LN-RPU

Boeing Commercial Airplane Group
737-683

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-683
MSN: 28312
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SASOF II Aviation Ireland Limited
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-11-18
Aircraft Deleted
SASOF II (A) Aviation Ireland Limited
2012-06-29
Owner changed
SASOF II Aviation Ireland Limited
2012-06-29
Owner changed
SASOF II Aviation Ireland Limited
2012-06-29
Owner changed
SASOF II Aviation Ireland Limited
2008-05-09
Owner changed
Stockholm 600NG, Ltd.
2000-06-30
Owner changed
SBL Atlantic Co., Ltd
2000-06-15
Aircraft Added
SAS Norge ASA

Related Youtube videos

LN-RPU data-toggle=

Scandinavian Airlines (SAS) Boeing 737-683 LN-RPU taxiing at Berlin Tegel airport

LN-RPU data-toggle=

Frankfurt Airport - Various Aircraft Parked at Gates and Taxiing SAS

More aircraft owned by SASOF II Aviation Ireland Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-11-07 Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av eierskifte
2013-11-07 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   oversendelse av registreringsbevis
2013-10-24 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   oversendelse av erklæring fra eier / kjøper i forberedelse til overføring av hjemmel til ny eier
2013-10-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig   ang. videre saksgang
2013-10-18 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig   ang. nødvendig dokumentasjon
2013-10-17 Advokatfirma Simonsen Vogt Wiig AS   Oversendelse av skjøte
2013-10-15 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-10-14 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-09-25 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2013-09-24 SAS   Application for lease extension of aircraft
2013-08-13 Scandinavian Airlines System   Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-08-12 SAS   Søknad om forlengelse av inleie
2013-05-28 Scandinavian Airlines System   ARC
2012-06-29 Advokatfimaet Haavind AS   eierskifte
2012-06-29 Advokat firmaet Haavind   Sletting heftelse
2012-06-28 Advokatfimaet Haavind AS   søknad om registrering av ny eier
2012-06-28 Halfdan Lowzow / Haavind   e-post - registreing av eierskifte [HAAVIND-LEGAL.FID1223252]
2012-06-28 Scandinavian Airlines System   søknad om forlengelse av lease
2012-06-26 Scandinavian Airlines System   Förlängning av lease avtal
2012-06-21 Haavind   declaration regarding ownership
2012-06-15 Scandinavian Airlines System   søknad om forlengelse av lease
2012-05-28 Scandinavian Airlines System   ARC
2012-05-18 SAS   Single AuRA project: Transfer of B737NG from SKN AuRA to SK AuRA: LN-RPU
2012-05-10 Haavind   Attestert registerutskrift
2011-09-12 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av revidert EASA Form 45 støybevis
2011-08-11 SAS   Noise certificate application
2011-05-24 Scandinavian Airlines Systems   Extended Airworthiness Review Certificates
2011-03-29 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering - Oslo TMA 24.03.2011 - SK4752
2011-03-15 Scandinavian Airlines System   Oversendelse av EASA Form 45 støybevis
2011-02-15 Scandinavian Airlines System   søknad om noise certificate
2010-05-25 Scandinavian Airlines System   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-18 SAS   ARC - MSN 28312
2010-05-02 Statens Havarikommisjon for Transport   ilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse - Oslo lufthavn - Gardermoen - 27.04.2010
2009-09-24 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-09-10 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-02 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Corrective & Preventive actions for Airworthiness Review
2009-06-18 Scandinavian Airlines System   søknad om godkjenning av innleie av fly
2009-06-03 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Findings Report - ARC 15B
2008-10-27 Erste Group Bank AG   change of name
2008-09-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-09-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - OY-NPB - LN-TUL-AVSKJERMET
2008-06-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartshendelser flydag på Kjeller 25.05.2008 - LN-TUJ
2008-06-17 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-11 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Endring avAirworthiness Review Certificate - ARC
2008-06-05 SAS Norge AS, Engineering & Planning   Utstedelse av Airworthines Review Certificate (ARC)
2008-05-29 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Godkjenning av forlenget innleie
2008-05-14 SAS Norge AS, Engineering & Planning   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-05-09 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   registrering av Aircraft Mortgage Deed
2008-05-09 SAS Scandinavian Airlines AS   eierskifte av luftfartøy
2008-05-08 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   pantobligasjon - Apostille - Aircraft Mortgage Deed
2008-05-08 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   signert kopi av Head Lease avtalen
2008-05-08 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om fortsatt innleie med ny eier
2008-05-07 Arntzen de Besche   sletting av pant
2008-05-07 Arntzen de Besche   registrering av luftfartøy
2008-05-06 Arntzen de Besche   sletting av pant
2008-04-22 Stockholm 600NG Ltd   Conditional Exemption from the Nationality Requirement, the Norwegian Civil Aviation Act § 3-2 section 2
2008-04-21 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Godkjenning av forlenget utleie
2008-04-21 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   venter på bekreftelse på godkjennelse av innleieavtale
2008-04-10 Stockholm 600NG Ltd   søknad om dispensasjon av nasjonalitetsvilkåret i luftfartloven § 3-2
2008-03-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   Godkjenning av forlenget leie
2008-03-05 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   ttestert registerutskrift
2008-03-05 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om fortsatt innleie med ny eier og lessor
2008-02-15 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   vedrørende utvidet innleie
2007-12-06 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   signerte avtaler
2007-11-28 SAS Scandinavian Airlines Norge AS   søknad om utvidet forlengelse av innleietid
2007-06-22 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-19 SASBraathens AS   Digital application of CoA
2007-03-15 SAS Braathens AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-15 SAS Braathens AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-06 SASBraathens AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
2006-04-25 SAS Braathens AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-04-25 SAS Braathens AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-23 SAS Braathens AS   Signert Notice of intended sublease
2006-02-22 SAS Braathens AS   Signert Execution Version
2006-02-21 SAS Braathens AS   innvilget søknad om godkjenning av innleie av fly av type B737-600 med serienr. 28312 og norsk registrering
2006-01-31 SASBraathens AS   søknad om godkjenning av innleie av fly av type B737-600 med serienr. 28312 og norsk registrering
source: caa.no