LN-ACI

The New Piper Aircraft, Inc
PA-19

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-19
MSN: 18-3239
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bardufoss Flyklubb
Adress: Postboks 1025
9326 BARDUFOSS

source: caa.no

Related Youtube videos

LN-ACI data-toggle=

Setermokråka

More aircraft owned by Bardufoss Flyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-06 Forsvarsmateriell     registrering av påtegning
2021-04-27 Bardufoss Flyklubb     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2021-04-25 Stein Erik Jakobsen     SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KRAVENE I BSL B 2-3 § 6 (2) C
2021-04-22 Stein Erik Jakobsen     Tilbakemelding på innsendt vedlikeholdsrapport VR og informasjon om dispensasjons mulighet
2021-04-20 Stein Erik Jakobsen     VEDLIKEHOLDS RAPPORT 2021
2020-02-21 Bardufoss Flyklubb     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2020-02-17 Stein Jakobsen     vedlikeholdsrapport
2019-02-13 Patria Helicopters AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2019-02-12 Patria Helicopters AS     Vedlikeholds rapport
2018-02-22 Patria Helicopters AS     vedlikeholdsrapport korrigert.
2018-02-22 Patria Helicopters AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-02-13 Patria Helicopters AS     vedlikeholdsrapport
2017-02-17 Bardufoss Flyklubb   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-02-16 Patria Helicopters AB   vedlikeholdsrapport
2016-02-09 Patria Helicopters AB   vedlikeholdsrapport
2016-02-09 Bardufoss Flyklubb   Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2015-03-04 Stein Erik Jakobsen   Luftdyktighetsbevis
2015-03-03 Stein Erik Jakobsen   Vedlikeholdsrapport VR
2015-02-26 Stein Erik Jakobsen   vedlikeholdsrapport
2014-02-25 Stein Erik Jakobsen   Luftdyktighetsbevis
2014-02-11 Stein Erik Jakobsen   vedlikeholdsrapport
2013-02-11 Bardufoss Flyklubb   Forlengelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2013-02-06 Bardufoss Flyklubb   Vedlikeholdsrapport VR
2012-01-20 Bardufoss Flyklubb   Vedlikeholdsrapport VR
2011-01-31 Bardufoss Flyklubb   Forlengelse av luftdyktighetsbevis
2011-01-19 Bardufoss Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2010-05-26 Bardufoss flyklubb   bekreftelse
2010-05-10 Terje.Rathe@snn.no   Pantedokument Luftfartøy LN-DAY og Bardufoss Flyklubb
2009-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-19 Hovet & Co. AS   Godkjennelse av modifikasjon HC-406ACI-01 Rev. B for Piper Cub PA-19
2009-01-14 Hovet & Co. AS   Revisjon av HC-406ACI-01 Rev. B pga. merking av ledninger
2009-01-14 Bardufoss Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2008-11-06 Bardufoss Flyklubb   Validering av STC SA00261AT - skifte av eksternmontert generator pa PA-19
2008-11-04 Stein Erik Jakobsen   Søknad om godkjennelse av STC SA00261AT
2008-11-04 Stein Erik Jakobsen   Søknad om godkjennelse av STC SA00261AT
2008-11-03 Bardufoss Flyklubb   Søknad om godkjennelse av STC SA00261AT
2008-10-31 Bardufoss Flyklubb   Søknad om godkjennelse av STC SA00261AT
2008-09-24 Jan Hovet   tildeling ac ICAO-koder
2008-01-16 NAC Maintenance AS   autorisasjon av propeller journal
2008-01-07 Norwegian Aviation College AS   autorisasjon av propeller journal
2008-01-03 Norwegian Aviation College AS   vedlikeholdsrapport
2007-08-24 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-02-07 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR) - Tommasse- og balanserapport
2006-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse - Rognan 30.07.2006
2006-08-01 Jarle Johansen   Rapport om luftfartsulykke/-hendelse 30.07.2006
2006-06-29 Bodø Flyservice   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: