LN-ACZ

Cessna Aircraft Company
U206G

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: U206G
MSN: U206-03724
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Stene Bodil Leira
Stene Agnar
Adress: Presteveien 5k
1605 FREDRIKSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-01-26
Owner changed
Stene Bodil Leira
Stene Agnar
2005-05-04
Aircraft Added
Stavanger Fallskjermklubb

Related Youtube videos

LN-ACZ data-toggle=

Skydive Voss August 20. 2010

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-27 Sofia Pettersson     korrigerad ARC
2021-02-25 Sofia Pettersson     ARC
2020-02-29 Sofia Camo Consulting AB     LN-ACZ - ARC
2020-02-29 Sofia Camo Consulting AB     ARC Checklista
2019-02-19 Air Service Vamdrup ApS     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2019-02-11 Airservice/ Frank Søgaard     SV: 10/00640-39 - AMP
2019-02-08 Frank Søgaard     10/00640-39 - AMP
2019-02-04 Air Service Aircraft Maintenance     ARC
2019-01-25 Air Service Vamdrup ApS     AMP
2018-08-23 Wermlands Flyg     orientering om avsluttet CAMO ansvar.
2018-08-22 Wermlands Flyg     orientering
2018-06-11 Norrønafly Propeller & NDT AS     Norrønafly Propeller & NDT AS - AC 21-2J Appendix 2 § 3.2 - Acceptance of Hartzell HC-C3YN-5A/FC9587D-2/SM23 and PHC-G3YF-1RF/F7691/SM25 for installation on LN-ACZ
2018-02-02 Wermlands Flyg     Extended ARC
2017-10-17 Agnar Stene   Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2017-08-22 Wermlands Flyg   Vedtak om godkjennelse av revisjon 01 til vedlikeholdsprogram
2017-08-18 Wermlands Flyg   AMP - revision 1
2017-04-05 Agnar Stene   Fwd: SOP LN-ACZ
2017-03-29 Vegard Stillingen   Bekreftelse av ICAO 24-bit address
2017-03-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-ACZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-27 Vegard Stillingen   søknad om ICAO 24-bit address
2017-02-10 Wermlands Flyg   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-02-07 Wermlands Flyg   AMP og ARC
2017-02-03 Wermlands Flyg   ARC
2017-02-03 Wermlands Flyg   Aircraft Maintenance Programme
2017-01-26 Bodil Leira Stene   registrering av eierskifte
2017-01-18 DNB Bank ASA Depot Finans   sletting av pantobligasjon
2017-01-16 Bodil Leira Stene   kopi av førerkort
2017-01-16 DNB Bank ASA Depot Finans   Pantobligasjon
2017-01-11 Rolf Inge Sotberg   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2016-10-07 Scandinavian AirTech AB   Vedtak om godkjennelse av revisjon 3 til vedlikeholdsprogram.
2016-09-09 Scandinavian AirTech AB   AMP revision
2016-09-09 Scandinavian AirTech AB   ny fullstendig AMP revision
2015-03-12 Scandinavian AirTech AB   ARC
2014-07-17 Kyrre Andersen   Tanking av fly med motor i gang
2014-07-14 Dave Stauffer   Hot refuelling
2014-07-14 Kyrre Andersen   Hot refuelling
2014-07-11 Kyrre Andersen   SV: Tanking av fly med motor i gang
2014-07-08 Kyrre Andersen   Spørsmål om krav til tanking av fly med motor i gang
2014-02-27 Scandinavian AirTech AB   AMP revison 2 godkjent
2014-02-17 Scandinavian AirTech AB   MP - REV2
2012-12-07 Per Norling   ARC extension
2012-11-12 Stavanger Fallskjermklubb   Forlengelse av Permit to Fly
2012-11-12 Rolf Sotberg   Søknad om forlengelse av Permit to Fly LN-ACZ
2012-11-12 Stavanger Fallskjermklubb   LN-ACZ Utstedelse av Permit to Fly
2012-10-12 Scandinavian Airtech   Statement fra Scandinavian Airtech vedrørende Permit to Fly
2012-10-12 Stavanger Fallskjermklubb   utstedelse av Permit to Fly
2012-04-24 Scandinavian AirTech AB   ARC
2011-05-12 Stavanger Fallskjermklubb   ARC utstedt
2011-05-11 Scandinavian AirTech AB   LN-ACZ AMP godkjent
2011-05-11 Fredrik Trogen   AMP revisjonstillegg
2011-05-09 Scandinavian AirTech AB   AMP ikke godkjent
2011-04-06 Stavanger Fallskjermklubb   Oversendelse av nytt National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-04-01 Stavanger Fallskjermklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-03-31 Scandinavian AirTech AB   Vedlikeholdsrapport
2011-03-31 Scandinavian AirTech AB   Vedlikeholdsrapport
