LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L1
MSN: 2384
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Knut Axel Ugland Holding AS
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-01-26
Aircraft Deleted
Knut Axel Ugland Holding AS
2004-07-29
Owner changed
Knut Axel Ugland Holding AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-01-26 Bristow Norway AS   effektueringsmedling
2012-01-26 Bristow Norway AS   Anmodning om avregistrering av luftfartøy
2012-01-26 Knut Axel Ugland Holding AS   slettelse av luftfartøy
2012-01-16 SEB   Slettet pant i luftfartøy
2012-01-13 SEB Finans   sletting av pant i luftfartøy - pantobligasjon
2012-01-10 DnB Bank ASA   sletting av pant i luftfartøy
2012-01-09 Knut Axel Ugland Holding AS   Anmodning om avregistrering av helikopter AS 332 L1, S/N 2384
2012-01-09 DnB Bank ASA   sletting av pant i luftfartøy
2012-01-06 Knut Axel Ugland Holding AS   anmodning om avregistrering av helikopter AS 332 L1 S/N 2384
2011-09-07 Federal Aviation Administration   Export Certificate of Airworthiness for Eurocopter AS 332L1 - S/N 2384
2011-09-07 Bristow Norway AS   Export C of A questions - termineres
2011-09-07 Bristow Norway AS   Export C of A questions - termineres
2011-09-05 Federal Aviation Administration   Export Certificate of Airworthiness for Eurocopter AS 332L1 - S/N 2384
2011-08-31 Bristow Norway AS   søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2011-08-17 Bristow Norway AS   AS 332 L1, S/N 2384, LN-OBA, 1st. ARC Extension
2010-11-26 Bristow Norway AS   TSR-10-012 - Aircraft parking & stowage
2010-04-27 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-18 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-18 Sveinung Vik   RE: Søknad om fornyelse av ARC på AS332L1 SN 2384/LN-OBA
2009-06-05 Bristow Norway AS   Godkjent innleie
2009-06-04 Bristow Norway AS   Bristow Norway - Søknad om forlengelse av dry lease innleie av helikopter AS 332 L1, S/N 2384, LN-OBA
2009-05-29 Bristow Norway AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-16 Sveinung Vik   SV: Agreements fra Eurocopter
2009-02-13 Norsk Helikopter AS   Agreements fra Eurocopter
2008-12-16 Knut Axel Ugland Holding AS   kvittering for betaling av restgebyr
2008-12-15 Den norske Bank ASA   registrert påtegning på pantedokument i luftfartøy
2008-12-15 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen   registrert pantedokument i luftfartøy
2008-12-12 DnB Nor Bank   Bekreftelse på innbetaling av restgebyr
2008-12-10 Knut Axel Ugland Holding AS   pantedokument i luftfartøy
2008-12-10 Den norske Bank ASA   påtegning på pantedokument i luftfartøy - Knut Axel Ugland Holding
2008-10-03 Samferdselsdepartementet   Oppføring av tilråding i rapport (SL RAP 2007/19) om luftrafikkhendelse ved Hammerfest lufthavn 20.04.2005 Eurocopter AS 332 L1 LN-OBA og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WII
2008-09-01 Norsk Helikopter AS   utsignert Form 13 finding no 1 - ARC
2008-06-30 Norsk Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) med unntak fra 1592/2003 artikkel 10.3
2008-06-30 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-16 Norsk Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport VR - luftdyktighetsbevis ARC - veierapport
2008-04-24 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - søknad om endring av varighet - Dry lease - LN-OBA
2008-04-23 Samferdselsdepartementet   Oppføring av tilråding i rapport (SL RAP 2007/19) om luftrafikkhendelse ved Hammerfest lufthavn 20.04.2005 Eurocopter AS 332 L1 LN-OBA og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WII
2007-11-26 Kenneth Solbjør   tilleggsopplysning - Søknad for engangsutvidelse av Seating Plane Check
2007-11-26 Kenneth Solbjør   tilleggsopplysning - Søknad for engangsutvidelse av Seating Plane Check
2007-11-26 Norsk Helikopter AS   Engangsutvidelse av vedlikeholdsintervall - Seating Plane Check
2007-09-27 Lufttransport AS   søknad om Wet Lease 3 og 10.10.2007 mellom Lufttransport - Norsk Helikopter
2007-06-20 Avinor AS   LN-OBA og Uønsket / alvorlig hendelse - Hammerfest 12.06.2007
2007-06-13 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2008
2007-06-12 Lufttransport AS   Rapport om lufttrafikkhendelse - Hammerfest - 12.06.2007
2007-06-05 Norsk Helikopter AS   AD status List
2007-05-10 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL rapport 2007/19) om lufttrafikkhendelse ved Hammerfest lufthavn 20.04.2005 Eurocopter AS 332 L1 LN-OBA og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WII
2007-04-25 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om lufttrafikkhendelse ved Hammerfest lufthavn 20.04.2005 med Eurocopter AS 332 L1 - LN-OBA og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WII
2007-03-28 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om lufttrafikkhendelse ved Hammerfest lufthavn 20.04.2005 med Eurocopter AS 332 L1 - LN-OBA og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WII
2006-11-20 Norsk Helikopter AS   TBO Extension MRH, S/N M176A
2006-11-20 Norsk Helikopter AS   Innvilget søknad om gangtidsforlengelse Main Rotor Head s/n 2384
2006-06-13 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-03-31 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter - Extension of Alert Service Bulletin / AD regarding Retraction of Landing Gear - modifikasjon på LN-OND, LN-OLC, LN-OMI og innvilget søknad om utsettelse til 31.05.2006
2006-03-30 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter - Extension of Alert Service Bulletin / AD regarding Retraction of Landing Gear - modifikasjon på LN-OND, LN-OLC, LN-OMI og søknad om utsettelse av ASB
source: caa.no