LN-OHG

Airbus Helicopters
AS 332 L2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L2
MSN: 2493
Mode-S Hex: 4780A7
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Leasing S.a.r.l.
Adress: 8-10 Avenue de la Gare
L-1610
Grand Duchy of Luxembourg
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-18
Owner changed
CHC Leasing S.a.r.l.
2014-01-31
Owner changed
Heli-One Leasing (Norway) AS
2006-08-09
Owner changed
SG Finans AS

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHA

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHJ

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OHG, LN-OHA og Bekreftet kopi av pantedokumenter
2021-09-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OHG, LN-OHA og Forespørsel om bekreftet kopi av registerutskrift for 3 stk. luftfartøy
2021-09-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OHG, LN-OHA og Forespørsel om bekreftet kopi av pantedokument for 3 stk. luftfartøy
2021-08-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     N-OMH - LN-OPH og Attesterte registerutskrifter
2021-08-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OPH og Forespørsel om bekreftet kopi av registerutskrift for 4 stk. luftfartøy
2021-06-14 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OPH
2021-06-10 CHC Helikopter Service AS     Søknad om forlenget innleie
2021-06-10 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - oppdatert Operations Specification etter flåtereduksjon for LN-OHG
2021-06-09 Internal Document     CHC - Flåtereduksjon for LN-OHG og sjekklister
2021-06-03 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS (Norway AS) - flåtereduksjon for LN-OHG og LN-OHA
2021-05-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av heftelser
2021-05-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pantedokumenter og IDERAer - Effektuering
2021-05-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektuering av sletting av pantedokumenter og IDERAer
2021-05-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     sletting av tinglyste pantobligasjoner og IDERAer
2021-04-09 Advokatfirma DLA Piper Norway DA     LN-OQP, LN-OBF, LN-OMH, LN-OPH, LN-OHG og attesterte registerutskrifter
2021-04-07 Advokatfirma DLA Piper Norway DA     LN-OQP, LN-OBF, LN-OMH, LN-OPH, LN-OHG og bestilling av attesterte registerutskrifter
2020-11-26 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OHG
2020-11-25 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utvidet lease periode
2020-08-25 CHC Helikopter Service AS     CHC - Søknad om forlengelse av lease avtale for LN-OMH
2020-08-25 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OMH
2019-12-19 CHC Helikopter Service AS     kopi av dokument om tillatelse
2019-12-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2019-12-19 CHC Helikopter Service AS     bekreftet oppsigelse
2019-12-18 CHC Helikopter Service AS     oppsigelse
2019-12-03 CHC Helikopter Service AS     CHC - Søknad om godkjenning, forlenget innleieavtale for AS332L2 LN-OHG S/N 2493
2019-12-03 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OHG
2019-08-15 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, forlenget innleieavtale for Airbus AS332L2 - LN-OHA S/N 2396
2019-08-15 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OHA fra d.d. til 31.10.2021
2019-05-27 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Rettet vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-OPH
2019-05-20 CHC Helikopter Service AS     CHC helikopter Service AS - Søknad om godkjenning, forlenget innleieavtale for AS332L1 LN-OPH S/N 2347
2018-05-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Rettet vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte for LN-OPH
2018-05-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte for LN-OHA
2018-05-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelse
2018-05-23 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av panterett
2018-05-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Rettet vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte for LN-OHG
2018-05-22 Wiersholm AS     Registrering av eierskifte
2018-05-18 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OPH
2018-05-18 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OHA
2018-05-18 Wiersholm AS     LN-OMH, LN-OPH, LN-OHA, LN-OHG: Signerte avtaler - eierskifte - innleieavtaler
2018-05-18 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av heftelser
2018-05-18 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OHG
2018-05-18 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OMH
2018-05-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelse
2018-05-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av heftelser
2018-05-11 Wiersholm AS     LN-OMH, LN-OPH, LN-OHA, Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2018-04-18 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2018-04-18 Wiersholm AS     Eierskifte
2018-04-18 Wiersholm AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkÃ¥ret
2017-06-19 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting og registrering av pant
2017-06-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   Pantedokument - Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-03-28 Advokatfirmaet Thommessen AS   Retur av IDERA
2017-03-23 Advokatfirmaet Thommessen AS   Irrevocable De-Registration and Export Request Authorisation - IDERA
2017-03-13 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   LN-OPH og Bekreftede kopier av pantedokument
2017-03-02 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-OPH og Mulig bortkomne pantobligasjoner
2017-02-06 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2017-02-02 Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale WIERSHOLM-MATTERS.FID499169
2017-01-27 Wiersholm AS   søknad om godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2016-03-31 Advokatfirmaet BA-HR DA   Attestert registerutskrift
2016-03-31 Advokatfirmaet BA-HR DA   Bestilling av registerutskrift
2015-01-23 Advokatfirmaet BA-HR DA   Registrering av pant
2015-01-21 Advokatfirmaet BA-HR DA   Registrering av pant
2014-01-24 Wiersholm Mellbye & Bech adv   sletting av heftelser
2014-01-17 SG Finans AS   avvent registrering av luftfartøy
2014-01-15 Wiersholm Mellbye & Bech adv   vedtak om godkjenning av søknad om eierskifte
2014-01-10 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om innleie av luftfartøy
2013-12-23 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Bestilling av registerutskrift - LN-OHG
2013-12-23 Advokatfirmaet Wiersholm AS   oversendelse av attestert registerutskrift
2013-11-08 Arntzen de Besche   attestert registerutskrift
2013-11-07 Arntzen de Besche   attestert registerutskrift
2013-01-28 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Eurocopter AS 332L2
2012-01-16 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Eurocopter AS 332 L 2
2011-12-23 CHC Helikopter Service AS   ETA for informasjon
2011-11-03 CHC Helikopter Service AS   Crack in doubler frame 5295 RH side - 332L2 S/N 2493
2011-10-14 CHC Helikopter Service AS   332L2 - ETA transmission deck crack
2011-08-15 CHC Helikopter Service AS   Godkjennelse til å benytte seg av Eurocopter Technical Agreement SR 1-232013126
2011-07-22 CHC Helikopter Service AS   Eurocopter Technical Agreement
2011-01-24 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate AS332 L2
2010-04-08 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   opplysning om at luftfartøy ikke skal på dry lease
2009-04-30 CHC Norway AS   godkjenning av innleie - CHC Helikopter Service AS
2009-04-29 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma as   application for approval of lease agreements
2009-03-13 CHC Helikopter Service AS   søknad oppdaterte autorisasjonssider til Flight Manual
2009-03-13 CHC Helikopter Service AS   EASA Form 45 NOISE CERTIFICATE, AS 332 L2, S/N 2493,
2009-02-24 CHC Helikopter Service AS   søknad oppdaterte autorisasjonssider til Flight Manual
2009-02-24 CHC Helikopter Service AS   Confirmation reegarding ownership
2009-02-23 CHC Helikopter Service AS   søknad oppdaterte autorisasjonssider til Flight Manual
2009-01-27 CHC Helikopter Service AS   kopi av airworthiness review certificate EASA form 15b AS 332 L2
2008-12-03 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-12 CHC Helikopter Service AS   Veiing av luftfartøy
2008-05-02 CHC Helikopter Service AS   CHCs tiltak til findings - No 1, 2 og 3 med relevant dokumentasjon ifm Subpart G Compliance Status
2008-05-01 CHC Helikopter Service AS   Part 4 Findings regarding M A Subpart G compliance Status - 2008AR-011
2008-03-06 CHC Helikopter Service AS   CHCs tiltak til findings - M.A. Subpart G Compliance Status - EASA form 13
2008-02-14 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Findings regarding M A Subpart G connpliance status LN-OHG utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2008-02-14 CHC Helikopter Service AS   findings regarding M.A. subpart G compliance status, utstedelse av airworthiness review certificate
2008-01-31 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-29 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Ceritificate
2008-01-09 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2007/31) om luftfartshendelse på Kristiansund lufthavn Kvernberget 02.06.2003
2007-06-08 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om lufttrafikkhendelse Kristiansund lufthavn Kvernberget 02.06.2003
2007-06-01 Samferdselsdepartementet   SL Rapport 16/2001 om lufttrafikkhendelse med LN-OHG, 01.03.2000 ved Flesland TMA grense - lukking av tilråding 19/2001
2006-12-19 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Retur av slettet leieavtaler
2006-08-10 Wiersholm, Melbye & Bech   Oversendelse av attestert registerutskrift
2006-08-02 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ytterligre forlengelse av innleie av helikopter AS 332L2
2006-08-01 CHC Helikopter Service AS   godkjent forlengelse av innleie fra Heliwest AS - CHC Helikopter Service AS
2006-08-01 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Vedtak om forlenget dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2006-08-01 Houthoff Burma   Apostille
2006-08-01 Wiersholm   Søknad om forlenget dispensasjon fra nasjonalitetsvilkårene i luftfartsloven § 3-2
2006-07-31 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ytterligere forlengelse av innleie av helikopter AS 332L2 fra Heliwest AS
2006-07-31 CHC Helikopter Service AS   Søknad om ytterligere firlengelse av innleie av helikopter AS 3332L2 - Fra Heliwest AS
2006-07-31 Eurocopter   Fullmakt
2006-07-31 Conyers Dill & Pearman   Apostille
2006-07-27 Wiersholm, Melbye & Bech   Application for approval of Lease and Sub-Lease in respect of one Eurocopter AS 332 L2 - Super Puma - helicopter with msn 2439 and Norwegian Registration marks LN-OHG
2006-07-27 Wiersholm, Melbye & Bech   Slettelse av heftelse - Eierskifte - registrering av nye heftelser
2006-07-10 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av innleie etter eierskifte
2006-07-05 Helicopter Lease International (Five) Limited   Regarding expiry of lease agreement
2006-05-08 Helicopter Lease International (Five) Limited   Regarding expiry of lease agreement
2005-12-16 CHC Helikopter Service AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-16 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no