2011-03-28 Scandinavian AirTech AB   Maintenance programme - ARC
2010-09-23 Stavanger Fallskjermklubb v/ Jørgen Kaarvaag   Fornyet godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2010-03-26 Stavanger Fallskjermklubb V/Jan Yngvesson   N-ARC første gangs forlengelse
2010-03-16 Jan Yngvesson   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-11-27 Jørgen Kaarvaag   Søknad om fornying av revidert SOP.
2009-06-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging og tilrådning i rapport - SL RAP 2008/09 om luftfartsulykke Stavanger Sola 30.03.2007 - LN-ACZ
2009-06-04 Stavanger Fallskjermklubb   utorisasjonsside til AFM
2009-05-25 DnBNOR   Registrert pantedokument
2009-05-19 DnB NOR Finans AS   Panteobligasjon
2009-05-15 DnB NOR Finans AS   Retur av pantobligasjon
2009-05-15 DnB NOR Finans AS   sletting av pant
2009-05-13 DnB NOR   sletting av pant
2009-04-30 Stavanger Fallskjermklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-04-30 DnBNOR   Tinglysing av panteobligasjon i luftfartøy
2009-04-16 Stavanger Fallskjermklubb   Utstedelse av ARC
2009-03-31 Norrønafly v/Thor-Egil Larsen   Dokumentasjon for reparasjon
2009-03-31 Scandinavian Air Tech v/Jan Yngvesson   Cessna U206, uttalelse vedrørende installasjon av motor
2009-03-27 Luftfahrt-Bundesamt   Tysk STC SA 0356
2009-03-26 Scandinavian AirTech AB   vedlikeholdsrapport og modifieringsstatus
2009-03-20 Scandinavian AirTech AB   vedlikeholdsrapport og søknad om luftdyktighetsbevis
2009-03-17 Scandinavian AirTech AB   Scandinavian AirTech AB - Maintenance Program - LN-ACZ
2008-12-05 Stavanger Fallskjermklubb   Bruk av luftfartøy til fallskjermhopping
2008-07-08 Samferdselsdepartementet   Oppfølging og tilrådning i rapport - SL RAP 2008/09 om luftfartsulykke Stavanger Sola 30.03.2007 - LN-ACZ
2008-07-01 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL RAP 2008/09) om luftfartsulykke Stavanger, Sola 30.03.2007 - Cessna Aircraft Company
2008-06-05 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke - Stavanger, Sola 30.03.2007
2008-06-04 Stavanger Fallskjermklubb   Bruk av luftfartøy til fallskjermhopping
2008-05-07 Stavanger Fallskjermklubb   årsgebyr
2008-05-05 Stavanger Fallskjermklubb   årsgebyr
2008-05-05 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke - Stavanger, Sola 30.03.2007
2008-05-05 Norrønafly-Rakkestad AS   retur av luftdyktighetsbevis
2008-04-14 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke - Stavanger, Sola 30.03.2007
2008-03-18 Stavanger Fallskjermklubb   årsgebyr
2008-03-12 Stavanger Fallskjermklubb   årsgebyr
2007-06-05 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke på Stavanger lufthavn Sola 30.03.2007 - kopi av brev til Stavanger fallskjermklubb, Stavanger
2007-04-19 Stavanger Fallskjermklubb   luftdyktighetsbevis - årsgebyr - avslag på søknad om utsettelse
2007-04-19 Stavanger Fallskjermklubb   vedr. årsgebyr
2007-04-18 Stavanger Fallskjermklubb   luftdyktighetsbevis - årsgebyr
2007-04-02 Hans Aksel Endresen   Luftfartshendelse med LN-ACZ 30.03.2007 - Sola
2007-03-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Vedrørende lufttrafikkhendelse nordvest av Stavanker Lufthavn Sola - 09.09.2006
2006-12-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse NW Stavanger lufthavn Sola 09.09.2006 RYR2254 kopi av brev til Stavanger kontrollsentral, Sola
2006-11-15 DnB NOR Finans AS   Panteobligasjon i luftfartøy
2006-11-15 Handelsbanken   sletting av panterett
2006-11-09 Handelsbanken   sletting av panterett
2006-10-05 DnBNOR   Panreobligasjon i luftfartøy
2006-10-04 Stavanger Fallskjermklubb   innvilget søknad om overflyvningstillatelse
2006-10-03 Stavanger Fallskjermklubb   Søknad om overflyvningstillatelse
2006-08-15 Stavanger Fallskjermklubb   søknad om gangtidsutvidelse med inntil 100 timer eller til 01.10.2006
2006-08-08 Stavanger Fallskjermklubb   søknad om gangtidsutvidelse med inntil 100 timer eller til 01.10.2006
2006-06-26 Sola Air Service   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: