrans AS
2003-04-02
Aircraft Deleted
Mogmac Aktiebolag
2001-06-28
Owner changed
Mogmac Aktiebolag

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-01-09 Helitrans AS   Helitrans AS - Redegjørelse etter luftfartshendelse, LN-OMY
2013-05-03 Nordenfjeldske Luftfart AS   Sletting av luftfartøy
2013-05-03 Heliscan AS   Avregistrering
2013-04-30 Nordenfjeldske Luftfart AS   Anmodning om sletting
2013-04-29 Nordenfjeldske Luftfart AS   Bekreftelse på sletting av innleieavtale og endring av Operations Specifications rev. 76
2013-04-26 Nordenfjeldske Luftfart AS   Sletting av innleieavtale
2013-04-26 Nordenfjeldske Luftfart AS   Sletting av luftfartøy
2013-01-16 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-FAN LN-FAQ og LN-OMY
2012-09-25 Helitrans AS   ARC
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMY
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMY
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-09-20 Helitrans AS   ARC
2009-10-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-05 Helitrans AS   ARC
2008-10-16 Helitrans AS   Signert EASA Form 13 - 2008AR-357
2008-09-26 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-26 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-19 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-19 Helitrans AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200107073 - 17 DEN 22092008 AV AKN: vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-17 Helitrans   Vedlikeholdsrapport
2008-05-30 Helitrans AS   Utstedelse av nasjonalt Luftdyktighetsbevis
2008-05-14 Helitrans AB   Registrering av eierskifte
2008-04-29 Roald Askheim   LN-OMY-mail med tillegsinfo
2008-04-24 Helitrans AB   flyskjøte
2008-04-02 Helitrans AB   nektet dagbokføring av eierskifte
2008-03-18 Helitrans AB   registrering av luftfartøy - flyskjøte
2008-03-11 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis / ARC
2007-10-23 Helitrans AS   registrert eiendomsoverdragelse.
2007-10-22 Advokat MNA Jostein Reinås   bill of sale
2007-10-09 Helitrans AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-04-25 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD og SB statusliste
2007-04-16 Helitrans AS   søknad om utstedelse av 24 bit ICAO kode
2006-06-13 Helitrans AS   Retur av tilsynsrapport AS 350 BA
2006-06-08 Helitrans AS   Godkjent innleie
2006-06-06 Helitrans AS   omregistrering av Eurocopter AS 350 BA, S/N 1017 med svensk registrering SE-HIA
2006-06-01 Helitrans AS   miljøbevis og forside til RFM SE-HIA
2006-06-01 Helitrans AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-03 Helitrans AS   tilleggsopplysninger ifm registrering
2006-05-03 Helitrans AS   registrering
2006-04-22 Helitrans AS   Søknad om godkjennelse om innleieavtale/forandring av vedlikeholdsansvar og forandring av fartøyflåte
2006-04-22 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-04-22 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport
source: caa.no