LN-LFL

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-181

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-181
MSN: 2843271
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norrønafly-Rakkestad AS
Adress: 1890 RAKKESTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-10-29
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2008-05-23
Aircraft Added
Luftfartleie Torkell Sætervadet
2007-12-18
Aircraft Added
Luftfartleie Torkell Sætervadet

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-12-12 Norrønafly Rakkestad AS     eierskifte
2012-12-06 Luftfartleie - Torkell Sætervadet     oppsigelse
2012-11-19 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2012/16) om luftfartsulykke Trysil flyplass Sæteråsen 190812 med The New Piper Aircraft PA-28-181 Arvher III, LN-LFL
2012-10-29 Norrønafly-Rakkestad AS   Registrering av eierskifte
2012-10-29 Norrønafly-Rakkestad AS     Registrering av eierskifte
2012-10-24 Norrønafly-Rakkestad AS   Flyskjøte - Egenerklæring
2012-10-24 Norrønafly-Rakkestad AS     Flyskjøte - Egenerklæring
2012-09-19 Sirius International Insurance Corp   Attestert Registerutskrift
2012-09-19 Sirius International Insurance Corp   Attestert registerutskrift
2012-03-05 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-03-09 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2010-03-17 Norges Luftsportforbund / Norsk Aero Klubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-03-15 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   Kopi av reisejournal
2010-03-11 Einar Bjørnebekk   Airworthiness Review Report for utstedelse av ARC
2010-03-11 Einar Bjørnebekk   AMP for godkjenning
2010-02-11 Aeromech AS   Vektsider
2009-09-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 Flyteknisk Notodden AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-23 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-03-14 Luftfartleie Torkell Sætervadet   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Hamar til Notodden for å utføre årlig inspeksjon
2009-03-04 Luftfartleie Torkell Sætervadet   Søknad om permit to fly
2008-09-20 Luftfartleie Torkell Sætervadet   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Luftfartsleie Torkell Sætervadet   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-26 Helena Myklestu   Registrering av luftfartøy - oversetting av notarius
2008-05-20 Luftfartleie Torkell Sætervadet   Registrering av luftfartøy
2008-05-13 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-22 Luftfartleie Torkell Sætervadet   retur av Bill of Sale pga av feil oversettelse
2008-04-19 Luftfartleie Torkjell Sætervadet   registrering av luftfartøy
2008-04-17 Luftfartleie Torkell Sætervadet   retur av Bill of Sale på grunn av manglende oversettelse av Notarius Publicus
2008-04-15 Luftfartleie Torkell Sætervadet   permanent registrering av luftfartøy - Bill of Sale
2008-03-18 Luftfartleie Torkell Sætervadet   Utstedelse av luftdyktighetsbevis og miljødyktighetsbevis - støy
2008-03-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-04 Øyvind Vassbotten   tildeling av 24 bit codes
2008-02-19 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-02-19 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-02-05 Torkell Sætervadet   Forlengelse av Permit to Fly
2008-01-28 Luftfartstilsynet   LN-LFL Signert Form 37 og 18
2008-01-14 Torkell Sætervadet   Forlengelse av Permit to Fly
2007-12-18 Kongelig norsk ambassade i Praha   elding om midlertidig registrering av luftfartøy
2007-12-17 Luftfartleien v/Torkell Sætervadet   bill of sale
2007-12-12 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-28 Torkell Sætervadet   Utstedelse av Permit to Fly
2007-11-27 Torkell Sætervadet   RE: Permit to fly, LN-LFL (p.t. OK-NEW)
2007-11-20 Utenriksdepartementet   Foreløpig registrering av luftfartøy
2007-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-09 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy
2007-11-02 Luftfartleie Torkell Sætervadet   søknad om midlertidig registrering av luftfartøy
2007-11-02 Torkell Sætervadet   Permit to fly
source: caa.no