LN-OGH

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 1135
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-01-25
Aircraft Deleted
Helitrans AS
2004-07-21
Aircraft Deleted
Helitransport AS
2004-07-21
Aircraft Added
Helitransport AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-02-28 Team Aero, LLCC   slettelsesattest
2011-01-25 Fokus Bank   Sletting av panterett
2011-01-25 Helitrans AS   Sletting av luftfartøy
2011-01-24 Fokus Bank   Sletting av panterett - pantedokument
2010-03-29 Helitrans AS   ang. sletting av luftfartøy
2010-03-24 Post- og teletilsynet   oppsigelse av tillatelse
2009-12-14 Helitrans AS   Begjære sletting
2009-10-26 Ketil Jansen   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med at luftfartøy LN-OGH er kondemnert
2009-10-22 Ketil Jansen   Helitrans AS - Melding om at LN-OGH er kondemnert og tas ut av AOC kondemnert fartøy.
2008-10-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2008/17) om luftfartsulykke på Mulbukttind, Tysvær i Nordland 20.05.2008 med Robinson Helicopter R44
2008-09-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Mulbukttinden, Tysvær i Nordland 20.05.2008 med Robinson Helicopter R44-AVSKJERMET
2008-09-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Mulbukttinden, Tysvær i Nordland 20.05.2008 med Robinson Helicopter R44-AVSKJERMET
2008-05-26 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om luftfartsulykke ved Kjøpsvik i Nordland 20.05.2008
2007-07-05 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2008
2007-07-03 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) med oppdatert AD og SB liste
2007-01-24 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-07-04 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport og LDP statusliste for R-44
2006-06-30 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-02-21 Helitrans AS   Oversendelse av oppdatert Operations Specifications - LN-OGH
2006-02-10 Helitrans AS   utvidelse av fartøyflåten - Helitrans AS
2006-02-10 Helitrans AS   Forsikringsbevis for fartøy
2006-02-01 HelikopterDrift AS   innvilget søknad om godkjennelse av modifikasjon - bytte av ELT fra 2 til 3 frekvenser
2006-01-31 Helitrans AS   retur av luftdyktighetsbevis
2006-01-19 Fokus Bank ASA   Registrert panterett
2006-01-17 Helitrans AS   Søknad om godkjennelse om utvidelse av vedlikeholdsansvar og fartøyflåte
2006-01-17 Fokus Bank asa   kvittering på gebyr
2006-01-12 Fokus Bank asa   Ny eier Helitrans as - pantedokument
2006-01-03 Helitransport as   eierskifte - selger Helitransport as - kjøper Helitrans as - skjøte og fimaattest
source: caa.no

More information: