LN-TWA

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28RT-201T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28RT-201T
MSN: 28R-8231012
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kristensen Jan Kristian
Adress: Saga 30
9517 ALTA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-04-11
Aircraft Deleted
Kristensen Jan Kristian
2015-05-15
Owner changed
Kristensen Jan Kristian
2014-03-12
Owner changed
Furøy Rune Andre
2006-07-19
Owner changed
Andreassen Dan

Related Youtube videos

LN-TWA data-toggle=

Takeoff fra ENAT med LN-TWA

LN-TWA data-toggle=

Tur fra Alta til Mehamn i LN-TWA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-18 NLF CAMO   ARC og review report
2015-05-15 Jan Kristensen   vedr LN-TWA omregistrering - id kjøper
2015-05-15 Jan Kristian Kristensen   registrering av eierskifte
2015-04-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-TWA- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-04 Rune Andre Furøy   flyskjøte
2015-02-10 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-03-13 Rune Andre Furøy   Registrering av eierskifte
2014-03-01 Dan Andreassen   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2014-02-11 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-02-02 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-02-22 Norges Luftsportforbund   søknad om godkjenning av AMP
2011-02-22 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-08-23 Trond A Jenssen   Trenger ny fartøyjournal
2010-05-11 Dan Andreassen   Innvilget utsettelse EASA-godkjent vedlikeholdsprogram
2010-05-06 Dan Andreassen   søknad om utsettelse EASA-godkjent vedlikeholdsprogram
2010-03-02 Dan Andreassen   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-19 Dan Andreawssen   Vedlikeholdsrapport
2009-04-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-26 Dan Andreasen   Forlengelse av ARC
2008-12-22 Dan Andreassen   LN-TWA Forlengelse av ARC
2008-12-09 Norwegian Aviation College AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-26 Dan Andreassen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-09-09 Dan Andreassen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-17 Hovet & Co   Tildeling av 24 bits ICAO koder
2007-12-07 Norwegian Aviation College AS   vedlikeholdsrapport
2006-11-24 NAC Maintenance AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-24 N.A.C. Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-07-19 Dan Andreassen   Overført registerhjemmel
2006-07-11 Dan Andreassen   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Kjøper Dan Andreassen - Selger Lars Jakob Bjertnæs - Flyskjøte - Bill of Sale
source: caa.no