LN-BEM

Textron Aviation Inc.
525C

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Textron Aviation Inc.
Model: 525C
MSN: 525C0269
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 2018
Max TO weight: 7760 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Rivair AS
Adress: Dyre Halses gate 1A
7042 Trondheim

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-11-14
Aircraft Added
Rivair AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-12-13 DANSKE BANK     Registrering av panterett i luftfartøy
2022-12-05 DANSKE BANK     Pantedokument for tinglysning
2022-11-23 DANSKE BANK     retur av pantedokument
2022-11-17 DANSKE BANK     Pantedokument
2022-11-16 SUNDT AIR AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-11-16 WILLY JENSEN     Epost med permanent tillatelse
2022-11-16 SUNDT AIR AS     Epost med permanent tillatelse
2022-11-16 SUNDT AIR AS     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy - Forespørsel om endring
2022-11-16 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-11-16 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy - Korrigering
2022-11-16 SUNDT AIR AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og EASA Form 15a for brukt Textron 525C importert fra USA.
2022-11-15 SUNDT AIR AS     registreringsbevis
2022-11-14 ECIT LAW ADVOKATER AS     registrering av luftfartøy
2022-11-14 SUNDT AIR AS     Originalt registreringsbevis
2022-11-14 SUNDT AIR AS     Sundt Air AS - Vedtak om godkjenning av flåteutvidelse og innleieavtale for LN-BEM
2022-11-14 WILLY JENSEN     registrering
2022-11-10 ECIT LAW ADVOKATER AS     Bill of Sale - Bekreftelse
2022-11-10 SUNDT AIR AS     Sundt Air AS - MEL CJ4 LN-BEM
2022-11-09 Markus Widua     ARC Recommendation for Cessna 525C-0269
2022-11-09 Internal Document     Sundt Air AS - sjekkliste - innleie og flåteutvidelse for LN-BEM
2022-11-08 Federal Aviation Administration faa.gov     Confirmation of Deregistration
2022-11-03 Internal Document     Export CofA C525C ( LN-BEM)
2022-11-03 SUNDT AIR AS     Sundt Air AS - OM B CJ4 / LN-BEM
2022-11-02 ECIT LAW ADVOKATER AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy - Apostille - Bill of Sale
2022-11-01 WILLY JENSEN     programmering
2022-11-01 SUNDT AIR AS     Sundt air AS OM-B CJ4 / LN-BEM ref innleiesøknad
2022-10-17 WILLY JENSEN     Korrigering av søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-10-11 SUNDT AIR AS     Sundt Air AS - MEL og OMP CJ4 / LN-BEM
2022-09-08 WILLY JENSEN     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2022-08-30 SUNDT AIR AS     Søknad om Luftdyktighet
2022-08-07 SUNDT AIR AS     Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og Mode
2022-08-05 SUNDT AIR AS     24 bits ICAO kode LN-BEM
2022-06-09 Geir Jensen     reservasjon av registreringsmerke
2022-06-09 Geir Jensen     søknad om reservasjon av registreringsmerke
2021-09-01 Statens Havarikommisjon     tilbakelevering av motordeler etter luftfartsulykke
2021-09-01 Statens Havarikommisjon     tilbakelevering av motordeler etter luftfartsulykke
2020-12-17 Statens havarikommisjon     Rapport (SL RAP 2020/24) om luftfartsulykke ved Frøylandsvatnet i Bryne 170617 med Cessna U206E, LN-BEM
2020-12-17 Statens Havarikommisjon     Rapport - SL RAP 2020/24 - om luftfartsulykke ved Frøylandsvatnet i Bryne 17.06.2017 med Cessna U206E - LN-BEM
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: