LN-UPR

ZLIN AIRCARAFT a.s
Z 242 L

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: ZLIN AIRCARAFT a.s
Model: Z 242 L
MSN: 0837
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Adress: Postboks 6050
9037 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

More aircraft owned by Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-06 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET     Epost med permanent tillatelse
2021-05-06 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET     permanent tillatelse og følgebrev
2021-05-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-04-26 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET     dokumentasjon programmering av ELT
2021-03-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2021-03-25 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET     Epost med midlertidig tillatelse
2021-03-25 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET     midlertidig tillatelse og følgebrev
2021-03-19 Scandinavian Avionics Norway     24-bits ICAO adresse for programmering av ELT og Mode S transponder
2021-03-18 Scandinavian Avionics Norway     ICAO 24-bit address
2021-03-11 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Oppdatering av innrapportert hendelse, Zlin 242L (internrapport #173) om forurensning av drivstoffsystemet
2021-02-25 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET     LN-UPS, LN-UPT og programmering av ELT
2021-02-18 UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET     dokumentasjon for ELT og transponder
2020-11-23 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-11-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     midlertidig tillatelse for radioutstyr
2020-08-21 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet     Epost med midlertidig tillatelse
2020-08-21 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-08-20 University of Tromsø School of Aviation UTSA     LG-OVN-0490
2020-08-19 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet     Søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-08-18 Sofia Pettersson     Rekommendation
2020-08-17 UiT Norges arktiske universitet     registrering av luftfartøy
2020-07-17 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Status fra besiktigelse
2020-07-14 Zlin Aircraft A.S.     Bill of Sale - Apostille
2020-07-02 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Zlin - PtF
2020-07-01 University of Tromsø School of Aviation UTSA     Questions regarding the EASA Form 52
2020-02-18 University of Tromsø School of Aviation     Bestilling av journaler til fly
2019-10-31 Max Zierenberg     LN-UPR, LN-UPS og reservasjon av registreringsmerker
2019-10-30 Max Zierenberg     LN-UPR, LN-UPS og Søknad om reservasjon av reg. merker
source: caa.no