LN-NRF

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S9998
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Related Youtube videos

LN-NRF data-toggle=

Touch and go Rakkestad RW15

LN-NRF data-toggle=

Innflyging Rakkestad RW15 LN-NRF

LN-NRF data-toggle=

VFR scenic flight from Oslo to Kristiansand - Norway

LN-NRF data-toggle=

Landing at Dagali airport, ENDI

LN-NRF data-toggle=

Landing Kjeller flyplas (ENKJ)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-02 Nedre Romerike Flyklubb     10/00992-30 - Kvalitet på innbinding fartøyjournalene
2021-08-30 Nedre Romerike Flyklubb     Kvalitet på innbinding fartøyjournalene
2021-06-22 Nedre Romerike Flyklubb     10/00992-28 - Ny reisejournal
2021-06-17 Nedre Romerike Flyklubb     Ny reisejournal
2021-01-25 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-08-05 Frank James Wilson     Reisedagbok bestilling - LN-NRA og LN-NRF
2020-08-03 Frank James Wilson     Reisedagbok bestilling - LN-NRA og LN-NRF
2020-02-12 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-03-28 Nedre Romerike Flyklubb     10/00992-24 - Reisedagbok
2019-03-25 Nedre Romerike Flyklubb     Reisedagbok
2019-02-18 Einar H Bjørnebekk     LN-NRF ARC og Review report
2018-02-08 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-02-21 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-04-25 Anders Håkensen   Bestilling flygetidsbok så raskt som mulig
2016-02-19 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-02-16 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-08-07 Nedre Romerike Flyklubb   Reisedagbok
2014-08-06 Anders Håkensen   Bestilling av reisedagbok småfly
2014-03-28 Lillestrøm Sparebank   slettelse og registrering av heftelse
2014-03-26 Lillestrømbanken   Pantedokument
2014-03-25 Lillestrømbanken   Pantedokument
2014-02-20 Norges Luftsportforbund   ARC
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-01-27 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-02-28 Norges Luftsportforbund   Indirect approval
2011-02-28 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2010-09-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL 2010/15 om luftfartsulykke på Hamar flyplass Stafsberg 24.11.2009 med Cessna 172S
2010-08-03 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Hamar flyplass Stafsberg 24.11.2009-AVSKJERMET
2010-06-08 Nedre Romerike Flyklubb   Reisedagbok
2010-05-19 Norges Luftsportsforbund   SV: Inspeksjonspunkt for utkutt for Hyperspektral kamera
2010-05-18 Norges Luftsportforbund / Norsk Aero Klubb   Minor Change Approval
2010-05-11 EASA   EASA Approval 10029987
2010-05-06 Norrønafly-Rakkestad AS   Utstedelse av Technical Visa til EASA for Minor Change Project PO 4500002240 - Hyperspektral image sensing system - Cessna 172S
2010-04-30 Hovet & Co. AS   EMC sjekk med hyperspektralkamera installert
2010-04-09 Nedre Romerike Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Flygeprøver for Hyperspektral imaging system installasjon
2010-03-25 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av 10.3 exemption for å tillate bruk av luftfartøyet med delvis utført modifikasjon EASA Project 0010003332-001 i påvente av endelig godkjennelse
2010-03-24 Nedre Romerike Flyklubb   Søknad om 10.3 exemption for å tillate bruk av luftfartøyet med delvis utført modifikasjon EASA Project 0010003332-001
2010-03-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-03-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Utstedelse av Permit to Fly for utprøving av "Hyperspektral image sensing system" ref. EASA project PO 4500002240
2010-03-11 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om Permit to Fly for utprøving av "Hyperspektral image sensing system"
2010-02-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Underlag for Minor Change i forbindelse med tilvirkning og bruk av Hyperspektral image sensing system på Cessna 172 S
2009-12-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Statens Havarikommisjon for Transport - Luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg 24.11.2009 med Cessna 172S
2009-02-24 Nedre Romerike Flyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-17 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-26 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-28 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-02-12 Aeromech AS   tommasse- og balanserapport
2007-01-02 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-25 Belgian Civil Aviation Authority   lufttrafikkhendelse 13.07.2006
2006-03-21 LillestrømBanken   Registrert pantedokument
2006-03-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-03-15 LillestrømBanken   Pantedokument for tinglysing - Cessna 172S Skyhawk
2006-02-27 Röder Präzision   Bill of Sale
2006-02-23 Aeromech AS   Kopi av skjøte som viser historisk overdragelse
2006-02-21 Nedre Romerike flyklubb   Eiendomsoverdragelse
2006-02-10 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-10 Nedre Romerike Flyklubb   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2006-02-03 Nedre Romerike Flyklubb   søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-12 Lillestrøm Sparebank   nektet dagbokføring av panterett pga at luftfartøyet ikke er registrert
2005-02-03 Nedre Romerike Flyklubb   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no