LN-RPX

Boeing Commercial Airplane Group
737-683

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-683
MSN: 28291
Mode-S Hex: 47831F
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Petrus ACS Aircraft MSN28291, LLC
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-18
Aircraft Deleted
Petrus ACS Aircraft MSN28291, LLC
2015-03-10
Owner changed
Petrus ACS Aircraft MSN28291, LLC
2000-03-27
Owner changed
Malmo Co. Ltd.

Related Youtube videos

LN-RPX data-toggle=

SAS Boeing 737-600 at Berlin Tegel Airport

LN-RPX data-toggle=

Scandinavian Airlines SAS - Boeing 737-683 LN-RPX - Landing at Split Airport LDSP/SPU

LN-RPX data-toggle=

SAS B737-600 LN-RPX landing at Oslo

LN-RPX data-toggle=

[HD] Boeing B737-683 SAS (LN-RPX) landing at 25R at Barcelona Airport (BCN/LEBL)

LN-RPX data-toggle=

SAS Boeing 737-683

LN-RPX data-toggle=

SAS Boeing 737-600 Landing in Zürich [ZRH/LSZH] RWY28

LN-RPX data-toggle=

[HD] ✈ SAS SCANDINAVIAN AIRLINES ✈ Boeing 737-683 ✈ Landing Oslo Gardermoen ✈ ENGM ✈ 10/03/2016

LN-RPX data-toggle=

[HD] ✈ SAS SCANDINAVIAN AIRLINES ✈ Boeing 737-683 ✈ Takeoff Dublin Airport ✈ EIDW ✈ 10/03/2016

LN-RPX data-toggle=

SAS Scandinavian Airlines SK1463 737-600 Oslo-Copenhagen Safety, Takeoff, Inflight, Landing

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-04-25 Transportsstyrelsen   SAS - Updating of aircraft included in SAS AOC - LN-RPX
2016-04-18 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av luftfartøy
2016-04-17 Atle Stensrud   LN- RPX - effektueringsmelding
2016-04-14 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent sletting av luftfartøy
2015-12-22 Scandinavian Airlines System Technical Operations   Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av endring av motorinstallasjon
2015-12-03 Scandinavian Airlines System Technical Operations   Update of noise certificates
2015-11-17 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations   ARC
2015-03-10 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   effektueringsmelding
2015-03-10 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   signerte innleieavtale
2015-03-10 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Registrering av eierskifter
2015-03-05 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Vedtak om godkjennelse av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2015-03-04 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Søknad om registrering av ny eier
2015-03-03 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for ny eier
2015-02-27 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2015-02-20 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for ny eier
2014-12-18 Scandinavian Airlines System   Replacement of certificates due to faded stamps part 1
2014-12-18 Scandinavian Airlines System Tecnical Operations   Replacement of certificates due to faded stamps part 1
2014-12-01 Scandinavian Airlines System   SAS - ARC - Aircraft MSN 28291- A SAS extended and published airworthiness review certificate.
2013-12-06 Scandinavian Airlines System   Noise certificate application
2013-11-28 Scandinavian Airlines System   ARC - airworthiness review certificates (15a
2013-09-06 Haavind   Bestilling av registerutskrift
2013-09-06 Haavind   Bestilling av registerutskrift
2012-10-30 SAS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 12-0405
2012-10-17 Advokatfirmaet Haavind AS   avregistrering av pantobligasjon
2012-10-16 Advokatfirmaet Haavind AS   deregistrering av pantheftelse
2012-10-15 Advokatfirmaet Haavind AS   avregistrering av pantobligasjon
2012-10-12 Advokatfirmaet Haavind AS   deregistrering av pantheftelse
2012-10-04 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga motorbytte
2012-09-27 Scandinavian Airlines System   Application for Noise Certificates valid for 15 Boeing 737
2012-09-27 Scandinavian Airlines System   ARC - Recommandation - ARC Issuance request
2011-12-20 Trafikstyrelsen   Hendelse 2.12.11 på ENGM med LN-RPX
2011-12-12 Scandinavian Airlines System   ARC
2011-03-15 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad om noise certificate
2010-11-29 SAS   Airworthiness Review Certificate
2010-09-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Transport Aircraft Mortgage Deed
2010-09-08 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Påtegninger til registrering - Aircraft Mortgage Deed
2010-06-14 Advokatfirmaet Haavind AS   Registrering av pantobligasjon - Aircraft Mortgage Deed - Apostille
2010-04-08 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2010-03-31 Scandinavian Airlines System   Application for Lease Extension
2010-03-16 Malmo Co. Ltd   LN-RPX Utløp av innleiavtale
2009-12-07 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-12-05 Scandinavian Airlines System   ARC rekommendation
2009-09-24 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av luftfartøy
2009-09-10 Post- og teletilsynet   LN-RPX - Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-17 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av luftfartøy
2009-05-18 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   Registrert påtegning
2009-05-15 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   transport av panterett
2008-12-05 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC - EASA Form 15a.
2008-10-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-22 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Mod-rep list - STC list og AD list
2008-10-21 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-11 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   flyging under MEL minimum
2008-01-11 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   utstedelse av Permit to Fly for flyging under MEL minimum
2007-12-17 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-11 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-10-19 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-17 SAS Braathens AS   Revidert godkjenning av lease-avtale
2007-04-03 SAS Braathens AS   Aircraft Sub-Lease Agreement for msn 28291 - søknad om utvidelse av innleieperioden
2007-03-15 SASBraathens AS   søknad om forlenget sublease avtale samt kopi av signerte avtaler
2007-03-15 SAS Braathens AS   Aircraft Sub-Lease Agreement for msn 28291 - søknad om utvidelse av innleieperioden
2007-01-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Kopi av brev til SAS tilbakemelding på innrapportering - LuftfartsulykkeLuftfartshendelse - Bardufoss - 12.12.2006
2006-12-13 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport fra luftfartshendelse - Bardufoss - 12.12.2006
2006-11-23 SASBraathens AS   LN-RPX - søknad om luftdyktighetsbevis - svar
2006-10-20 Scandinavian Airlines System   LN-RPX - vedlikeholdsrapport
2006-10-20 Scandinavian Airlines System   LN-RPX - søknad om luftdyktighetsbevis
2006-03-30 SASBraathens AS   kopi av signert Notice of intended sublease
2006-03-28 SAS Braathens AS   innvilget søknad om innleie av luftfartøy samt flåteutvidelse
2006-03-28 SASBraathens AS   signert execution version sublease
2005-11-18 Scandinavian Airlines System   Fornyelse av luftdyktighetsbevis - Gyldig til 31.12.2006
source: caa.no