LN-WNO

Cessna Aircraft Company
305C

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 305C
MSN: 24568
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-01-24
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa
2012-07-01
Adress
Mauritzen Jarle Olav
Arnekleiv Gunnar
Danielsson Steinar
Fure Hans Petter
Gagnum Lars
Hanssen Lars
Lorentzen Fridtjof Johannes
Storflor Helge
Wilhelmsen Bjørn Kristian Fossum
2010-05-01
Adress
Mauritzen Jarle Olav
Arnekleiv Gunnar
Danielsson Steinar
Fure Hans Petter
Gagnum Lars
Hanssen Lars
Lorentzen Fridtjof Johannes
Storflor Helge
Wilhelmsen Bjørn Kristian Fossum
2007-05-01
Adress
Mauritzen Jarle Olav
Arnekleiv Gunnar
Danielsson Steinar
Fure Hans Petter
Gagnum Lars
Hanssen Lars
Lorentzen Fridtjof Johannes
Storflor Helge
Wilhelmsen Bjørn Kristian Fossum
2005-09-01
Adress
Mauritzen Jarle Olav
Arnekleiv Gunnar
Danielsson Steinar
Fure Hans Petter
Gagnum Lars
Hanssen Lars
Lorentzen Fridtjof Johannes
Storflor Helge
Wilhelmsen Bjørn Kristian Fossum
2000-06-13
Aircraft Added
Mauritzen Jarle O
Fure Hans Petter
Arnekleiv Gunnar
Gagnum Lars
Hanssen Lars Jonas
Lorentzen Fridtjof Joh.
Wilhelmsen Bjørn K
Storflor Helge
Danielsson Steinar

Related Youtube videos

LN-WNO data-toggle=

Cessna Birddog LN-WNO display

LN-WNO data-toggle=

Birddog landings

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-01-12 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-01-11 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2020-03-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-03-02 Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa     permanent tillatelse og følgebrev
2020-03-02 Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa     Epost med permanent tillatelse
2020-02-24 Nedre Romerike Flyklubb Veteranflygruppa     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy - eierendring
2020-02-19 Christian Fredrik Falck     10/01615-42 - ICAO ID
2020-02-12 Christian Fredrik Falck     ICAO ID
2020-01-24 Sameiet Birddog     Registrering av eierskifte
2020-01-24 Nedre Romerike Flyklubb     Registrering av eierskifte
2020-01-16 Christian Fredrik Falck     Salg av vedlagt flyskjøte
2020-01-03 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-12-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2019-12-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2019-01-22 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-01-07 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport (VR)
2018-03-02 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-03-01 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport VR
2017-03-10 Hans Petter Fure   vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-01-26 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport VR
2017-01-26 Fred Pettersen   vedlikeholdsrapport
2017-01-26 Fred Pettersen   Vedlikeholdsrapport VR
2016-06-25 Hans Petter Fure   ny fartøyjournal
2016-03-17 Norrønafly-Rakkestad AS   10/01615-28 - Vedlikeholdsrapport
2016-03-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2016-02-11 Sameiet Birddog   Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-02-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport VR
2015-03-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2015-03-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Luftdyktighetsbevis
2015-02-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2014-02-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Luftdyktighetsbevis
2014-01-22 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport VR
2013-02-13 Jarle Olav Mauritzen   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2013-02-06 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2012-07-12 Sameiet Birddog   Duplikat av miljøbevis
2012-06-07 Sameiet Birddog   Miljøbevis
2012-04-27 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-03-01 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2012-01-10 Jarle Mauritzen   Politianmeldelse referanse
2012-01-10 Sameiet Birddog   Erstatning for tapte dokumenter
2012-01-10 Jarle Mauritzen   tapte dokumenter
2012-01-05 Jarle Olav Mauritzen   oversendelse av duplikat av registreringsbevis
2012-01-04 Jarle Mauritzen   Bekreftelse på anmeldt forhold
2012-01-04 Sameiet Birddog   loggbok
2011-10-15 Hans Petter Fure   Samleperm for fartøydokumenter
2011-06-24 Hans Petter Fure   utstedelse av Miljøbevis
2011-06-01 Hans Petter Fure   Søknad om miljøbevis
2011-05-24 Jarle Olav Mauritzen   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2011-05-20 Norrønafly AS   Vedlikeholdsrapport
2010-08-12 Hans Petter Fure   Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-08-10 Reidar Berntsen   standard operasjonsprosedyrer fallskjermhopp
2010-07-29 Jarle Olav Mauritzen   Flight manual
2010-05-20 Jarle Mauritzen   Luftdyktighetsbevis
2010-05-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-09-02 Sameiet Birdog v/Jarle Mauritzen   Registreringsmerker på halen er ikke som tidligere godkjent av Luftfartstilsynet
2009-08-06 Sameiet Birdog v/Jarle Mauritzen   Utstedelse av luftdyktighetsbevis
2009-05-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-05-18 Post- og teletilsynet   LN-WNO- Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-14 Norrønafly v/Bjørn Ødegård   godkjennelse av Remote Switch for 406 ELT
2009-05-11 Hans Petter Fure   LN-WNO ELT460, bilder av installasjonen
2009-05-11 Hans Petter Fure   LN-WNO skisse av Remote Switch ELT460
2009-01-19 Hovet & Co. AS   Godkjennlse av modifikasjon HC-406WNO-01 Rev. B for Cessna 305C
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revisjon av HC-406WNO-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-06-09 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no