Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 10728
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Orfelus AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-01-14
Owner changed
Orfelus AS
2017-12-19
Owner changed
Underbakke Helikopter AS
2011-02-18
Owner changed
Helt Propell AS
2011-02-01
Adress
Helt Propell AS
2005-10-18
Owner changed
Fredriksen Per
2005-05-18
Aircraft Added
Quint AS

Related Youtube videos

LN-OCY data-toggle=

Bjørns videoer: Helikopter R44, LN-OCY solotur Evje

LN-OCY data-toggle=

Lista R44 solo

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-04-18 Sofia Pettersson     ARC
2021-02-12 ORFELUS AS     Epost med permanent tillatelse
2021-02-12 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-02-12 ORFELUS AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-01-27 ORFELUS AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-01-15 Orfelus AS     registrering av eierskifte
2021-01-11 Internal Document     Fonnafly Helifly AS - flåtereduksjon med sjekkliste
2021-01-08 Underbakke AS     Flyskjøte
2021-01-06 Fonnafly Helifly AS     Fonnafly Helifly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OCY
2020-04-01 Helifly AS     10/01402-21 - Innsendelse av ARC
2020-03-26 Helifly AS     Innsendelse av ARC
2019-04-17 Nor Aviation AS     Airworthiness Review etter recommendation, OCY20190417a
2019-04-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OCY- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-04-08 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review 2019
2018-04-30 Nor Aviation AS     Registrering av ARC extension
2018-03-23 Nor Aviation AS     ARC extension
2018-01-30 Nor Aviation AS     Innleieavtale LN-OCY Nor Aviation
2018-01-30 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OCY
2017-12-19 SG Finans AS (1)   Sletting av heftelse
2017-12-19 SG Finans AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-12-14 SG Finans AS   Sletting av panterett
2017-12-14 SG Finans AS   eierskifte av luftfartøy
2017-03-22 Nor Aviation AS   ARC Extension
2016-04-07 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OCY20160407a
2016-04-06 Norwegian Camo Support AS   Norwegian Camo Support AS - Gjennomføring av Airwirthiness review - oppklaring - LN-OY
2015-07-29 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy - kopi av firmaattest på SG Finans AS - fullmakt
2015-04-21 Nor Aviation AS   ARC Extension
2014-12-04 SG Finans AS   registrering av heftelse
2014-12-01 SG Finans AS   tinglysing av panterett
2014-05-06 Nor Aviation AS   For Audit av NoA i Juni
2014-04-08 Nor Aviation AS   ARC extension 1st
2013-12-06 SG Finans   registrering av panterett i luftfartøy
2013-12-05 Societe Generale   Panterett i luftfartøy
2013-04-11 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OCY20130411a
2013-03-22 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-03-14 Nor Aviation AS   Airworthiness Review Report
2013-03-12 NorAviation   duplikat av registreringsbevis
2012-04-18 Nor Aviation AS   ARC
2011-03-29 Nor Aviation AS   ARC
2011-02-23 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OCY
2011-02-21 Helt Propell AS   registrert eierskifte
2011-02-17 Ole Petter Berger   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2010-04-21 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-04-14 Nor Aviation AS   Søknad om utstedelse fornyelse av ARC
2009-06-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-19 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-17 Nor Aviation AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-07-17 Nor Aviation AS   Tilbakemelding på utkvittert CRS
2008-07-04 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - CRS dokumentasjon LN-OCY/ LN-OWR
2008-05-30 Nor Aviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-30 Nor Aviation AS   Godkjenning av innleie
2008-05-22 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-09 Nor Aviation AS   endring av bruksområde fra privat til erverv
2008-03-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2007-06-12 Per Fredriksen   Nor Aviation AS - bekreftelse
2007-05-25 Nor Aviation AS   Nor Aviation - avtale for leie av luftfartøy
2006-12-06 Per Fredriksen   Oversendelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-16 Quint AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat - luftdyktighetsbevis gyldig til 28.09.2008
2006-11-16 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2006-11-09 Quint AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat - luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2006-11-09 Quint AS Per Fredriksen   Endring av bruksområde fra erverv til privat
2006-06-19 NorCopter AS   NorCopter AS - Godkjenning av avtale om privat utleie av helikopter
2006-05-10 European Helicopter Center AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
2006-05-04 NorCopter AS   Oversendelse av signerte dokumenter i saken for innleie
2006-04-07 NorCopter AS   NorCopter AS - Søknad om utleie av helikopter til deleier
2006-04-05 NorCopter AS   søknad om flåteutvidelse
2006-02-23 European Helicopter Center AS   endring i EHC-flåte
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: