LN-WDB

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4070
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: HPA Leasing Limited
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-07-04
Aircraft Deleted
HPA Leasing Limited
2003-12-19
Owner changed
HPA Leasing Limited
2003-06-26
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap ASA
2002-09-06
Aircraft Added
Bombardier Capital Leasing Ltd.

More aircraft owned by HPA Leasing Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-04-07 Statens havarikommisjon for transport     Oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 031105 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300, LN-KKP og DHC-8-402, LN-WDB
2009-08-26 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2009-06-29 Avinor AS   Oppfølging av tilrådninger i SL RAP 4/2006
2009-02-20 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2008-07-04 Arntzen de Besche Advokatfirma   slettet luftfartøy
2008-07-04 Arntzen de Besche Advokatfirma   avregistrering av luftfartøy
2008-06-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av pantobligasjon og leieavtale
2008-06-26 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av eksport luftdyktighetsbebis
2008-06-26 Widerøes Flyveselskap AS   Ad: SV: Export CofA - Dirty Fingerprint sjekk - S/N for RH MLG DragStrut?
2008-06-25 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent sletting
2008-06-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   immediate deregistration - umiddelbar sletting
2008-06-24 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDB Export CofA - VR 24062008 AD Status Motor No.2
2008-06-23 Arntzen de Besche advokatfirma AS   sletting av heftelse
2008-06-19 Arntzen de Besche Advokatfirma   umiddelbar sletting - Aircraft Mortgage Deed - Apostille
2008-06-19 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om eksportsertifikat
2008-06-11 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDB understell Q400
2008-05-12 Barclays Asset Sales Finance   De-registration - Apostille
2008-04-15 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2007-10-24 Widerøes Flyveselskap ASA   Manglende tilbakemelding på tilsynsrapport
2007-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Understell DHC-8-400
2007-09-21 Widerøes Flyveselskap   aktivering av luftdyktighetsbeviset
2007-09-21 Widerøes Flyveselskap ASA   gjenopprettelse av luftdyktighet - DHC-8-402 s/n 4070
2007-09-17 Widerøes Flyveselskap ASA   One-off authorisation
2007-09-14 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøes Flyveselskap AS - vedrørende one-off authorisation - LN-WDB
2007-09-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøes Flyveselskap AS - fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-WDB
2007-09-03 Widerøes Flyveselskap ASA   one-off authorization
2007-08-20 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-08-15 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse 08.05.2007
2007-06-05 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport om lufttrafikkhendelse - 08.05.2007
2007-01-31 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om Permit to Fly fra Aberdeen til Sandefjord, Torp
2006-11-27 Statens Havarikommisjon for Transport   SHT - tilbakemelding på innrapportering - lufttrafikkhendelse - 07.11.2006 - WIF315 - LN-WDB
2006-11-15 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport om luftfartsulykke/hendelse - 07.11.2006
2006-09-03 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-03 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-22 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 4/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 031105 i Oslo ATCC sektor nord med B737-300 LN-KKP og DHC-8-402 LN-WDB
2006-03-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport ( SL RAP 4/2006 ) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art 03.11.2005 i Oslo ATCC sektor nord - Kopi av brev
2006-02-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til rapport om lufttrafikkhendelse 03.11.2005 I Oslo ATCC sektor nord med B737 LN-KKP og DCH-8-402 LN-WDB
source: caa.no

More information: