LN-RTH

The New Piper Aircraft, Inc
PA-18-105

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-18-105
MSN: 18-1408
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hilseth Rune
Sønju Ingar
Adress: Solstråleveien 27
4050 SOLA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2000-10-01
Adress
Hilseth Rune
Sønju Ingar

Related Youtube videos

LN-RTH data-toggle=

LN-RTH til Låg-Jæren

LN-RTH data-toggle=

LN-RTH til Høyland og tilbake

LN-RTH data-toggle=

LN-RTH 11 juni 2015

LN-RTH data-toggle=

LN-RTH 21.01.14

LN-RTH data-toggle=

Supercub LN-RTH til Skeie

LN-RTH data-toggle=

MVI 6275

LN-RTH data-toggle=

Cub i Kuldegrader

LN-RTH data-toggle=

Cub til Tengesdal (360 video)

LN-RTH data-toggle=

Pipertreffen 2019 - Part 1

LN-RTH data-toggle=

Pipertreffen 2019 - Part 2

LN-RTH data-toggle=

LN-RTH første juledag 2019

LN-RTH data-toggle=

Air to air - Storch and Cub

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-09 Rune Hilseth     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis og N-ARC
2021-08-04 SkyFalk AS     VR 2021
2021-05-10 Håvard Dale     Søknad om Dispensasjon fra BSL B 2-3 §6 (2)c
2021-05-06 SkyFalk AS     Søknad om dispensasjon BSL B 2-3
2021-04-22 Håvard Dale     Søknad om dispensasjon
2021-04-20 SkyFalk AS     Søknad om dispensasjon fra BSL B 2-3
2020-06-04 Rune Hilseth     Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2020-06-03 Rune Hilseth     Vedlikeholdsrapport VR
2019-05-10 Rune Hilseth     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-02-27 Rune Hilseth     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-02-19 Hans Erik Hemmingsen     Vedlikeholdsrapport VR
2017-05-08 Rune Hilseth   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-04-05 Aviation Support   vedlikeholdsrapport
2016-06-17 Hans Erik Hemmingsen   Luftdyktighetsbevis
2016-06-16 Hans Erik Hemmingsen   VR-rapport
2016-05-24 Aviation Support   Vedrørende VR-dato for siste veiing
2016-04-01 Hans Erik Hemmingsen   Vedlikeholdsrapport VR
2016-02-12 Harald Hagen   Årlig sertifisering av PA-18
2016-02-08 Harald Hagen   Årlig sertifisering av PA-18
2016-01-19 Rune Hilseth   Ny reisejournal for luftfartøy
2016-01-18 Rune Hilseth   Bestilling ny reisedagbok
2015-05-06 Rune Hilseth   Utstedt Luftdyktighetsbevis
2015-05-03 Aviation Support   Vedlikeholdsrapport (VR)
2015-02-05 Harald Hagen   Årlig sertifisering av PA-18
2015-02-05 Harald Hagen   årlig ettersyn - svar på henvendelse
2014-04-28 Hans Erik Hemmingsen   Luftdyktighetsbevis
2014-04-13 Hans Erik Hemmingsen   Vedlikeholdsrapport
2014-02-07 Ingar Sønju   Søknad om årlig ettersyn
2014-02-07 Ingar Sønju   Søknad om årlig ettersyn
2013-05-03 Rune Hilseth   Luftdyktighetsbevis
2013-05-02 Rune Hilseth   Oppdatert gangtidsliste
2013-04-17 Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport
2013-03-13 Ingar Sønju   Årlig ettersyn LN-NAV og LN-RTH
2013-03-11 Ingar Sønju   manglende vedlegg
2013-03-11 Ingar Sønju   Vedleg ettersendt
2013-03-10 Ingar Sønju   Årlig ettersyn Piper Cub
2013-02-18 Rune Hilseth   villighetserklæring på vegne av Kåre Hagelin
2013-02-14 Ingar Sønju   Årlig ettersyn Piper Cub
2013-01-25 Ingar Sønju   Søknad om årlig ettersyn Piper Cub
2012-04-13 Rune Hilseth   Luftdyktighetsbevis
2012-04-10 Airalpha AS   Vedlikeholdsrapport
2012-03-12 Rune Hilseth   Svar vedrørende årlig vedlikehold
2012-03-06 Rune Hilseth   Årlig sertifisering for PA18
2011-04-05 AirAlpha   vedlikeholdsrapport
2011-03-24 Adresseliste   Maintenance Programme, Robinson R44 II, S/N 12561
2011-03-08 Airalpha   CRS på Norske Registrerte Anex II Fly. (100 Hrs. & Annual Insp.)
2009-10-27 Rune Hilseth   EASA SIB 2009-24 - Lycoming O-235 - Cylider barrel - Inspection - Informasjon til eier
2009-07-02 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2009-06-30 Hovet & Co AS   Vedrørende ICAO 24-bit Code
2009-02-23 Bergen Air Transport   revidert vedlikeholdsrapport
2009-01-22 Bergen Air Transport   vedlikeholdsrapport
2007-06-19 Sola Airservice v/Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport
2006-07-10 Sola Airservice v/ Kåre Hagelin   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: