LN-MTJ

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-8216021
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norrønafly-Rakkestad AS
Adress: Aastorp
1890 RAKKESTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-12-18
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2011-04-15
Owner changed
Nedre Romerike Flyklubb
2003-10-31
Owner changed
Air-Consult Per Inge Evensen
2002-04-26
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2001-09-19
Owner changed
Haugen Ulf Petter
2000-03-01
Adress
Elverum Flyklubb, Motorflygruppen

Related Youtube videos

LN-MTJ data-toggle=

Trip to Haslemoen

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-11-25 Statens Havarikommisjon     Oppfølging av sikkerhetstilråding SL nr. 2020/10T, LN-MTJ
2020-11-12 Statens havarikommisjon for transport     Oppfølging av sikkerhetstilråding SL nr. 2020/10T i rapport SL 2020/12 LN-MTJ
2020-11-12 Statens Havarikommisjon     Oppfølging av sikkerhetstilråding SL nr. 2020/11T i rapport SL nr. 2020/12, LN-MTJ
2020-11-12 Statens Havarikommisjon     SHT - Oppfølging av sikkerhetstilråding SL nr. 2020/10T i rapport SL 2020/12, LN-MTJ
2020-07-06 SHK Postmottak     19/520-31 Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/11T i forbindelse med luftfartsulykke LN-MTJ
2020-07-06 Statens Havarikommisjon for Transport     19/520-33 Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/10T i forbindelse med luftfartsulykke LN-MTJ
2020-07-06 Statens Havarikommisjon for Transport     Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/11T i forbindelse med luftfartsulykke LN-MTJ
2020-07-06 Statens Havarikommisjon for Transport     Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/10T i forbindelse med luftfartsulykke LN-MTJ
2020-07-06 Statens havarikommisjon for transport     Sikkerhetstilråding SL nr. 2020/10T i forbindelse med luftfartsulykke LN-MTJ
2020-06-26 Statens havarikommisjon for transport     Oversendelse av rapport (SL RAP 2020/12) om luftfartsulykke i sjøen ca. 11 NM syd for Mandal 22.06.2019 med Piper PA-28-161, LN-MTJ, operert av Sola flyklubb
2020-06-26 Statens Havarikommisjon for Transport     SHT - 19/520-29 Rapport (SL RAP 2020/12) om luftfartsulykke i sjøen ca. 11 NM syd for Mandal 22.06.2019 med Piper PA-28-161, LN-MTJ, operert av Sola flyklubb
2019-07-08 Norrønafly-Rakkestad AS     Attestert registerutskrift
2019-07-08 Norrønafly-Rakkestad AS     Sletting av luftfartøy
2019-07-08 Lars Vegard Bøhn     bestilling av attestert registerutskrift
2018-08-31 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-01-19 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-12-21 Norrønafly-Rakkestad AS   registrering av eierskifte
2017-12-14 Norrønafly-Rakkestad AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-09-07 NLF CAMO   ARC og Review report
2017-06-19 Anders Håkensen   Bestilling av flygetidsbok
2016-09-13 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-09-30 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2015-07-27 Nedre Romerike Flyklubb   eisedagbok
2015-07-20 Anders Håkensen   Bestilling flygetidsbok
2014-09-05 NLF CAMO   ARC kopi
2013-09-19 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-10-17 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-09-21 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2011-09-21 Norges Luftsportforbund   ARC
2011-04-15 Per Inge Evensen   Registrering av eierskifte
2011-04-13 Per Inge Evensen   flyskjøte - legitimasjon - protokoll fra generalforsamling Nedre Romerike Flyklubb
2010-09-24 Norges Luftsportforbund / Norsk Aero Klubb   Indireect approval of AMP
2010-05-31 Per-Inge Evensen   ny reisedagbok søkes
2009-09-09 Air-Consult Per Inge Evensen   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-01 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-12-04 Air Consult ved Per Inge Evensen   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200105038 - 26 DEN 10122008 AV MNE: Utvidelse av ARC Airworthiness Review Certificate
2008-12-04 Air Consult ved Per Inge Evensen   Utvidelse av ARC Airworthiness Review Certificate
2008-11-11 Jan Hovet   tildeling av ICAO kode
2008-10-17 Air-Consult Per-Inge Evensen   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-19 Air-Consult Per-Inge Evensen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-09 Air-Consult Per Inge Evensen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-11-06 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-04-03 Air-Consult Per Inge Evensen   Retur av pantedokument slettet fra Norges Luftfartøyregister
2007-03-28 Fokus Bank ASA   Slettelse av pantedokument for luftfartøy kr 150.000,-
2006-11-28 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
source: caa.no