LN-NPO

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-181
MSN: 28-8090012
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb
Adress: Vegalia 15
6523 FREI
Operator: Nedre Romerike Flyklubb
Småflyhavna
2007 KJELLER
Tlf. 6381 4454/ Fax

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-01
Adress
Fly Kvernberget
2003-03-17
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NPO data-toggle=

LN-NPO

LN-NPO data-toggle=

Henting av fly.

More aircraft operated by Nedre Romerike Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-16 Geir Heggeset     Utstedelse av Reisedagbok Nummer 16
2021-07-14 Geir Heggeset     Ny reisedagbok
2021-05-12 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-05-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-05-03 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-03-21 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-03-20 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-03-09 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-03-06 NLF CAMO   ARC og Review report
2014-06-17 Nordea Bank Norge ASA   Sletting av heftelse
2014-06-10 Nordea Bank Norge ASA   Panterett i luftfartøy
2014-01-30 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-03-14 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-03-14 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2010-03-25 Aeromech AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-03-11 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-09-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-20 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-14 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2009-04-14 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-koder
2009-04-08 Jan Hovet   Søknad om tildeling av ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-04-07 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-23 Fly Kvernberget   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Kvernberget til Kjeller for å utføre årlig inspeksjon
2009-03-20 Geir Haanshuus   Fløyet uten gyldig N-ARC
2009-03-19 Sindre H. Haanshuus; vidar Strømme / Schjødt   Ser ut til å fløyet uten gyldig N-ARC etter 20. desember 2008
2009-03-19 Fly Kvernberget   Ser ut til å fløyet uten gyldig N-ARC etter 20. desember 2008
2009-03-18 Fly Kvernberget   Ser ut til å ha fløyet uten gyldig N-ARC etter 20 desember 2008
2009-03-14 nils annar rognskog; robrekka@online.no   Ser ut til å fa fløyet uten gyldig N-ARC etter 20. desember 2008
2009-03-13 Fly Kvernberget   Kopi av reisejournal
2009-03-03 Ivar Hjelseth   Permit to fly
2008-10-17 Fly Kvernberget   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-18 Fly Kvernberget   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Fly Kvernberget   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-12-21 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-12-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-03-27 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2007-03-15 Møre Flyklubb   særskilt flygetillatelse - overføringsflyging
2006-03-21 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-28 Møre Flyklubb   Særskilt flygetillatelse
2006-01-25 Nordea Finans   registrert panterett
2006-01-17 Fly Kvernberget   Registrering av eierskifte
2005-12-05 Fly Kvernberget   Nektet dagbokføring på grunn av mangel av signatur på skjøte
2005-10-10 Nedre Romerike Flyklubb   Oppdatert flyskjøte
source: caa.no