LN-TET

The New Piper Aircraft, Inc
J3C-65

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: J3C-65
MSN: 18020
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tero Tapio Linho
Adress: FI 00980 Helsinki
Finland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-27
Owner changed
Tero Tapio Linho
2008-09-16
Owner changed
Amrud Tor Erik
2005-07-25
Owner changed
Mørkeseth Norgeir Egil
Hallum Lars
2002-12-13
Owner changed
Iversen Åge Thorstein
Berg Iver
Engeland Ivar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-22 Tero Tapio Linho     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-03-19 Future Sky Oy     VR
2020-06-24 Tero Linho     New logbook for my plane
2020-03-27 Tero Tapio Linho     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-03-24 Future Sky Oy     Maintenance work confirmation
2020-03-23 Future Sky Oy     10/00931-30 - Maintenance work confirmation
2020-03-15 Future Sky Oy     Maintenance work confirmation
2019-04-16 Tero Tapio Linho     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-04-10 Future Sky Oy     Vedlikeholdsrapport
2018-03-27 Markku Roschier     Etterlyser svar på innsendt VR
2018-03-27 Markku Roschier     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-03-14 Markku Roschier     Vedlikeholdsrapport
2018-03-13 Markku Roschier     Vedrørende innsendt Vedlikeholdsrapport
2018-03-12 Markku Roschier     Vedlikeholdsrapport
2017-04-19 Markku Roschier   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-12 Markku Roschier   Søknad om Luftdyktighetsbevis (yearly evaluation)
2017-04-12 Markku Roschier   Dokumentasjon ifm. søknad om LDB
2016-03-22 Markku Roschier   Søknad om luftdyktighetsbevis
2016-03-22 Markku Roschier   korrigert maintenance confirmation
2015-07-28 Tero Tapio Linho   Registration of ownership
2015-07-21 Lars Hallum   Flyskjøte
2015-07-05 Silje Bergum   Bill of Sale
2015-05-07 Lars Hallum   nytt skjøte til registrering av eierskifte
2015-05-05 Norgeir Egil Mørkeseth   Bill of Sale - dokumentasjon på ID
2015-04-20 Markku Roschier   utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2015-04-08 Lars Hallum   registrering av eierskifte - epost til selger
2015-03-27 Markku Roschier   Etterspurt Vedlikeholdsrapport (VR)
2015-03-23 Engineering and Technical Services   maintenance work confirmation
2015-03-09 Engineering and Technical Services   maintenance work confirmation
2014-08-28 Lars Hallum   Dokumentasjon på ID - Omregistrering
2014-07-10 Tero Tapio Linho   Registrering av luftfartøy - legitimasjon
2014-03-31 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2014-03-28 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2014-03-28 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2014-01-26 Lars Hallum   Søknad om Permit to fly
2012-07-09 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2012-06-29 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport VR
2011-06-20 Norgeir Egil Mørkeseth   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2011-06-17 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2010-06-29 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-29 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2010-06-29 Aeromech AS   Luftdyktighetsbevis
2010-06-29 Aeromech AS     Luftdyktighetsbevis
2010-06-21 Norgeir Mørkeseth   Luftdyktighetsbevis
2009-06-23 Mørkeseth Norgeir Egil   Forlengelse av Luftdyktighetsbeviset
2009-06-17 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-05-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX ME 406 ELT modifikasjon HC-406TET-01 Rev. A for Piper J3C-65
2009-05-15 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-05-13 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-05-13 Jan Hovet   dokumentasjon for Annex II-søknad om ELT-installasjon
2008-09-18 Tor Erik Amrud   registrering av eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-09-11 Tor Erik Amrud   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-05-31 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-04-17 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-07 Åge Thorstein Iversen   Retur av registreringsgebyr
2006-09-05 Åge Thorstein Iversen   Mottatt gebyr for registrering
2005-12-20 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy - Kopi av brev
source: caa.no

More information: