LN-ACA

Reims Aviation SA
FR172K

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: FR172K
MSN: FR172-00614
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Mathiassen Audun

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-09-08
Owner changed
Mathiassen Audun
2015-07-02
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2011-09-29
Owner changed
Jørgensen Hans Jørgen
2004-06-30
Aircraft Added
Bakken Roar Hagen

Related Youtube videos

LN-ACA data-toggle=

Departing from ENSK

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-14 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-08-24 Audun Mathiassen     15/00961-184 - ny loggbok
2020-08-20 Audun Mathiassen     ny loggbok
2020-06-15 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport - SL RAP 2020/10 - om alvorlig luftfartshendelse - Senja 03.08.2018 med Reims Aviation SA FR172K - LN-ACA
2020-06-15 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2020/10) om alvorlig luftfartshendelse Senja 030818 med Reims Aviation SA FR172K, LN-ACA
2020-05-12 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-05-10 NLF CAMO     ARC og review report
2018-08-20 Ronny Mortensen     Overspeed Inspection Cessna FR172K LN-ACA AOG
2018-08-13 Audun Mathiassen     Flyging til ENDU
2018-08-10 Audun Mathiassen     vedrørende dokumenter
2018-05-02 NLF CAMO     ARC og review report
2017-05-04 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-03-02 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-09-08 Audun Mathiassen   Registrering av eierskifte
2015-09-07 Norrønafly-Rakkestad AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2015-07-03 Norrønafly-Rakkestad AS   registrering av eierskifte
2015-06-30 Norrønafly-Rakkestad AS   Flyskjøte - firmaattest - dokumentasjon på ID
2013-10-15 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-11-19 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-10-24 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-10-24 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-10-20 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-09-29 Hans Jørgen Jørgensen   Registrering av eierskifte
2011-09-28 Hans Jørgen Jørgensen   flyskjøte og egenerklæring
2010-08-16 Tor Gunnar Austjord   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-07-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-08-20 Tor Gunnar Austjord   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-08-19 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-18 Norrønafly-Rakkestad AS   Underkjent Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-07-21 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-04-07 Tor Gunnar Austjord   Sjekkliste/Nødprosedyre ved motorstopp under flyging- Finnes det for ditt fly?
2008-10-24 reidar@ravn.no   Tildeling av ICAO-koder
2008-10-24 Tor Gunnar Austfjord   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-27 Reidar L. Bratsberg   søknad om tildeling av ICAO ID 24 bir aircraft address
2008-09-20 Tor Gunnar Austfjord   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Tor Gunnar Austfjord   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-22 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2006-06-29 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2006-06-29 Tor Gunnar Austjord/Reidar Bratsberg   Overdragelse av luftfartøy
2006-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-06-26 Tor Gunnar Austjord/Reidar Bratsberg   Overdragelse av luftfartøy
source: caa.no

More information: