LN-OGG

Airbus Helicopters
AS 350 B1

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B1
MSN: 2021
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske Luftfart AS
Operator: HelikopterDrift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-06
Aircraft Deleted
Nordenfjeldske luftfart AS
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2008-01-15
Owner changed
Helitrans AS
2004-06-23
Aircraft Added
Helikopterdrift Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-04-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-04-13 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 5 etter flåtereduksjon for LN-OGG
2016-04-12 Helitrans AS   Helitrans AS - Salg av ut av AOC
2016-04-06 Nordenfjeldske Luftfart AS   sletting av luftfartøy
2016-04-06 Helitrans AS   Effektueringsmelding
2016-03-22 Sparebank 1 SMN   Sletting av pant
2015-05-19 Helitrans AS   ARC - 2.nd Extension
2014-05-19 Helitrans AS   ARC - 1st extension
2013-07-02 Helitrans AS   ARC
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OGG
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1   LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OGG
2012-03-30 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-07-26 HelikopterDrift AS   Extension of ARC
2011-07-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-16 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-15 HelikopterDrift AS   utstedelse av ARC
2009-07-27 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-07-16 HelikopterDrift AS   Recommendation for Airworthiness Review Certificate
2009-05-19 Helikopterdrift AS   Godkjent innleie
2009-05-04 HelikopterDrift AS   søknad om forlengelse av innleieavtale
2008-07-29 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-21 Ringerike Helikopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-07-16 Ringerike Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-07-07 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - manglende CRS LN-OGC og LN OGG
2008-07-04 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - CRS dokumentasjon LN-OGG/ LN-OGC
2008-01-16 Helitrans AS   Registrering av luftfartøy
2008-01-16 Fokus Bank   Tinglysing av pant
2008-01-10 SG Finans AS   sletting av pant
2008-01-07 SG Finans AS   sletting av pant
2007-12-17 Helitrans AS   Flyskjøte - firmaattest
2007-12-14 Fokus Bank   Tinglysing av pant
2007-08-15 Ringerike Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport vedlagt kopi av påbudsliste
2007-07-18 Ringerike Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport (VR) og påbudsliste
2007-06-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-05-09 SG Finans AS   Påtegning på panterret og registrering av ny panterett
2007-05-06 HelikopterDrift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-03 SG Finans AS   registrering av panterett
2006-09-01 HelikopterDrift AS   Helikopterdrift - Godkjennelse av gangtidsutvidelse på motor innstallert i LN-OGG
2006-09-01 Helikopterdrift AS   søknad om godkjenning av 64 timers gangtidsforlengelse på module 5 s/n 538 installert i motor Arriel 1D s/n 7065
2006-07-24 HelikopterDrift AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-04-24 HelikopterDrift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no