Aircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: 91B-2
MSN: 91-344
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sola Flystasjons Flyklubb
Adress: Postboks 312
4066 STAVANGER

source: caa.no

Related Youtube videos

LN-SAO data-toggle=

Anna Emilie flyr akro

LN-SAO data-toggle=

Akrosolo #1

LN-SAO data-toggle=

Flydagen 2014 - Solabladet flyr med oss

LN-SAO data-toggle=

Pinsetur med LN-SAO til Brusand.

More aircraft owned by Sola Flystasjons Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis (LDB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-08-13 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2021-08-11 Norrønafly-Rakkestad AS     10/00764-32 - Vedlikeholdsrapport
2021-08-09 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2020-04-03 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-04-02 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport
2019-01-31 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-01-28 Norrønafly-Rakkestad AS     vedlikeholdsrapport (VR)
2019-01-23 Skule Eirik Sletten     LN-SAO og Bestilling av dokumentmapper
2018-01-24 Sola Flystasjon Flyklubb     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-01-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2017-05-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-05-29 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2016-12-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-08-09 Sola Flystasjon Flyklubb   Sola Flystasjon Flyklubb - organisasjonsnummer
2016-04-27 Bjørn Ødegård   VR korrigert
2016-04-27 Bjørn Ødegård   Luftdyktighetsbevis
2016-04-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport VR
2015-06-01 Norrønafly-Rakkestad AS   Luftdyktighetsbevis
2015-05-27 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikholdsrapport VR
2015-05-15 Sola Flystasjon Flyklubb   Duplikat registreringsbevis
2015-05-11 Skule Sletten   Norges Luftfartøysregister
2015-02-04 Sola Flystasjon Flyklubb   Flyklubber med organisasjonsnummer
2014-06-03 Norrønafly-Rakkestad AS   Luftdyktighetsbevis
2014-05-28 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2013-06-21 Norrønafly AS   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2013-06-20 Norrønafly AS   Vedlikeholdsrappoprt
2012-05-31 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2012-05-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport VR
2012-05-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Revidert Vedlikeholdsrapport
2011-02-15 Flyteknisk Notodden AS   LN-SAO - Luftdyktighetsbevis
2011-02-14 Flyteknisk Notodden AS   LN-SAO - Vedlikeholdsrapport
2010-02-12 Sola Flystasjons Flyklubb   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2010-02-09 Skule Eirik Sletten   verkstedrapport fra Bergen Airtransport
2009-07-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-15 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406SAO-01 for SAAB Safir 91B-2
2009-01-09 Hovet & Co. AS   Revisjon av HC-406SAO-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2009-01-02 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-16 Hovet & Co. AS   Søknad om godkjennelse av 406 MHz ELT modifikasjon HC-406SAO-01 for SAAB Safir 91B-2
2007-11-09 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 32/2006) om alvorlig luftfartshendelse på Stavanger lufthavn, Sola 21.10.05
2007-02-26 Sola Air Service v/Kåre Hagelien   Tilsynsrapport
2007-01-31 Sola Air Service v/Kåre Hagelien   ilsynsrapport
2007-01-25 Sola Air Service   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-01-25 Sola Air Service v/Kåre Hagelien   Vedlikeholdsrapport
2007-01-02 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 32/2006) om alvorlig luftfartshendelse på Stavanger lufthavn, Sola 21.10.05
2006-12-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger til høringsrapport i forbindelse med luftfartshendelse på Stavanger lufthavn, Sola den 21. oktober 2005 med LN-SAO
2006-11-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse på Stavanger lufthavn, Sola 21.10.2005, SAAB Safir
source: caa.no