LN-OGI

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 457
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-11-15
Aircraft Deleted
Helitrans AS
2005-11-09
Owner changed
Helitrans AS
2004-06-03
Aircraft Added
Helidrift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-11-15 Helitrans AS   Sletting av luftfartøy
2013-11-12 Helitrans AS   Sletting av luftfartøy
2013-11-07 Helitrans AS   Sletting fra Norsk register
2012-01-12 Fokus Bank ASA   sletting av pant i luftfartøy
2012-01-10 Fokus Bank   sletting av pant i luftfartøy
2011-11-07 Helitrans AS   om sletting av luftfartøy
2011-11-04 Helitrans AS   begjæring om sletting av luftfartøy
2011-05-26 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OEF samt flåtereduksjon med LN-OGI
2008-06-30 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-26 Roald Askheim   Tillegsinformasjon ifm. dokumentgransking
2008-06-26 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review certificate - ARC
2008-06-08 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis / ARC
2007-06-12 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2007-05-31 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og liste over SD og AD notes
2007-04-16 Helitrans AS   søknad om utstedelse av 24 bit ICAO kode
2006-07-10 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-07-04 Helitrans AS   utkvittert tilsynsrapport ohg oppdatert statusliste
2006-05-10 Terra Finans AS   bekreftelse på slettelse av panterett
2006-05-03 Terra Finans AS   Panobligasjon
2006-05-02 Fokus Bank ASA   Tinglysning av panterett i luftfartøy - Eier Helitrans AS - Pantedokument - Firmaattest
2006-04-18 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-04-18 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: