LN-OBC

RotorWay International
A 600 Talon

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: RotorWay International
Model: A 600 Talon
MSN: 8039
source: caa.no

Owner/Operator Details


This aircraft has been added with NKOM as source, owner information may be inaccurate until confirmed by the CAA
Name: Bjørn Pedersen
Adress: Torpveien 1 B
4550 FARSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-10-11
Aircraft added NKOM
Bjørn Pedersen

Related Youtube videos

LN-OBC data-toggle=

Helikopter LN-OBC

LN-OBC data-toggle=

My first flight in my Rotorway LN OBC

LN-OBC data-toggle=

LN OBC Lundevågen

LN-OBC data-toggle=

Lista Fyresdal LN OBC juli 21

LN-OBC data-toggle=

Helikopter LN-OBC tur fra Lista til Høyland

LN-OBC data-toggle=

Bjørns videoer: Første landing hjemme med LN-OBC

LN-OBC data-toggle=

Bjørns videoer: LN-OBC Helikoptertreff Høyland

LN-OBC data-toggle=

LN OBC Stop & go Lyngdal

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-08-05 Bjørn Pedersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis og N-ARC
2021-08-04 Bjørn Pedersen     VR ny forside
2021-07-17 Bjørn Pedersen     VR rapport
2021-07-17 Bjørn Pedersen     VR rapport
2020-10-13 Bjørn Pedersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-10-12 Tor Egil Disen     POH med oppdatert registrering
2020-10-09 Bjørn Pedersen     Sv. Søknad om luftdyktighetsbevis
2020-10-09 Bjørn Pedersen     oppdatert Vedlikeholdsrapport
2020-10-02 Bjørn Pedersen     Gjennomgang av POH
2020-09-17 Bjørn Pedersen     Epost med permanent tillatelse
2020-09-17 Bjørn Pedersen     permanent tillatelse og følgebrev
2020-09-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-09-08 Bjørn Pedersen     tilsynsrapport
2020-09-06 Bjørn Pedersen     dokumentasjon på omprogrammering
2020-08-17 Bjørn Pedersen     Vedlikehold
2020-08-16 Bjørn Pedersen     CG skjema
2020-08-13 Bjørn Pedersen     Epost med midlertidig tillatelse
2020-08-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OBC- kopi av midlertidig tillatelse
2020-08-13 Bjørn Pedersen     Tilleggsdok
2020-08-13 Bjørn Pedersen     midlertidig tillatelse og følgebrev
2020-08-05 Bjørn Pedersen     Søknad om luftdyktighetsbevis
2020-08-05 Bjørn Pedersen     VS: Søknad luftdyktighet
2020-08-05 Bjørn Pedersen     Søknad luftdyktighet
2020-07-29 Bjørn Pedersen     søknad om tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-07-16 Bjørn Pedersen     Registrering av luftfartøy
2020-07-15 Bjørn Pedersen     Vedr. registrering
2020-07-14 Bjørn Pedersen     Vedr. registrering
2020-07-10 Bjørn Pedersen     kopi av id
2020-07-06 Bjørn Pedersen     Bill of sale
2020-06-21 Bjørn Pedersen     Registrering av luftfartøy - Aircraft Bill og Sale
2020-05-20 Kirsten Falk Mortensen     Confirmation of non-registration - OO-158 - Aircraft Rotorway Talon A 600, s/n 8039
2020-05-01 Bjørn Pedersen     Informasjon om tinglysning i NLR
2020-03-18 Bjørn Pedersen     Dispensasjon fra krav til fastmontert ELT
2020-02-04 Bjørn Pedersen     20/02628-1 - Søknad om ICAO kode
2020-01-26 Bjørn Pedersen     Søknad om fritak for ELT experimental helikopter
2020-01-06 Bjørn Pedersen     10/01204-14 - Søknad om ICAO kode
2020-01-02 Bjørn Pedersen     Reservasjon av registreringsmerke
2020-01-02 Bjørn Pedersen     Søknad om ICAO kode
2019-12-28 Bjørn Pedersen     Søknad om reservering av reg nr
2019-12-14 Bjørn Pedersen     Rotorway import
2019-12-13 Bjørn Pedersen     Rotorway 00 - 158
2019-12-13 Bjørn Pedersen     Rotorway exp helikopter import
2019-12-13 Bjørn Pedersen     Rotorway OO-158
2019-12-13 Bjørn Pedersen     Rotorway OO-158
2019-12-13 Dominique Ghekiere     Typerating Rotorway A600
2012-08-22 Morten Lunøe     brev om tillatelse
2012-08-21 Morten Lunøe     flyet er solgt - ber om kreditering av faktura
