LN-NFU

The New Piper Aircraft, Inc
PA-38-112

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-38-112
MSN: 38-79A0938
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-03-19
Aircraft Deleted
Nedre Romerike Flyklubb
2000-05-22
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NFU data-toggle=

ENKJ Landing piper tomahawk LN-NFU 07/02/10

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-04-25 Nedre Romerike Flyklubb   søknad om refusjon av årsgebyr
2014-04-03 Post- og teletilsynet   LN-NFU- kopi av dokument om tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2014-04-02 Nedre Romerike Flyklubb   søknad om refusjon av årsgebyr
2014-03-20 Nedre Romerike Flyklubb   Sletting av luftfartøy
2014-03-15 Nedre Romerike Flyklubb   Sletting av luftfartøy
2013-05-08 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-04-10 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-06-01 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-06-01 Norges Luftsportforbund   Indirect approval
2010-05-26 Sjur Martinsen   Reisedagbok til LN-NFU søkes
2010-04-09 Nedre Romerike Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-18 Aeromech AS   Vedlikeholsrapport
2009-10-27 Nedre Romerike Flyklubb   EASA SIB 2009-24 - Lycoming O-235 - Cylider barrel - Inspection - Informasjon til eier
2009-03-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-20 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-17 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-17 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-31 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2007-03-22 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-03-24 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no