LN-ACK

The New Piper Aircraft, Inc
PA-19

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-19
MSN: 18-3244
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fjordane Veteranflyklubb
Adress: 6829 HYEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2004-09-29
Owner changed
Fjordane Veteranflyklubb

Related Youtube videos

LN-ACK data-toggle=

Short field practice at Evje airfield

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-11 Ola Lilloe-Olsen     E-poster 2019 vedr. flyskjøte og stiftelsesdokument
2021-08-11 Ola Lilloe-Olsen     svar fra eier
2021-08-11 Ola Lilloe-Olsen     tilbakemelding fra NLR
2021-08-10 Ola Lilloe-Olsen     vedrørende eierskifte
2021-08-10 Fjordane Veteranflyklubb     Omregistrering og overdragelse - tilbakemelding av dokumenter
2021-07-06 Forsvarsmateriell     registrering av påtegning
2021-06-20 Forsvarsmateriell     endring på eierforhold
2021-05-20 Kjevik Veteranfly SA     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-05-12 Aeromech AS     Vedlikeholdsrapport VR
2020-05-08 Dagfinn Andersen     Vedlikeholdsrapport VR
2020-05-08 Kjevik Veteranfly SA     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-05-29 Aeromech AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-05-26 Aeromech AS     VR
2018-11-01 Rune Bjørkelid     10/00580-31 - Ny reisedagbok
2018-10-27 Rune Bjørkelid     Ny reisedagbok
2018-05-24 Fjordane Veteranflyklubb     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-05-21 Aeromech AS     VR
2017-05-19 Aeromech AS   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis.
2017-05-18 Aeromech AS   VR
2016-10-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-24 Kjevik Veteranfly SA   Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-05-20 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport VR
2015-05-27 Kjevik Veteranfly SA   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2015-05-22 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2015-04-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-28 Aeromech AS   VR
2014-05-26 Aeromech AS   VR
2014-05-19 Aeromech AS   Utstedelse av overflygingstillatelse
2014-05-06 Aeromech AS   Søknad om overflygingstillatelse
2014-01-26 Alf Olav Frog   Vedlikeholdsinstrukser
2013-07-31 Leif Wenneberg   Søknad om Permit to Fly ifbm overflyging
2013-07-31 Fjordane Veteranflyklubb   Permit to Fly ifbm overflyging
2013-07-30 Fjordane Flyklubb   overflygingstillatelse for utførelse av årlig inspeksjon
2013-07-23 Leif F. Wenneberg   Søknad om rettighet for vedlikehold avslått
2013-07-17 L Wenneberg   Vedrørende luftdyktighetsbevis
2013-07-09 Aeromech   dokumentasjon vedrørende VR utbes
2013-06-27 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2012-05-02 Fjordane Veteranflyklubb   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2012-04-30 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport VR
2011-05-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-13 Aeromech AS   Lufdtyktighetsbevis
2011-05-12 Aeromech AS   vektdokumentasjon
2010-04-27 Norrønafly-Rakkestad AS   Luftdyktighetsbevis
2010-04-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2010-04-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-05-08 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-27 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av ARTEX 406 ELT modifikasjon HC-406ACK-01 Rev. B for Piper Cub PA-19
2009-04-16 Jan Hovet   ICAO-koder
2009-04-16 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2009-04-16 Jan Hovet   søknad om ELT-installasjon
2008-04-29 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2007-04-25 Airlift AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no