LN-WNH

North American Aviation INC
AT-6D

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: North American Aviation INC
Model: AT-6D
MSN: 88-14552
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet Warbird Aviation
Adress: c/o Morten Andreassen
Kvernbakken 43, 3400 Lier

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-10-01
Adress
Sameiet Warbird Aviation
2003-08-01
Adress
Sameiet Warbird Aviation

Related Youtube videos

LN-WNH data-toggle=

LN-WNH, AT-6D Harvard 29.09.2013

LN-WNH data-toggle=

Starting a reluctant T-6 in cold weather

LN-WNH data-toggle=

Back-seat aerobatics ride in a 1942 AT-6 Harvard (LN-WNH). Sandefjord, Norway

LN-WNH data-toggle=

North American AT-6D Harvard LN-WNH at Kjeller 98

LN-WNH data-toggle=

Flydagen Sola 2015 - Spitfire kommer

LN-WNH data-toggle=

Half Cuban Eight

LN-WNH data-toggle=

Harvard AT-6 at Torp Airport dakotanorway.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-28 Kai Runar Johannessen     10/01613-33 - Forespørsel om å overta det tekniske ansvaret for Havard AT-6
2021-05-20 Kai Runar Johannessen     Forespørsel om å overta det tekniske ansvaret for LN-WNH, Havard AT-6
2020-05-18 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-05-15 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2020-05-12 Flyteknisk Notodden AS     15/00961-161 - Reisedagbok
2020-05-11 Flyteknisk Notodden AS     Reisedagbok
2019-05-08 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2019-05-03 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2018-05-07 Flyteknisk Notodden AS     Vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2018-04-30 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2017-05-15 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2016-05-02 Flyteknisk Notodden AS   Vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2016-04-29 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2015-05-08 Flyteknisk Notodden AS   utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-05-06 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2014-05-16 Morten Andreassen   utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-05-05 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2013-05-13 Flyteknisk Notodden AS   Permit to Fly
2013-05-10 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2012-04-25 Sameiet Warbird Aviation   ermit To FLY
2012-04-20 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2011-09-28 Sameiet Warbird Aviation   vedtak om status som historisk luftfartøy
2011-04-27 Sameiet Warbird Aviation   Permit to fly
2011-04-19 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2010-10-13 Thore Virik   adresseendring
2010-10-13 Lars Gagnum   adresseendring
2010-10-04 Sameiet Warbird Aviation   adresseforandring
2010-06-18 Sameiet Warbird Aviation   Fornyelse av Permit To Fly
2010-06-18 Flyteknisk Notodden AS   tilsynsrapport og erklæring fra verkstedet angående vedlikeholdsansvar
2010-06-15 Morten Andreassen   propeller
2010-06-11 Thore Virik   AT-6D
2010-06-08 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-05-18 Sameiet Warbird Aviation.C/O M.Andreassen   ilsyns raport vedrørende ikke utkvitert anmekning i reisedagbok av 20.08.09.
2010-04-30 Flyteknisk Notodden AS   Reisedagbok - tekniske Journaler og fartøysdokumenter
2010-04-28 Flyteknisk Notodden AS   villighetserklæring for overtakelse av teknisk ansvar - søknad om godkjenning ny vedlikeholdsordning - vedlikeholdsrapport.
2010-04-26 Sameiet Warbird Aviation   Fornyelse av luftdyktighetsbevis / Permit To Fly
2010-02-13 Trond Kristoffersen   Dokumentasjon - fartøyjournal - propelljournal
2009-05-18 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-05-15 Helifly Maintenance v/T. Jacobsen   Oppdatert statusliste
2009-05-14 Lars Gagnum   Utstedelse av Permit to Fly
2009-05-12 Helifly Maintenance v/T.Jacobsen   Status og Påbudsoversikt
2009-04-01 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-26 Dag Skjæveland   tildeling av ICAO 24 bit kode
2008-07-01 Sameiet Warbird Aviation   Utstedelse av Permit to Fly
2008-04-09 HeliFly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-21 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2007-05-07 Sameiet Warbird Aviation   særskilt flygetillatelse - overføringsflyging
source: caa.no