LN-SFT

Fairchild Aircraft Corporation
SA226-T(B)

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Fairchild Aircraft Corporation
Model: SA226-T(B)
MSN: T-342
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-10-03
Aircraft Deleted
Helitrans AS
2004-01-27
Owner changed
Helitrans AS
2001-11-01
Adress
Fjellanger Widerøe Aviation AS
2000-11-07
Owner changed
Fjellanger Widerøe Aviation AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-10-07 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport (SL RAP 2011/40 ) om luftfartsulykke i havet vest for Sotra 20.06.2008
2012-02-14 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 2011/40 om luftfartsulykke 20.06.2008
2012-02-07 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av sikkerhetstilrådninger i rapport (SL RAP 2011/40 )
2012-01-18 ICAO   20.06.2008 LN-SFT Data report
2011-12-14 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport (SL RAP 2011/40 ) om luftfartsulykke i havet vest for Sotra 20.06.2008
2011-12-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 2011/40 om luftfartsulykke i havet vest for Sotra 20.06.2008 med Fairchild SA226-T(B)
2011-10-04 Helitrans AS   Sletting av luftfartøy
2011-09-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Vedrørende utkast til rapport om luftfartsulykke 10 nm vest for Sotra 20. juni 2008
2011-08-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke 10 nm vest for Sotra 20.06.2008 med Fairchild SA226-T(B)
2011-08-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke 10 nm vest for Sotra 20.06.2008 med Fairchild SA226-T(B)
2011-08-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke 10 nm vest for Sotra 20.06.2008 med Fairchild SA226-T(B)
2008-07-16 Fokus Bank   retur av pantedokument i slettet stand
2008-07-15 Fokus Bank   sletting av pantedokument
2008-07-08 Statens forurensningstilsyn   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke 10 nm vest for Sotra 20.06.2008 med LN-SFT
2008-04-29 Helitrans AS   forlengelse av Luftdyktighetsbevis
2008-04-24 Helitrans AS   søknad om forlengelse av luftdyktighetsbevis
2008-04-07 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2007-12-04 Helitrans AS   Tildeling av 24 bits ICAO kode
2007-04-13 Helitrans AS   ber om å få tilsendt AD statusliste
2007-03-28 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-03 Helitrans as   Godkjenning av landingsplass LN-SFT
2006-08-30 Helitrans AS   Innvilget søknad om engangsforlengelse av gangtid
2006-05-09 Fokus Bank ASA   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-05-09 Sparebanken Midt-Norge   LN-FAH, LN-FWA, LN-FWB, LN-OLG, LN-OPE og Retur av slettede pantobligasjoner
2006-05-03 Sparebanken Midt-Norge   melding om effektuering av sletting
2006-04-20 Sparebanken Midt-Norge   Bekreftelse på sletting av pant
2006-03-15 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.04.2007
2006-02-28 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: