LN-MMM

Hawker Beechcraft Corporation
B200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: 1994
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hoffler Ventures LLC
Adress: 222 Central Park Ave
#2100 Virginia Beach
VA 23462
United States of America
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-06-11
Aircraft Deleted
Hoffler Ventures LLC
2013-06-11
Owner changed
Hoffler Ventures LLC
2010-01-12
Owner changed
Bjerke Transport AS
2007-09-20
Aircraft Added
Bjerke Industrier AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-06-26 Bjerke Transport AS   Oppsigelse Camo
2013-06-12 Advokatfirmaet Haavind AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2013-06-12 Advokatfirmaet Haavind AS   registrering av eierskifte og sletting av luftfartøy
2013-06-11 SEB Finans   Sletting av panterett
2013-06-10 Skandinaviska Enskilad Banken AB   effektuering, sletting av pantedokument USD 5.000.000,-
2013-06-07 Advokatfirmaet Haavind AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2013-06-05 William Mullen   Apostille
2013-05-28 SEB Finans   Sletting av panterett
2013-04-24 Advokatfirmaet Haavind   attestert registerutskrift
2012-09-07 ScanTech   ARC 15 B
2011-09-06 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   Revision 2 av AMP godkjent
2010-09-02 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   ARC Extension
2010-07-01 Scandinavian Aircraft Technologies AS     AMP godkjent
2010-07-01 Scandinavian Aircraft Technologies AS   AMP godkjent
2010-06-14 Bjerke Transport AS   Utsatt godkjennelse av EASA AMP
2010-06-04 Scandinavian Aircraft Technologies AS   søknad godkjennelse av AMP
2010-05-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-09-10 Bjerke Industrier AS   Issue of ARC (EASA Form 15a) after recommendation .
2009-08-27 Evan Grønhøj   LN-MMM recommendation report Airworthiness Review
2009-08-21 Evan Grønhøj   SV: Airworthiness Review
2009-08-20 Scandinavian Aircraft Technologies AS   Airworthiness Review
2009-03-24 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Oversendelse av attestert registerutskrift
2009-02-12 Sundt Air AS   Opphør av innleie og oppdatert Operations Specifications
2009-02-10 Willy Jensen   Vedrørende opphør av innleie
2009-02-10 Sundt Air   Melding om opphør av innleie
2008-09-23 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC vedlikeholdsrapport
2008-09-23 Sundt Air AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-21 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis / vedlikeholdsrapport
2008-01-08 Sundt Air AS   Sundt Air AS - godkjenning av revisjon 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200, LN-NOA, LN-SUZ og LN-MMM
2007-11-15 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av revisjon 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200, LN-NOA, LN-SUZ og LN-MMM
2007-10-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-09 Sundt Air AS   Godkjenning av innleie
2007-10-02 Sundt Air AS   innvilget søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og miljøbevis - Hawker Beechcraft B200 S/N BB1994
2007-10-01 Willy Jensen   Vekt og balance
2007-09-24 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-20 Bjerke Industrier AS   registrering av luftfartøy
2007-09-20 SEB Finans AB   tinglyst panterett i luftfartøy
2007-09-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-19 Sundt Air AS   Export Certificate of Airworthiness
2007-09-19 Sundt Air AS   søknad om Permit to Fly
2007-09-14 Sundt Air AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200501699 - 21 DEN 19092007 AV JBP: Sundt Air AS - endring av AOC N-055 Operational Specifications LN-MMM
2007-09-14 SEB Finans AB   tinglysing av panterett i luftfartøy
2007-09-11 Erhvervs- og selskabsstyrelsen   bill of sale - firmaattest
2007-09-10 Sundt Air AS   søknad om innleiekontrakt mellom Bjerke Industrier og Sundt Air
2007-09-10 Sundt Air AS   innleieavtale Bjerke industrier - Sundt Air
2007-09-07 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av selskapets vedlikeholdsprogram revisjon 3 for B200 - LN-NOA, SUZ & NYTT individ LN-MMM
2007-09-07 Bjerke Industrier AS   registrering av luftfartøy
2007-09-07 Bjerke Industrier AS   søknad om innførsel
2007-09-06 Sundt Air AS   søknad om flåteutvidelse / søknad om godkjenning av innleiekontrakt
2007-09-03 Sundt Air AS   Sundt Air - Foreløpig svar på søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3 for B200 - SUS&NYTT individ LN-MMM
2007-08-29 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-28 Sundt Air AS   søknad om Permit to Fly
2007-08-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-07-30 Sundt Air AS   tildelt ICAO 24 bits kode
2007-07-25 Sundt Air AS   Sundt Air - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogramm revisjo n 3 for B200 - SUS&NYTT individ LN-MMM
2007-07-24 Sundt Air AS   søknad om ICAO 24 bits kode
2007-06-14 Sundt Air AS   bekreftet reservert registreringsmerke
source: caa.no