LN-OAL

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11239
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Midtnorsk Helikopterservice AS
Adress: Slåttelid
7650 VERDAL
Operator: Midtnorsk Helikopterservice AS
Slottelid
7650 VERDAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-03-16
Owner changed
Midtnorsk Helikopterservice AS

More aircraft operated by Midtnorsk Helikopterservice AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-01 Midtnorsk Helikopterservice AS     flyet kondemnert 250718
2019-03-26 Midtnorsk Helikopterservice AS     flyet kondemnert 250718
2018-10-18 Eika Gruppen AS, avd. Trondheim     Sletting av heftelse
2018-10-15 Eika Gruppen AS, avd. Trondheim     Sletting av pant
2018-08-30 Midtnorsk Helikopterservice AS     Midtnorsk Helikopterservice AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZZ og LN-OAL
2018-07-20 Midtnorsk Helikopterservice AS     Utvidelse ARC
2017-07-11 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utvidelse ARC
2016-07-01 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a - OAL20160630a
2016-06-28 Sofia Pettersson   Rekommendationsrapport
2015-07-24 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utvidelse ARC
2014-12-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2014/12) om alvorlig luftfartshendelse i Trollheimen 5. juli 2014 med Robinson Helicopter Company R44II,
2014-07-18 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utvidelse ARC
2013-06-26 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OAL20130626a
2013-06-21 Helitrans AS   recommendation
2013-04-09 Midtnorsk Helikopterservice AS   utvidelse av ARC
2012-04-30 Innovasjon Norge   attestert registerutskrift
2012-04-27 Innovasjon Norge   Panteatteast
2010-09-29 Midtnorsk Helikopterservice AS   Søknad om engangs fravikelse fra MP
2010-07-29 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-23 Helitrans AS   Recommendation
2009-12-08 Aasen Sparebank   registrert påtegning
2009-12-08 Innovasjon Norge   registrert pantedokument
2009-12-03 Aasen Sparebank   nedkvittering
2009-12-02 Innovasjon Norge   Panterett i luftfartøy
2009-07-29 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-07-03 Midtnorsk Helikopterservice AS   Søknad om utstedelse av ARC
2008-08-25 Midtnorsk Helikopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-08-20 Midtnorsk Helikopter AS   luftdyktighetsbevis
2008-08-19 Sør-Trøndelag politidistrikt   ulovlig landing med helikopter på Sande
2008-08-19 Helifly Maintenance AS   informasjon - status
2008-08-12 Midtnorsk Helikopter AS   luftdyktighetsbevis
2008-08-12 Midtnorsk Helikopterservice AS   Utgåtte luftdyktighetsbevis
2008-06-02 Midtnorsk Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for raioutstyr i luftfartøy
2008-01-25 Midtnorsk Helikopterservice AS   Årsgebyr LDB for 2007
2007-06-27 Helifly Maintenance AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og LDP/AD/SB referanse rapport
2007-06-27 Midtnorsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-06-27 Helifly Maintenance AS   fornyelse av luftdyktighetsbvis - gyldig til 30.06.2008
2007-06-26 Helifly Maintenance AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-06-26 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-16 Øystein Sende   kopi av id-bevis for Øystein Sende
2007-03-16 Aasen Sparebank   Sletting av pant, registrering av eierskifte og ny pant.
2007-03-13 Aasen Sparebank   Sletting av pant - pål. kr. 2.270.000,- Robinson R44
2007-03-13 Aasen Sparebank   Flyskjøte - Pantobligasjon pål. kr 2.000.000,- i Robinson R44 - firmaattest
2006-09-08 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 08.11.2006
2006-06-16 Flyvedlikehold AS   tilsynsrapport
2006-06-13 MNH Invest   Oversendelse av registreringsbevis per fax
2006-06-12 Midtnorsk Helikopter AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-06-09 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy
2006-06-09 Midtnorsk Helikopter AS   oversendelse av oppdatert Operations Specifications - Midtnorsk Helikopter AS
2006-06-07 Flyvedlikehold AS   eksportluftdyktighetsbevis - Robinson R44 II, S/N 10239
2006-06-01 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-06-01 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 01.09.2006
2006-05-31 Midtnorsk Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-31 Midtnorsk helikopter AS   godkjenning av innleie og utvidelse av fartøyflåten - Midtnorsk Helikopter AS
2006-05-30 Flyvedlikehold AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-29 Midtnorsk Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-26 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte - Firmaattest - Bill of Sale - Apostille m m
2006-05-07 Aasen Sparebank   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-05-04 Aasen Sparebank   Pantedokument samt erklæring om pantsettelse
2006-04-28 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-29 European Helicopter Center AS   innvilget søknad om reservasjon av registreringsmerke
2006-03-29 Midtnorsk helikopter AS   Søknad om innleie av helikiopter
source: caa.no