LN-OCJ

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 103
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Transair Natvig
Adress: Gimlekollen 13
4633 KRISTIANSAND S
Operator: Norsk Flytjeneste AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-03-14
Aircraft Deleted
Transair Natvig
2007-08-16
Owner changed
Transair Natvig
2003-09-24
Aircraft Added
Belma AS

Related Youtube videos

LN-OCJ data-toggle=

Flight to Sørlandsparken

More aircraft operated by Norsk Flytjeneste AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2019-03-25 Fjellfly AS     Fjellfly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OCJ
2019-03-14 Ronnie Natvig     effektuering av sletting
2019-03-14 Transair Natvig     Sletting av luftfartøy
2019-03-14 DnB Bank ASA     Sletting av heftelse
2019-03-12 DnB Bank ASA     pantedokument for sletting
2019-03-07 Fjellfly AS     svar på mottatt begjæring om sletting
2019-02-28 Ronnie Natvig     Bill of sale
2018-03-14 Fjellfly AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2017-10-19 Fjellfly AS   Fjellfly AS - ACAM rapport 0002-3922 - LN-OCJ
2017-09-13 Fjellfly AS   Fjellfly AS - varsel om tilsyn LN-OCJ
2017-06-22 Fjellfly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OCJ20170622a
2017-06-20 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 10-2017
2017-05-03 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OCJ
2017-05-03 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OCJ
2017-05-02 Nor Aviation AS   LN-OCJ fases ut av Nor Aviation
2017-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-31 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Søknad om endring AOC - innføring av LN-OCJ
2017-03-31 Fjellfly AS   Fjellfly AS - Ny innsending av innleigeavtale LN-OCJ
2017-03-31 Fjellfly AS   Førespurnad om utlevering av 24-bits ICAO-kode
2017-03-31 Fjellfly AS   utlevering av 24-bits ICAO-kode
2016-06-09 Nor Aviation AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate -OCJ20160609a
2016-05-09 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 08-2016
2015-06-12 Nor Aviation AS   ARC Extension
2014-05-06 Nor Aviation AS   For Audit av NoA i juni
2013-06-24 Nor Aviation AS   tstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2013-06-21 NorAviation AS   Airw. review rep.
2013-06-05 Roald Askheim   Airworthiness Review
2013-02-01 Nor Aviation AS   ICAO 24 bits kode
2013-02-01 Nor Aviation AS   Tildeling av ICAO 24 bits kode
2013-02-01 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-06-22 Nor Aviation AS   ARC 2nd Extension for Robinson R44
2011-06-23 Nor Aviation AS   1st.Extension av ARC
2010-06-28 Nor Aviation AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2010-06-28 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2010-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-15 European Helicopter Center AS   Søknad om utstedelse / Fornyelse av ARC
2009-07-02 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OCJ og flåteutvidelse
2009-07-02 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-07-01 Nor Aviation AS   Søknad ARC
2009-06-30 Nor Aviation AS   Innleieavtale helikopter Nor Aviation AS og forsikringsbevis
2009-06-24 QUINT   SV: Flåteutvidelse LN-OCJ
2009-06-24 QUINT   SV: Flåteutvidelse LN-OCJ
2009-06-16 Nor Aviation AS   flåteutvidelse - innleie av Robinson R-44
2009-05-21 Ronnie Natvig   Ferry flight
2009-05-18 Ronnie Natvig   ferryflight fra Kjevik til Torp
2008-06-02 Geir Opgård   Findings ifm. besiktigelse
2008-05-30 Norsk Flytjeneste AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-27 Norsk Flytjeneste AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-05-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-05-23 Norsk Flytjeneste AS   tilbakemelding på besiktning
2008-05-22 Norsk Flytjeneste AS   søknad om luftdyktighetsbevis - samt vedlikeholdsrapport
2008-05-16 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-05-06 Norsk Flytjeneste AS   Physical Survey ifm utstedelse av Airworthiness Review certificate (ARC)
2008-04-23 Norsk Flytjeneste AS   godkjent innleie
2007-11-29 DnB NOR Finans AS   registrert pantedokument
2007-11-26 DnB NOR Finans AS   panterett i luftfartøy
2007-10-04 Norsk Flytjeneste AS   søknad om godkjenning av flåteutvidelse - innleie av Robinson R-44
2007-08-17 Transair Natvig   Eierskifte
2007-08-16 Belma AS   angående registrering av luftfartøy
2007-07-12 Belma AS   sletting av panterett
2007-07-09 Belma AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200702605 - 3 DEN 17072007 AV TJB: Sletting av heftelse
2007-07-09 Nordea Bank Norge ASA   sletting av panterett
2007-07-09 Belma AS   Sletting av heftelse
2007-05-09 Transair Natvig   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte - firmaattest
2006-12-04 Fonnafly AS   LN-OCJ og opphør av leieforhold mellom Belma AS og Fonnafly AS på innleie av Robinson R44 er opphørt fra og med 01.09.2006
2006-09-21 Fonnafly AS   Opphør av leieforhold mellom Belma AS og Fonnafly AS på innleie av Robinson R44 er opphørt fra og med 01.09.2006
2006-07-06 Fonnafly AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-06-21 Fonnafly AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: