LN-SUZ

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: BB-1547
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sundt AS
Adress: Dronningen 1
0287 OSLO
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2003-04-10
Aircraft Added
Sundt AS
2003-01-14
Aircraft Added
Sundt AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-21 Sundt Air AS     Sundt Air AS - vedlikeholdsprogram - (AMP) - Søknad om indirekte revisjon av AMP B250 LN-KGW
2021-06-02 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av AMP rev 4-6 Beech 200 LN-SUZ
2021-05-28 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon AMP Beech 200GT, LN-KGW SN BY313
2021-01-15 Sundt Air AS     SV: ARC utløp 1. oktober 2020
2021-01-15 Sundt Air AS     ARC utløp 1. oktober 2020
2019-11-27 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon AMP B-200GT LN-KGW S/N BY313
2019-11-22 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av AMP Beech 200 LN-SUZ
2019-09-26 Sundt Air AS     ARC
2019-06-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Vedrørende vedlikeholdsprogram (AMP)- Beech King Air 200 - LN-SUZ
2019-06-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Vedrørende vedlikeholdsprogram (AMP)- Beech King Air 200 - LN-SUZ
2019-05-14 Sundt Air AS     Sundt Air AS - AMP rev 4-4 LN-SUZ B200
2018-10-01 Sundt Air AS     ARC
2017-10-16 Sundt Air ASSundt Air AS   Sundt Air AS- Tilbakemelding på innsendt AMP rev. 4.3
2017-10-03 Sundt Air AS   Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate - SUZ20171002a
2017-10-02 Sofia Pettersson   Rekommendation
2017-10-02 Sundt Air AS   Sundt Air AS - AMP Rev. 4-3 LN-SUZ
2017-09-06 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad indirekte godkjenning av AMP LN-SUZ
2017-01-25 Sundt Air AS   Søknad indirekte godkjenning av AMP
2016-08-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS - godkjenning av Vedlikeholdsprogram LN-SUZ
2016-08-19 Sundt Air AS   SV: 16/08631-7 - Sundt Air AS - SV: Vedlikeholdsprogram LN-SUZ oppdatert revisjon
2016-08-19 Sundt Air AS   16/08631-7 - Sundt Air AS - tilbakemelding Vedlikeholdsprogram LN-SUZ
2016-08-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Vedlikeholdsprogram LN-SUZ oppdatert revisjon
2016-07-13 Sundt Air AS   Sundt Air AS - tilbakmelding vedlikeholdsprogram LN-SUZ
2016-05-19 Sundt Air AS   søknad om godkjenning av AMP - revisjon 4
2016-04-04 Sundt Air AS   vedtak om forlenget innleieavtale
2016-03-31 Sundt Air AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-07-24 Sundt Air AS   Godkjenning av revisjon nr 3 til AMP Beech King Air 200
2013-06-28 Sundt Air AS   Søknad om godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram
2012-12-11 Sundt Air AS   ARC review
2012-12-03 Sundt Air AS   Sundt Air AS - selskapets søknad om godkjenning av MEL - B-200 Classic - LN-NOA
2012-11-28 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av MEL - B-200 Classic - LN-NOA
2012-02-24 Sundt Air AS   Sundt Air - Godkjennelse av edlikeholdsprogram revisjon 2 - Beech B200 King Air - LN-SUZ og LN-NOA
2012-01-23 Sundt Air AS   Sundt Air - søknad om godkjenning av revisjon nr 2 til selskapets vedlikeholdsprogram for HBC King Air B200 LN-SUZ og LN-NOA
2011-12-12 Sundt Air AS   ARC extension
2011-03-25 Sundt Air AS   Avtale om innleie mellom Sundt AS og Sundt Air AS
2011-03-24 Sundt Air AS   Status på innleieavtale
2011-03-24 Sundt Air AS   Avtale om innleie mellom Sundt AS og Sundt Air AS
2011-03-23 Sundt Air AS   Status på innleieavtale
2011-03-10 Sundt Air AS   søknad om videreføring av eksisterende innleiavtale
2011-01-13 Lufttransport AS   Lufttransport AS - One-off authorzation B200 - LN-SUZ
2010-12-01 Sundt Air AS   ARC Extension
2009-12-15 Sundt Air AS   ARC review report
2008-12-16 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - EASA Form 15a
2008-12-11 Sundt Air AS   Ettersendt dokumentasjon ved søknad om ARC.
2008-12-05 Sundt Air AS   Sundt Air - Søknad om godkjennelse for kontrollantflyging
2008-12-02 Avinor AS   Avinor - Søknad om godkjenning som kontrollfly
2008-10-27 Sundt Air AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-23 Sundt Air AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-01-08 Sundt Air AS   Sundt Air AS - godkjenning av revisjon 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200, LN-NOA, LN-SUZ og LN-MMM
2007-12-21 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-21 Sundt Air AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-20 Sundt Air AS   Utført Form CME 4-4
2007-12-20 Roar Holmenes   Status AD og DDL
2007-11-27 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-27 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport
2007-11-15 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av revisjon 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200, LN-NOA, LN-SUZ og LN-MMM
2007-11-06 Steinar Hamar   King Air SCAT STC
2007-09-07 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av selskapets vedlikeholdsprogram revisjon 3 for B200 - LN-NOA, SUZ & NYTT individ LN-MMM
2007-09-03 Sundt Air AS   Sundt Air - Foreløpig svar på søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3 for B200 - SUS&NYTT individ LN-MMM
2007-07-25 Sundt Air AS   Sundt Air - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogramm revisjo n 3 for B200 - SUS&NYTT individ LN-MMM
2007-06-21 Sundt Air AS   innvilget søknad om Permit to Fly scat test flights - Hawker Beechcraft B200
2007-06-12 Sundt Air AS   søknad om Permit to Fly scat test flights - Hawker Beechcraft B200
2007-05-11 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Manglende innleiegodkjenning - LN-SUZ
2007-03-30 Sundt Air AS   Manglende innleiegodkjenning - LN-SUZ
2007-03-27 Sundt Air AS   Godkjent fornyet innleieavtale - LN-SUZ
2007-03-21 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjennelse av innleieavtale for LN-SUZ
2007-03-19 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Innleiegodkjenning av LN-SUZ
2007-03-14 Sundt Air AS   Sundt Air AS - påminnlese
2007-01-30 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Fornyelse av innleieavtale - LN-SUZ
2007-01-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Fornyelse av innleieavtale - LN-SUZ
2007-01-02 Sundt Air AS   Tilsynsrapport - utkvittering av anmerkning
2006-12-07 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-12-07 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-10-30 Sundt Air AS   LN-SUZ - godkjennelse av FMS installasjon
2006-09-13 Sundt Air AS   innvilget søknad om godkjennelse for testflyging av SCAT-1
2006-07-25 Sundt Air   Svar på søknad om godkjennelse til å benytte LN-SUZ til kontrollflyging.
2006-07-14 Sundt Air AS   application to flight test installation of UNS 1F FMS - RB 200 Raisbeck
2006-07-13 Sundt Air AS   application for ferryflight from Toronto to Norway - RB 200 Raisbeck
2006-07-11 Sundt Air AS   Søknad om godkjennelse av overføringsflyging
2006-07-11 Sundt Air AS   Søknad om godkjennelse for kontrollflyging - Inntil Scat-modifikasjoner er ferdigbehandlet av EASA - Luftfartstilsynet
2005-12-21 Sundt Air AS   Sundt Air - søknad om dispensasjon fra krav om ny ELT Installasjon - ref. Engineering Order 25-012-Beechcraft B200 S/N BB-829 & BB-1547, LN-NOA og LN-SUZ
2005-12-20 Sundt Air AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
2002-12-19 Utenriksdepartementet   vilkår for midlertidig registrering av luftfartøy i Washington D.C., U.S.A. - ber om at utstedelsen umiddelbart sendes NLR
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: