LN-AEP

Spickes Ben J Jr.
Cassutt-III M

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Spickes Ben J Jr.
Model: Cassutt-III M
MSN: 001-1533
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Bjørn Gunnar Rønjom
Adress: Strømmveien 416
3060 SVELVIK

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-11-17
Aircraft added NKOM
Bjørn Gunnar Rønjom

More aircraft owned by Bjørn Gunnar Rønjom

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-29 BJØRN GUNNAR RØNJOM     LN-EAP - status fakturaer
2021-03-29 BJØRN GUNNAR RØNJOM     LN-EAP - tilleggsopplysninger om registrering
2021-03-29 BJØRN GUNNAR RØNJOM     vedrørende manglende krav før inkassovarsel
2021-03-29 BJØRN GUNNAR RØNJOM     vedrørende manglende krav før inkassovarsel - bekreftelse på at henvendelsen er mottatt
2021-03-19 BJØRN GUNNAR RØNJOM     status fra kunde
2021-03-18 BJØRN GUNNAR RØNJOM     kreditnota - status på diverse andre luftfartøy
2020-11-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-AEP- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-11-17 Bjørn Gunnar Rønjom     epost med permanent tillatelse
2020-11-17 Bjørn Gunnar Rønjom     permanent tillatelse og følgebrev
2020-11-10 Bjørn Gunnar Rønjom     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no