LN-LMO

Tiger Aircraft LLC
AA-5

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Tiger Aircraft LLC
Model: AA-5
MSN: AA5-0262
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norrønafly-Rakkestad AS
Adress: 1890 RAKKESTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-12-07
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-12-19 Post- og teletilsynet     Vedrørende oppsigelse og retur av tillatelse
2011-12-19 Bjørnulf Hoff     oppsigelse - tillatelsesskjema
2011-12-19 Bjørnulf Hoff     vedrørende oppsigelse og retur av tillatelse
2011-12-19 Post- og teletilsynet   Vedrørende oppsigelse og retur av tillatelse
2011-12-12 Norrønafly-Rakkestad AS     oppsigelse av tillatelse
2011-12-07 Norrønafly-Rakkestad AS   registrering av eierskifte
2011-12-05 Norrønafly-Rakkestad AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2010-06-08 Bjørnulf Hoff   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-03 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2009-10-29 Bjørnulf Hoff   Informasjon om FAA SAIB-09-37R1 - AA-5 - Sprekker og deformert struktur i fremre horisontal stabilisation feste
2009-08-10 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Frosta Nord-Trøndelag 08.08.2009 Grumman AA-5 - LN-LMO
2009-07-16 Post- og teletilsynet   Tillatellse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 Støybevis
2009-06-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Utstedelse av National-Airworthiness Review Certificate N-ARC
2009-06-16 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-06-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-01-13 Jan Hovet   tildelding av ICAO-kode
2008-12-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Utstedelse av Permit to Fly og Approval of Flight Conditions for PtoFly for å fly fra Ørlandet til Rakkestad for årlig inspeksjon
2008-12-12 Norrønafly-Rakkestad AS   Permit to Fly ADer på fly, motor og propell
2008-11-11 Norrønafly-Rakkestad AS   application for Part 21 Permit to Fly
2008-11-07 Norrønafly   Søknad om særskilt overflygingstillatelse
2008-11-03 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om særskilt flygetillatelse
source: caa.no