LN-KJJ

AERO Vodochody
L-29 Delfin

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: AERO Vodochody
Model: L-29 Delfin
MSN: 395199
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Johansen Kåre Jan
Adress: Skårenveien 25
3233 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-11-16
Aircraft Added
Johansen Kåre Jan

Related Youtube videos

LN-KJJ data-toggle=

LN-KJJ L-29 Viper

LN-KJJ data-toggle=

L-39 Dolphin LN-KJJ (MOVIE - ONLY TO TEST)

LN-KJJ data-toggle=

Geiteryggen Airshow 2011

LN-KJJ data-toggle=

RWON L 29

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-01 Advokat Sigmund Sandall   Kåre-Jan Johansen - erstatningssak
2017-02-22 Advokat Sigmund Sandall   erstatningssak
2017-02-20 Sigmund Sandall   VS: LN-KJJ
2017-02-09 Sigmund Sandall   SV: Kåre-Jan Johansen - Luftfartstilsynet.
2017-02-06 Sigmund Sandall   Kåre-Jan Johansen - Luftfartstilsynet
2016-12-21 Sigmund Sandall   Erstatningssak - Kåre-Jan Johansen
2016-12-15 Sigmund Sandall   Erstatningssak - Kåre-Jan Johansen
2016-12-09 Sigmund Sandall   Erstatningssak - Kåre-Jan Johansen
2016-11-22 Sigmund Sandall   Erstatningssak Kåre-Jan Johansen - Staten v / Samferdselsdepartementet. - Prosessvarsel.
2016-11-21 Sigmund Sandall   Erstatningssak - Kåre-Jan Johansen
2016-11-07 Kåre-Jan Johansen   Vedrørende sletting av luftfartøy
2016-11-05 Kåre-Jan Johansen   Vedrørende sletting av luftfartøy
2016-11-04 Terje Traaholt   Vedrørende sletting av luftfartøy
2016-11-02 Terje Traaholt   sletting av luftfartøy
2016-10-24 Sigmund Sandall   Erstatningssak - Kåre-Jan Johansen
2016-10-19 Sigmund Sandall   Erstatningssak - Kåre-Jan Johansen
2016-09-16 Sigmund Sandall   Erstatningssak - Kåre-Jan Johansen
2016-09-15 Advokat Sigmund Sandall   Erstatningskrav
2016-06-09 Kåre-Jan Johansen   erstatningssak
2016-06-09 Kåre-Jan Johansen   erstatningssak
2016-06-08 Kåre-Jan Johansen   erstatningssak
2016-06-08 Kåre-Jan Johansen   erstatningssak
2016-05-30 Kåre-Jan Johansen   Treg saksbehandling i forb. med erstatningskrav
2016-05-30 Kåre-Jan Johansen   Treg saksbehandling i forb. med erstatningskrav
2016-05-19 Kåre-Jan Johansen   Treg saksbehandling i forb. med erstatningskrav
2016-05-12 Russian Warbirds of Norway   vedlikeholdsrapport
2016-05-11 Terje Traaholt   Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-11 Terje Traaholt   VR for LN-KJJ 2016
2016-02-14 Kåre-Jan Johansen   Erstatningskrav
2016-02-11 Kåre-Jan Johansen   vedrørende erstatningskrav
2016-01-10 Kåre-Jan Johansen   Vedrørende erstatningskrav
2015-12-12 Kåre-Jan Johansen   vedrørende erstatningskrav
2015-12-02 Kåre-Jan Johansen   Erstatningskrav i forbindelse med feil plassering i vedlikeholdsklasse
2015-11-23 Samferdselsdepartementet   Erstatningskrav
2015-11-09 Kåre-Jan Johansen   Vedrørende erstatningskrav
2015-09-20 Kåre-Jan Johansen   Erstatningskrav i forbindelse med feil plassering i vedlikeholdsklasse
2015-06-25 Kåre-Jan Johansen   Fornyelse L-29
2015-06-24 Kåre-Jan Johansen   Erstatningskrav
2015-05-19 Terje Traaholt   oppsummering
2015-04-20 Terje Traaholt   vedlikeholdsrapport
2015-02-09 Kåre-Jan Johansen   AIC-N 16/14
2015-02-04 Kåre-Jan Johansen   Erstatningskrav
2014-12-15 Kåre-Jan Johansen   Purring på svar om LT har erstatnings ansvar.
2014-12-12 Kåre-Jan Johansen   Varsel om mulig søksmål
2014-11-30 Kåre-Jan Johansen   AIC-N 16/14
2014-11-07 Technomek   endring av vedlikeholdsklasse
2014-11-03 Kåre-Jan Johansen   Purring på manglende svar
2014-09-29 Technomek   Feil vedlikeholds klasse
2014-08-14 Terje Traaholt   Status nytt vedlikeholdsprogram
2014-05-28 Erling Wiig   Wiig Erling Johan - Forlengelse av særskilt tillatelse til tjenestegjøring nr.5069 på (EX) LN-ADA og LN-KJJ
2014-05-13 Terje Traaholt   Signert flight-test rapport no. 1 og no. 2
2014-05-12 Terje Traaholt   generelt fra første testflight
2014-05-07 Terje Traaholt   Operativ W & B
2014-05-04 Terje Traaholt   LN-KJJ og Forsikringspapirer
2014-04-08 Technomek   Søknad om Permit to Fly
2014-03-19 Technomek   L-29 Viper treningsprogram for Aerohooldus
2014-03-12 Erling Wiig   bakke- og flytester, rev. 4
2014-03-07 Technomek   Bilder av motor og komponent status
2014-03-06 Erling Wiig   bakke- og flytester, rev. 3
2014-03-03 Internal Document     VS: 10/00973-31 - Klage på gebyr
2014-03-02 Erling Wiig   bakke- og flytest rev. 2
2014-03-02 Technomek   Beskrivelse av komponenter og modifikasjonen
2013-12-10 Kåre-Jan Johansen   Dave Cannavo resyme og CV
2013-12-08 Technomek   Viper training syllabus
2013-10-31 Technomek   Installation description of Viper 535
2013-10-15 Erling Wiig   Flight Manual rev. no. 6
2013-09-25 Erling Wiig   L-29 Viper Flight manual oppdatering no. 5
2013-08-21 Erling Wiig   L-29 Viper Flight Manual oppdatering no. 4
2013-06-03 Erling Wiig   Wiig Erling Johan - Forlengelse av særskilt tillatelse til tjenestegjøring nr.5045 på (EX) LN-ADA og LN-KJJ
2013-05-29 Erling Wiig   L-29 Viper Flight Manual oppdatering no. 3
2013-05-28 Technomek   Dokumentasjon på Viper 535 motoren
2013-05-13 Technomek AS   Viper Flight manual
2013-05-13 Technomek   Flight manual rev. 2
2013-04-10 Kåre-Jan Johansen   Dokumentasjon i forbindelse med motor modifikasjon
2013-01-09 Kåre-Jan Johansen   Spørsmål om refusjon av gebyr
2012-11-06 Kåre-Jan Johansen   Opplysninger om dokumentkrav i forbindelse med modifikasjon
2012-11-04 Kåre-Jan Johansen   Spørsmål vedrørende gebyr ved treg saksbehandling
2012-09-12 Technomek   ytterligere dokumentasjon for bytte av motor
2012-06-18 Russian Warbirds of Norway   LN-ADA og Ang. mottatt klage på vedtak om fjerning av status som historisk luftfartøy
2012-06-07 Kåre-Jan Johansen   Tilleggsinformasjon til spørsmål om dokumentasjon
2012-05-21 Kåre Jan Johansen   Permit to Fly
2012-05-15 Kåre-Jan Johansen   Forespørsel om dokumentkrav i forbindelse med modifikasjon
2012-04-29 Technomek   Vedlikeholdsrapport
2012-03-14 Russian Warbirds of Norway   Klage på avslag opphevelse av veteranflystatus
2011-12-06 Kåre-Jan Johansen   Tilbakemelding på saksbehandling
2011-11-28 Kåre Jan Johansen   avslag på status som historisk luftfartøy
2011-10-31 Kåre-Jan Johansen   Vurdering historisk luftfartøy
2011-09-28 Kåre Jan Johansen   forhåndsvarsel ifm. vurdering av status som historisk luftfartøy
2011-06-06 Terje Traaholt   Vedlikeholdskontrakt L-29
2011-05-31 Terje Traaholt   Søknad om Permit to Fly
2011-05-31 Kåre Jah Johansen   Permit to Fly
2010-09-20 Kåre-Jan Johansen   certificate of conformity
2010-08-20 Russian Warbirds of Norway   kommentarer til anmerkning på tilsynsrapport - 22.06.2010
2010-06-22 Johansen Kåre Jan   LN-KJJ Forlengelse av Permit To Fly (særskilt flygetillatelse)
2010-06-21 Technomek ( Kåre-Jan )   LN-KJJ VR 2010
2009-12-01 Kåre-Jan Johansen   Omklassifisering til veteranluftfartøy
2009-06-16 Kåre-Jan Johansen   Utstedelse av Permit To Fly
2009-06-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-15 Technomek   Maitenance report (MR)
2009-05-14 Kåre-Jan Johansen   Utstedelse Permit To Fly for Test og Ferry flygning
2009-05-13 Kåre-Jan Johansen   LN-KJJ Dispensasjons fra krav å medbringe førstehjelpsskrin ombord
2009-05-13 Kåre-Jan Johansen   LN-KJJ Dispensasjons fra krav å medbringe brannsluker ombord
2009-05-13 Kåre-Jan Johansen   Dispensasjons fra krav å medbringe AFM ombord
2009-03-16 Kåre-Jan Johansen   vedrørende dokumentasjon
2009-01-28 Kåre-Jan Johansen   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2008-12-28 Kåre-Jan Johansen   informasjon vedrørende innsendte dokumenter
2008-11-04 Kåre-Jan Johansen   Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8 §4 vedrørende registreringsbokstavenes størrelse
2008-09-04 Kåre-jan Johansen   Søknad om dispensasjon fra BSL A 1-8 §4 vedrørende registreringsbokstavenes størrelse
2008-06-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-29 Kåre-Jan Johansen   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-05-26 Technomek   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-05-14 Technomek   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-04-09 Kåre-Jan Johansen   Revidert Permit to Fly
2008-03-28 Kåre-Jan Johansen   Forlenget Permit to Fly
2008-03-26 Kåre-Jan Johansen   Søknad om forlenget Permit to Fly
2008-02-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-08 Kåre-Jan Johansen   Søknadspapirer for Permit to Fly
2008-01-30 Kåre-Jan Johansen   Søknadspapirer Permit to Fly
2007-11-19 Kåre-Jan Johansen   Registrering av luftfartøy
2007-11-15 Kåre-Jan Johansen   Mere informasjon L-29
2007-11-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-14 Kåre-Jan Johansen   Informasjon og bilder L-29
2007-11-12 Kåre-Jan Johansen   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-12 Kåre-Jan Johansen   tilleggsinformasjon om tilsendte dokumenter
2007-11-12 Kåre-Jan Johansen   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-09-20 Kåre-Jan Johansen   Informasjon om framgangsmåte ved registrering i Norges luftfartøyregister
2007-09-18 Kåre-Jan Johansen   Søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: