LN-XLS

Cessna Aircraft Company
560XLS

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 560XLS
MSN: 5608
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Viiking Airways Ltd.
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-04-07
Aircraft Deleted
Viiking Airways Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-05-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-08 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   Sletting av fartøy fra Norges Luftfartøyregister
2008-04-07 Paul Cassidy   LN-XLS- Melding om effektuering av sletting av fartøy
2008-04-07 Paul Cassidy   LN-XLS- Melding om effektuering av sletting av fartøy
2008-03-28 fax fra dwf LLP   melding om effektuering av slettelse av panterett
2008-03-28 DWF LLP   deregistration of Aircraft Mortgage Deed
2008-03-28 Tina Louise Ådland   kvittering for innbetalt gebyr for attestert registerutskrift
2008-03-28 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   attestert registerutskrift
2008-03-18 Kaupthing Singer & Friedlander Limited   slettelse av pant i luftfartøy
2008-03-14 Sundt Air AS   Utstedelse av Certificate of Airworthiness for Export
2008-03-13 Ruth Hovind   Dokumentasjon for Export Certificate
2008-03-13 Ruth Hovind   Dokumentasjon for Export Bevis, del 2
2008-03-13 Ruth Hovind   Status lister AD og SB
2008-03-13 Willy Jensen   Søknad om Export Certificate
2008-03-13 Sundt Air AS   Utstedelse av revidert Certificate of Airworthiness for Export
2007-07-03 Kluge Advokatfirma DA   Registrert forhøyelse av pant
2007-06-28 Kluge Advokatfirma DA   Forhøyelse av panteobligasjon
2007-03-14 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-05 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-05 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-04-27 Kluge Advokatfirma DA   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-04-07 Tor Bratli   Oversendelse av registreringsbevis per telefax
2006-04-07 Sundt Air AS   Søknad om godkjennelse av leiekontrakt
2006-04-05 Kluge Advokatfirma DA   Retur av pantobligasjon
2006-03-31 Kongelig Norsk Generalkonsulant   melding om foreløpig regsistrering fra konsulatet i Houston
2006-03-31 Sundt Air AS   Bill of Sale m m
2006-03-31 Singer & Friedlander International Banking   Cessna Citation XLS - Pant - Apostille
2006-03-30 Viking Airways LTD   panterett
2006-03-24 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved den norske generalkonsult i Huston - USA
2006-03-24 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-03-23 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy i Houston, USA
2006-03-21 Sundt Air AS   søknad om midlertidig registrering av luftfartøy
2006-03-07 Sundt Air AS   LN-XLS - Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet for utenlandsk eier
2006-03-03 Sundt Air AS   LN-XLS Cessna citation XLS Serienummer 560-5608
2006-03-03 sundt   Søknad om godkjennelse av leiekontrakt
2006-03-03 Sundt Air AS   LN-XLS - Vedrørende registrering av luftfartøy
2006-03-01 Sundt Air AS   Undertegnet avtale
2006-03-01 Viiking Airways ltd   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200601042 - 4 DEN 04042006 AV MNE: Avtale om innleie
2006-01-25 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapprt
2006-01-19 Sundt Air AS   ICAO-id bit aircraft address
source: caa.no