LN-ULF

Cessna Aircraft Company
182P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182P
MSN: 182-64448
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet LN-ULF
Adress: C/O Steinar Kaalstad
Brekka 41
3917 PORSGRUNN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-07-17
Owner changed
Sameiet LN-ULF
2015-06-02
Owner changed
Jacobsen Kenneth Henry Espeland
2015-02-03
Owner changed
Ulf Bjørntomt

Related Youtube videos

LN-ULF data-toggle=

Landing C-182 LN-ULF at ENRK

LN-ULF data-toggle=

LN-ULF ENGM-ENTO-ENGM

LN-ULF data-toggle=

Bushflying in Norway

LN-ULF data-toggle=

LN-ULF landing Geiteryggen

LN-ULF data-toggle=

LN-ULF avgang 05 ENGK

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-01 Sofia Pettersson     ARC
2020-05-18 Sofia Pettersson     ARC
2019-09-09 Sofia Pettersson     Vedtak om godkjennelse av revisjon 3 til vedlikeholdsprogram (AMP)
2019-09-08 Sofia Pettersson     AMP revidert
2019-08-07 Sofia Pettersson     Svar på spørsmål til AMP
2019-06-13 Sofia Pettersson     Spørsmål til AMP
2019-05-10 Sofia Pettersson     ARC
2019-05-07 Sofia Pettersson     AMP
2018-10-03 Statens Havarikommisjon for Transport     18/249-9 Rapport (SL RAP 2018/06) om luftfartsulykke på Femunden, Hedmark 25.03.2018 med Cessna 182P, LN-ULF
2018-06-15 Sofia Pettersson     ARC
2018-04-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-02-02 Jan Einar Schulze     Tildeling av ICAO kode
2018-01-31 Jan Einar Schulze     anmodning om 24-bits ICAO-kode
2017-07-17 Sameiet LN-ULF   registrering av eierskifte
2017-07-13 Sameiet LN-ULF   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-05-19 Sofia Pettersson   ARC
2017-05-13 Sofia Pettersson   ARC
2016-05-12 Sofia Pettersson   AMP rev 2 godkjent
2016-05-02 Sofia Pettersson   AMP rev 2
2016-05-01 Sofia Pettersson   ARC
2016-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-04 Kenneth Henry Espeland Jacobsen   registrering av eierskifte
2015-06-02 Kenneth Jacobsen   Overdragelse av id kjøper
2015-05-13 Ulf Bjørtomt   Flyskjøte
2015-05-11 Sofia Pettersson   ARC
2015-02-03 Ulf Bjørtomt   Registrering av eierskifte
2014-08-26 Sofia Pettersson   ARC
2014-08-14 Sofia Pettersson   rev 1 av AMP godkjent
2014-08-12 Sofia Pettersson   rev 1 av AMP
2014-05-01 Ulf Bjørtomt   Eiendomsoverdragelse
2013-07-11 Ulf Bjørtomt   AMP godkjent
2013-06-27 Sofia Pettersson   AMP
2013-06-18 Sofia Pettersson   ARC
2012-09-27 Ulf Bjørtomt   Loggbok
2012-09-21 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-09-06 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-09-06 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2010-08-12 Ole Martin Almeli   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-08-09 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-08-18 Ulf Bjørtomt   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-12 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-11-20 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-10-24 Ole Martin Almeli   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-17 Ole Martin Almeli   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ole Martin Almeli   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-19 Aeromech A/S   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-21 Aeromech A/S   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-08-28 Aeromech AS   motorjournal
2007-08-18 Aeromech AS   motorjournal
2007-01-08 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-01-30 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-01-29 Aeromech AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-01-24 Aeromech AS   Tilsynsrapport
2006-01-17 Aeromech as   LN-ULF Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: