LN-TFJ

Cessna Aircraft Company
T210N

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: T210N
MSN: 21063655
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sameiet Pegasus
Adress: c/o Altgr AS/Emit AS
St.Halvards gate 33
0192 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-11
Aircraft Deleted
Sameiet Pegasus
2014-09-01
Adress
Sameiet Pegasus
2002-07-01
Adress
Sameiet PEGASUS
2000-07-01
Adress
Sameiet PEGASUS

Related Youtube videos

LN-TFJ data-toggle=

fra sverige til danmark

LN-TFJ data-toggle=

holding 24 ekod cessna 210 ln-tfj

LN-TFJ data-toggle=

Cessna T210 at ENJB, Norway

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-12 Sameiet Pegasus   sletting av luftfartøy
2017-09-07 Sameiet Pegasus   Sletting av luftfartøy
2017-05-24 Flysyn.DK   ARC
2016-04-26 Flysyn.DK   ARC Extension
2015-06-05 Flysyn.DK   AMP godkjent
2015-05-29 Flysyn.DK   AMP rev.01
2015-05-28 Sameiet Pegasus   Ny melding om 24 bits ICAO kode for programming av ELT og eventuelt Mode S transponder
2015-05-27 Sameiet Pegasus   tildeling av 24 bit ICAO kode
2015-05-20 Flysyn.DK   ARC
2014-09-11 Sameiet Pegasus   Nytt registreringsbevis
2014-08-25 Flysyn.DK   ARC
2013-12-23 Sameiet Pegasus   informasjon etter gjennomført proklama
2013-10-17 Adresseliste   Kunngjøring fra Norges luftfartøyregister
2013-10-01 Sameiet Pegasus   eierforhold sameiet Pegasus
2013-05-08 Flysyn.DK   ARC
2012-05-22 Flysyn.dk   kopi av ARC
2012-05-10 Flysyn.DK   Aircraft Maintenance Program - godkjent
2012-05-01 Flysyn.DK   Aircraft Maintenance Program - Revisjon 0
2012-04-12 Sven Marti   angående videre saksgang
2012-04-10 Sven Marti   Kjøp/omregistrering av LN-TFJ
2010-04-12 Sameiet Pegasus   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-29 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-30 Norrønafly-Rakkestad AS   LN-TFJ Korrigert Vedlikeholdsrapport
2009-03-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse ac National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-24 Sameiet Pegasus   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling av ICAO koder
2008-09-17 Sameiet Pegasus   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Sameiet Pegasus   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-25 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-08-31 Jan Oskar Garnes   Overdragelse til AS - Informasjon om proklama
2007-03-15 Sameiet Pegasus   særskilt flygetillatelse - overføringsflyging
2007-03-14 Norrønafly Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: