LN-SSS

Cessna Aircraft Company
680

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 680
MSN: 680-0133
Mode-S Hex: 47848E
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Jetfly KS
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-11-15
Aircraft Deleted
Jetfly KS
2007-06-12
Aircraft Added
Jetfly KS
2007-06-07
Aircraft Added
Jetfly KS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-12-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - LN-SSS fjernes fra AOC
2016-11-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse
2016-11-22 Sundt Air AS   originalt Certificate of Airworthiness
2016-11-22 Sundt Air AS   retur av originalt registreringsbevis
2016-11-16 Jetfly KS   sletting av luftfartøy
2016-11-11 Sundt Air AS   Overføring av tech. logs til TELS
2016-11-11 CSE Bournemouth Limited   vedlikeholdsrapport
2016-11-11 Sundt Air AS   Overføring av tech. logs til TELS
2016-11-11 CSE Bournemouth Ltd.   680-0133 CRS
2016-11-10 Sundt Air AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Cessna Model 680 Sovereign som skal eksporteres til U.S.A.
2016-11-01 Sundt Air AS   Søknad om eksportluftdyktighets bevis
2016-10-31 Jetfly KS   anmodning om sletting av luftfartøy
2016-10-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   sletting av heftelser
2016-10-06 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   sletting av pant og IDERA - effektueringsmelding
2016-10-03 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   Sletting av pant og IDERA
2016-09-28 Sundt Air AS   Indirekte godkjenning AMP
2016-09-21 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2016-05-23 Sundt Air AS   ARC Review
2016-04-25 Sundt Air AS   vedtak om godkjenning av Innleieavtale
2016-04-25 Sundt Air AS   Søknad om forlenget innleie
2015-10-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-SSS, LN-OHK, LN-OQA, forespørsel om attesterte registerutskrifter
2015-10-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   LN-SSS, LN-OHK, LN-OQA, attesterte registerutskrifter
2015-05-26 Sundt Air AS   Fornyelse av ARC
2014-05-28 Sundt Air AS   ARC Extension
2013-12-05 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registrering av heftelser
2013-05-22 Sundt Air AS   ARC Review
2013-05-08 Sundt Air AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2013-04-25 Sundt Air AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-09-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjennelse av revisjon nr 4 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-08-06 Sundt Air AS   Sundt Air AS - revisjon av MEL - CE-680 - LN-SSS og LN-SOV
2012-07-01 Sundt Air AS   Sundt Air AS - revisjon av MEL - CE-680 - LN-SSS og LN-SOV
2012-06-27 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Foreløpig svar på Deres søknad om godkjenning av revisjon nr 4 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-06-04 Sundt Air AS   ARC Extension
2012-05-23 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av revisjon nr 4 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-04-11 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-01-25 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2011-10-27 Sundt Air AS   Sundt Air AS - svar på tilleggspørsmål vedr. ACAM LN-SSS
2011-10-26 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Tilleggsspørsmål vedr. ACAM LN-SSS
2011-09-23 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Tilbakemelding etter ACAM Inspeksjon
2011-08-18 Sundt Air AS   Sundt Air AS - vedrørende plan for oppfølging etter ACAM Inspeksjon - LN-SSS
2011-08-17 Sundt Air AS   Sundt Air AS - EASA Form 13 - 2011AC-010
2011-07-06 Sundt Air AS   Sundt Air AS - ACAM Inspeksjon - LN-SSS
2011-06-01 Sundt Air AS   ARC extension
2011-05-31 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-SSS
2011-05-30 Sundt Air AS   søknad utsettelse av veiing
2011-05-30 Sundt Air AS   søknad utsettelse av veiing
2010-12-14 Sundt Air AS   AMP
2010-06-07 Sundt Air AS   Airworthiness Review
2010-06-03 Øyvind Rosenkrantz   opsjonserklæring
2010-06-03 Sundt Air AS   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-05-11 Sundt Air AS   Søknad om forlengelse av innleieavtale
2010-05-11 Sundt Air AS   søknad om godkjennelse av innleieavtale
2009-06-10 Sundt Air AS   Airworthiness Directive Compliance Statement
2009-06-10 Sundt Air AS   Forespørsel om ytterligere dokumentasjon ifm. utstedelse av ARC
2009-06-10 Sundt Air AS   dokumentasjon
2009-06-10 Sundt Air AS   dokumentasjon
2009-06-10 Sundt Air AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15a
2009-05-28 Sundt Air AS   vedlikeholdsrapport
2009-05-25 Sundt Air AS   søknad om fornyelse av ARC
2008-06-18 Sundt Air AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate - ARC
2008-06-18 Sundt Air AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-28 Sundt Air AS   søknad om utstedelse av ARC / evigvarende luftdyktighetsbevis
2007-10-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for bruk av radioutstyr i luftfartøy
2007-09-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for bruk av radioutstyr i luftfartøy
2007-06-27 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 27.09.2007
2007-06-14 Sundt Air AS   fartøysdokumenter for Cessna Model 680, S/N 680-0133
2007-06-14 Sundt Air AS   bekrefter mottatt fartøydokumentasjon for Cessna 680 Sovereign, S/N 680-0133
2007-06-13 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-06-12 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   klargjøring av uklarheter omkring dato for vitnepåtegning
2007-06-12 Simonsen Advokatfirma DA   Innføring av luftfartøy i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-06-11 Sundt Air AS   tilsynsrapport
2007-06-11 Sundt Air AS   Tilsynsrapport
2007-06-11 Sundt Air AS   FAA Approved Airplane Flight Manual
2007-06-08 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Aircraft Bill of Sale
2007-06-08 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registrering av pantedokument
2007-06-07 Gram, Hambro & Garman advokatfirma as   leieavtale mellom Jetfly KS og Sundt Air AS
2007-06-06 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   godkjennelse av Dry Lease avtale (innleieavtale)
2007-06-06 Kongelig Norsk Generalkonsulat   midlertidig registrering - fax fra konsulatet i Houston
2007-06-05 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av pantedokument
2007-06-05 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av pantedokument
2007-06-04 Sundt Air AS   utstedelse av "Permit to Fly" for Cessna 680
2007-06-02 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   kopi av forsikringssertifikat
2007-05-30 Sundt Air AS   søknad om Permit to Fly for Cessna Cit 680 (Sovereign)
2007-05-29 Sundt Air AS   vedlikeholdsrapport
2007-05-29 Sundt Air AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-25 Sundt Air AS   søknad om miljøbevis
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: