LN-TST

Cessna Aircraft Company
177A

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 177A
MSN: 177-01343
Mode-S Hex: 47856B
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norrønafly-Rakkestad AS
Adress: 1890 RAKKESTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-06-02
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2013-10-09
Owner changed
Wold Morten Lie
Nilsen Bjørn Viggo
Nilsson Daniel Berge
2013-02-11
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2009-01-20
Owner changed
Hoset Trond Endre
2003-05-19
Owner changed
Gjeitnes Harry
2001-08-10
Owner changed
Hjelmeland Knut

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-06-30 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-04-15 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-06-03 Norrønafly-Rakkestad AS   registrering av eierskifte
2016-05-24 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2015-12-10 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2015/14) om luftfartsulykke på Rakkestad flyplass Åstorp 24.07.2015 med Cessna 177A, LN-TST
2015-08-21 Sirius International Insurance Corp.   forespørsel om registerutskrift
2015-08-21 Sirius International Insurance Corp.   attestert registerutskrift
2015-03-02 NLF CAMO   ARC og Review report
2014-03-27 Norges Luftsportsforbund   ARC
2013-10-09 Morten Lie Wold   registrering eierskifte
2013-10-07 Norrønafly-Rakkestad AS   eiendomsoverdragelse - flyskjøte
2013-03-22 Norges Luftsportforbund   ARC
2013-02-20 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-02-11 Norrønafly-Rakkestad AS   registrering av eierskifte
2013-02-07 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2011-12-01 Norges Luftsportforbund   Airworthiness Review Certificate - ARC
2010-11-09 Norges Luftsportforbund   Indirect appoval of AMP
2010-11-09 Norges Luftsportforbund   ARC
2010-10-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-11 Hoset Trond Endre   Innvilget utsettelse på AMP
2010-05-10 Hoset Trond Endre   Søknad om utsatt AMP
2010-02-15 Trond Endre Hoseth   LN-TST Utsettelse på frist for AMP
2010-02-12 Trond Endre Hoseth   Trond Endre Hoseth - Søknad på utsettelse angående EASA godkjent vedlikeholds program for LN-TST.
2009-11-16 Trond Endre Hoset   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-11-12 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-11-12 Norrønnafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-20 Trond Endre Hoset   registrering av eierskifte
2009-01-11 Trond Endre Hoset   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2008-12-15 Bjørn Roald Vikhagen   Forlengelse av ARC
2008-11-07 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-24 Bjørn Roald Vikhagen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-09-17 Bjørn Roald Vikhagen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Bjørn Roald Vikhagen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-11-14 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2006-09-22 Norrønafly Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
source: caa.no