LN-AGM

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S9674
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Gardermoen Flyklubb
Adress: Hangar 1
2030 NANNESTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-11-14
Owner changed
Gardermoen Flyklubb
2004-08-19
Aircraft Added
Skyhawk Gardermoen AS

Related Youtube videos

LN-AGM data-toggle=

LN-AGM

LN-AGM data-toggle=

LN-AGM 2

LN-AGM data-toggle=

Håkon flyr 21/3-15

LN-AGM data-toggle=

Cessna 172 landing Torp VFR night

LN-AGM data-toggle=

Cessna 172 landing Gardermoen VFR night

LN-AGM data-toggle=

Cessna 172 takeoff Gardermoen VFR night

LN-AGM data-toggle=

Klanten 19/7-18

More aircraft owned by Gardermoen Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-10 Sofia Pettersson     ARC
2020-04-20 Sofia Pettersson     ARC
2019-05-10 Sofia Pettersson     ARC
2018-04-30 Sofia Pettersson     ARC
2017-08-16 DNB Bank ASA Depot Finans   Registrering av påtegning på pantedokument
2017-08-14 DNB Bank ASA Depot Finans   Pantedokument
2017-05-06 Sofia Pettersson   ARC
2017-04-20 Sofia Pettersson   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2017-04-17 Sofia Pettersson   AMP
2016-05-01 Sofia Pettersson   ARC
2016-03-21 Gardermoen Flyklubb   Bestilling av loggbøker fly - LN-AGM og LN-AGW
2015-05-11 Sofia Pettersson   ARC
2014-08-14 Sofia Pettersson   AMP revisjon 1
2014-08-14 Sofia Pettersson   AMP revisjon 1 godkjent
2014-08-13 Sofia Pettersson   AMP rev 1
2014-04-15 Sofia Petterson   Korreksjon til AMP side 3
2014-04-15 Sofia Pettersson   AMP godkjent
2014-04-10 Sofia Pettersson   AMP for godkjennelse
2014-04-02 Sofia Pettersson   ARC
2013-04-30 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2012-05-04 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-06-01 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-06-01 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-06-06 Gardermoen Flyklubb   Bestiller ny reisedagbok nr. 7 til vår Cessna 172 S
2010-05-20 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-05-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-05 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-16 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2008-11-27 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2008-10-23 Gardermoen Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-27 Gardermoen Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-04 Gardermoen Flyklubb   LN-AGM Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-06-04 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-20 DnB NOR Bank ASA   Registrert pantedokument
2007-11-15 DnBNOR ASA   fullmakt
2007-11-15 Gardermoen Flyklubb   Registrert eierskifte
2007-11-12 DnBNOR ASA   Retur av pantedokument - Gardermoen flyklubb
2007-08-13 DnB NOR v/Gunnberg   Bekreftet kopi av tinglysningsgjenpart av registrert panterett
2007-07-31 Den norske Bank ASA   Retur av pantedokument
2007-07-16 Den norske Bank ASA   Retur av pantedokument i luftfartøy
2007-07-13 Den norske Bank ASA   Panterett i luftfartøy
2007-07-02 Skyhawk Gardermoen AS   Flyskjøte - firmaattest
2006-05-19 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2006-04-21 Statens Havarikommisjon for Transport   lufttrafikkhendelse 21.04.2006 - position Kjekstadmarka - nærkontakt med LN-ABA
source: caa.no

More information: