LN-FXV

Cessna Aircraft Company
182P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182P
MSN: 18261259
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norrønafly-Rakkestad AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-10-03
Owner verified
Norrønafly-Rakkestad AS
2020-10-11
Aircraft added NKOM
Norønnafly Rakkestad AS
2020-02-19
Aircraft Added
Norrønafly-Rakkestad AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-25 NLF CAMO     ARC og Review report
2020-06-23 Norrønafly-Rakkestad AS     vedtak om utstedelse av EASA Form 15c, 25 og 45
2020-06-22 Norrønafly-Rakkestad AS     SV: 20/02425-11 - Status
2020-06-17 Hovedredningssentralen Nord-Norge     falsk alarm fra ELT
2020-05-15 Norrønafly-Rakkestad AS     SV: Spørsmål
2020-05-14 Norrønafly-Rakkestad AS     Status
2020-05-14 NLF CAMO     LN-FXV ARC Recommendation
2020-05-14 Norrønafly-Rakkestad AS     20/02425-11 - Status
2020-05-14 NLF CAMO     Re: LN-FXV ARC Recommendation
2020-05-04 Norrønafly-Rakkestad AS     Status - FH
2020-03-23 Norønnafly Rakkestad AS     Epost med permanent tillatelse
2020-03-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-FXV- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-03-23 Norønnafly Rakkestad AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-03-10 Norrønafly-Rakkestad AS     Importgranskning - LN-FXV
2020-03-09 Norønnafly Rakkestad AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrerte luftfartøy
2020-02-26 Norrønafly-Rakkestad AS     Registrering av luftfartøy
2020-02-25 Norrønafly-Rakkestad AS     Reisedagbok
2020-02-19 Norrønafly-Rakkestad AS     SV: Søknad om registrering
2020-02-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Re: Søknad om registrering
2020-02-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Re: Søknad om registrering
2020-02-14 Norrønafly-Rakkestad AS     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2020-02-13 Transportstyrelsen     Deregistration av SE-FXV
2020-01-31 Norrønafly-Rakkestad AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S transponder
2020-01-30 Norrønafly-Rakkestad AS     Søknad om ICAO 24-bitskode
2020-01-09 Rune Valestrand     Endre reservasjon av registeringsmerke fra LN-PEN
2020-01-09 Rune Valestrand     Endret reservasjon av registeringsmerke fra tidligere reservert LN-PEN
source: caa.no