2012-03-12 Morten Lunøe   Sletting av luftfartøy
2012-03-12 Morten Lunøe     Sletting av luftfartøy
2012-03-06 Morten Lunøe     Sletting av luftfartøy
2012-03-06 Morten Lunøe   Sletting av luftfartøy
2011-06-08 PÅl Pettersen   ARC fra CAMO 291110
2011-06-08 Pål Pettersen   Bekreftelse på innsendt ARC
2011-03-02 Per H. S. Aakvik   Revisjon 1 AMP
2011-02-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-11-03 Helifly Maintenance AS   Endring av bruksområde
2010-11-01 Helifly   Søknad om forandring av bruksområde, etterspurt dokumentasjon
2010-11-01 Helifly Maintenance AS   Søknad om forandring av bruksområde for helikopter R-22 - fra erverv til privat - og søknad om godkjennelse av AMP-Helicopter Maintenance Program, ref. Appendix 1 to AMC M.A. 302 & AMC M.B. 301 (b)
2010-11-01 Per H. S. Aakvik   Årsgebyr 2010 bekreftet betalt
2010-10-29 Helifly Maintenance AS   AMP godkjenthelikopter R-22 - fra erverv til privat - og søknad om godkjennelse av AMP-Helicopter Maintenance Program, ref. Appendix 1 to AMC M.A. 302
2010-10-21 Helifly Maintenance AS   Helifly - Søknad om forandring av bruksområde for helikopter R-22 - fra erverv til privat - og søknad om godkjennelse av AMP-Helicopter Maintenance Program, ref. Appendix 1 to AMC M.A. 302
2010-09-17 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Opphør av innleieavtale på Oppdatert Operations Specifications
2010-09-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-07 Pegasus Helicopter AS   Opphør av innleieavtale
2009-11-17 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-17 Aeroservice AB   VS: Rec report LN-OBC
2009-11-16 Pegasus Helicopter AS   LN-OBC Recommendation Report
2009-02-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-12-29 Morten Lunøe   registrert eierskifte
2008-12-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-15 Sentrum Eiendom AS   flyskjøte
2008-12-15 Pegasus Helicopter AS   tildeling av ICAO-koder
2008-11-19 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-04 Pegasus Helicopter AS   fornyelse av ARC - vedlikeholdsrapport
2008-10-23 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2007-11-23 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - ustedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) LN-OBC
2007-11-23 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-22 Pegasus Helicopter AS   LN-OBC dokumenter i fm utstedelse av ARC
2007-11-08 Pegasus FTO   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-07 Pegasus FTO   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-10 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Søknad om flåteutvidelse - LN-OBC
2007-02-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-12-05 Pegasus FTO AS   godkjennelse av flåteutvidelse og innleie
2006-11-30 Pegasus FTO AS   endring av luftdyktighetsbevis fra privat til erverv
2006-11-30 Robinson Helicopter Company   luftdyktighetsbevis
2006-11-30 Pegasus FTO   vedlikeholdsrapport
2006-11-30 Fokus Bak ASA   tilleggsavtale om kommersielt ansvar
2006-11-22 Pegasus FTO AS   forsikringsdokumentet - innleie av luftfartøy
2006-11-02 Pegasus FTO AS   ber om ytterligere dokumentasjon til søknad om godkjenning av avtale for innleie
2006-07-04 Høylandet Auto AS   Vedrørende faktura 90060797
2006-07-03 Helifly Maintenance AS   Ny Flight Manual (autorisasjonsside)
2006-06-29 Helifly Maintenance AS   Ny Flight Manual
2006-06-21 Sentrum Eiendom AS   Registrering av eierskifte
2006-06-13 Pegasus FTO   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Flyskjøte - Firmaattest - Utskrift fra Brønnøysundregistrene
2006-06-09 Høylandet Auto AS   Vedrørende faktura 90060797
2006-05-15 Helifly Maintenance AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-05-02 Ringerike Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
source: caa.no

More information: