LN-AEW

Maule Aerospace Technology Inc
MX-7-180

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Maule Aerospace Technology Inc
Model: MX-7-180
MSN: 11025C
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nome Flyklubb
Adress: Postboks 29
3832 LUNDE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2002-02-01
Adress
Nome Flyklubb

Related Youtube videos

LN-AEW data-toggle=

DJI Phantom 3 Pro prøver å slepe en K8

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-10 Flyteknisk Notodden AS     ARC Review 2021
2021-01-15 Anders Bergane     Status
2021-01-15 Anders Bergane     Status ARC (Airworthiness Review Certificate)
2019-07-24 Anders Bergane     15/00961-141 - Anders Bergane - Ny reisejournal - LN-AEW
2019-07-12 Anders Bergane     Anders Bergane - Ny reisejournal - LN-AEW
2019-01-15 Lasse Andersen     ARC
2018-04-16 Anders Bergane     Bestilling av komponentkort til teknisk journal
2018-04-15 Anders Bergane     Bestilling av komponentkort til teknisk journal
2018-02-13 NLF CAMO     ARC og review report
2017-02-09 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-03-02 Norges Luftsportforbund   Vedlikeholdsinstans LN-AEW
2016-02-15 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2016-01-13 Nome Flyklubb   Vedlikehold
2016-01-11 Nome Flyklubb   Vedlikehold
2015-12-22 Nome Flyklubb   Opphevelse av vedtak
2015-12-22 Nome Flyklubb   Vedrørende bekreftelse på teknikerpapirer
2015-12-18 Anders Bergane   Akseptabel saksbehandling
2015-12-18 Anders Bergane   vedrørende klagefrist
2015-12-03 Anders Bergane   ARC - vedlikehold
2015-11-19 Anders Bergane   Supensjon av ARC Maule Mx7
2015-11-18 Anders Bergane   Maule Mx7
2015-01-22 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-06-01 Anders Bergane   Bestilling av ny fartøyjournal
2013-04-16 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-03-19 Norrønafly Rakkestad AS   utstedelse av revidert Permit to Fly
2013-03-18 Norges Luftsportforbund   søknad om forlenget Permit to Fly
2013-03-18 Norges Luftsportforbund   permit to fly
2013-02-18 Norrønafly Rakkestad AS   utstedelse av Permit to Fly
2013-01-30 Norrønafly Rakkestad AS   work orders - underlag for PtF
2013-01-24 Norges Luftsportforbund   søknad om Permit to Fly
2012-10-17 Nome Flyklubb   Nome Flyklubb - bekreftelse på organisasjonsnummer - eier av LN-AEW
2012-01-13 Norges Luftsportforbund   kopi ARC
2011-03-04 Norges Luftsportforbund   indirect approval of AMP
2011-03-04 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-02-21 Holla & Lunde Sparebank   retur av slettet pantedokument
2011-02-17 Holla & Lunde Sparebank   sletting av panterett
2010-06-11 Geir Skjellaug   Søknad om ytterligere fristforlengelse med godkjent AMP
2010-06-11 Nome Flyklubb   Søknad om ytterligere fristforlengelse med godkjent AMP
2010-02-01 Nome Flyklubb v/ Geir Skjellaug   Forlenget frist for AMP
2009-12-17 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-13 jan@hovet.no   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-02-02 Skjellaug Geir - Moelven Nordia   Etterlysning nytt Airworthines review certificat - referenca 08-0175 - LN-AEW
2009-01-30 Nome Flyklubb   etterlyser nytt Airworthines review certificat
2009-01-27 Nome Flyklubb   LN-AEW Forlengelse av ARC
2009-01-12 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-25 Nome Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Nome Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Nome Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate N-ARC
2008-02-22 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-11 Holla og Lunde Sparebank   Registrert pantedokument
2007-06-07 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   Slettelse av pantedokument
2007-06-03 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   pantobligasjoner til sletting
2007-03-16 Holla og Lunde Sparebank   Tinglysing av panterett
2007-02-28 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-02-19 Holla og Lunde Sparebank   Vedtak om nektelse av dagbokføring
2007-02-16 Holla og Lunde Sparebank   kvittering for innbetalt gebyr
2006-03-31 Listerud Flyverksted   tilsynsrapport
2006-02-24 Listerud Flyverksted   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: